Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Integrirano živilstvo in prehrana

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.02.00  Biotehnika  Živalska produkcija in predelava   
4.03.00  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava   

Koda Veda Področje
T430  Tehnološke vede  Tehnologija hrane in pijač 

Koda Veda Področje
4.02  Kmetijske vede in veterina  Znanost o živalih in mlekarstvu 
4.01  Kmetijske vede in veterina  Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (22)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  21789  dr. Jasna Bertoncelj  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2013 - 2017  326 
2.  07783  dr. Lea Demšar  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2013 - 2017  447 
3.  39094  dr. Blaž Ferjančič  Živalska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2016 - 2017  31 
4.  09980  dr. Terezija Golob  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2013 - 2016  486 
5.  00927  dr. Janez Hribar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2013 - 2017  860 
6.  30037  Marinka Jan    Tehnični sodelavec  2013 - 2017  11 
7.  23075  dr. Mojca Korošec  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2013 - 2016  451 
8.  10688  dr. Tatjana Košmerl  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2013 - 2017  1.024 
9.  31916  dr. Mateja Lušnic Polak  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2013 - 2017  109 
10.  17801  Mojca Malenšek    Tehnični sodelavec  2013 - 2017 
11.  29612  dr. Špela Može Bornšek  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2013  28 
12.  33605  dr. Saša Piskernik  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2016 - 2017  62 
13.  20349  dr. Tomaž Polak  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2013 - 2017  382 
14.  19203  dr. Tomaž Požrl  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2013 - 2017  216 
15.  05767  dr. Marjan Simčič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2013 - 2016  438 
16.  05977  Marija Simončič  Rastlinska produkcija in predelava  Tehnični sodelavec  2013 
17.  29436  dr. Petra Terpinc  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2013 - 2017  107 
18.  05733  dr. Rajko Vidrih  Rastlinska produkcija in predelava  Vodja  2013 - 2017  745 
19.  07440  dr. Mojmir Wondra  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2013 - 2017  326 
20.  19640  dr. Emil Zlatić  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2013 - 2017  154 
21.  17800  Zdenka Zupančič    Tehnični sodelavec  2013 - 2017 
22.  03100  dr. Božidar Žlender  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2013 - 2016  749 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  66.588 
Povzetek
Raziskovalni program Integrirano živilstvo in prehrana povezuje pomembne tehnologije predelave hrane in prehrano ljudi z namenom zagotavljanja kakovostne in varne hrane. Skupina je sestavljena iz raziskovalcev, ki interdisciplinarno pokrivajo področje hrane in prehrane. Za izvedbo programa imamo na razpolago sodobno raziskovalno opremo, ki omogoča raziskave na visokem znanstvenem nivoju. Z namenom povečanja znanstvene uspešnosti programska skupina sodeluje z drugimi programskimi skupinami in inštituti s Slovenije in tujine. Dobro sodelujemo tudi z gospodarstvom, saj rezultate znanstvenih raziskav uspešno apliciramo v industrijo. Člani programske skupine se tudi izkazujejo na družbeno-ekonomskem področju. Znanstvena izhodišča predlaganega programa v nadaljnjem obdobju temeljijo na odkrivanju in reševanju bazičnih in razvojnih problemov pridelave in predelave kakovostne in varne hrane ter prehrane. Cilj programske skupine je najti originalne rešitve z namenom zagotavljanja zdrave prehrane. Tako sestava programske skupine, sodelovanje z drugimi raziskovalnimi inštitucijami in dobra opremljenost nam zagotavljajo doseganje zadanih ciljev in objavljanje izvirnih znanstvenih rezultatov v mednarodno priznanih znanstvenih revijah z visokim faktorjem pomembnosti. V zadnjem obdobju zelo narašča citiranost objavljenih člankov, kar tudi dokazuje odmevnost rezultatov. Na področju živil živalskega izvora se bomo še naprej ukvarjali z raziskovanjem heterocikličnih aminov, t.j. nastanku aduktov z makromolekulami. Področje PCB bomo razširili na iskanje uspešnejših starterskih kultur, sposobnih razgradnje le teh, kar je zanimivo z znanstvenega kot tudi gospodarskega stališča. Novo področje delovanja bo študija PAH v prekajenih in/ali toplotno obdelanih živilih. Področje zaščitenih kmetijskih izdelkov bomo razširili na primerjavo s podobnimi izdelki iz drugih držav. Na področju raziskav oksidacije živil se bomo poleg raziskovanja oksidacije lipidov poglobili v novo aktualno področje, t.j. oksidacija proteinov. Pri raziskavah medu in matičnega mlečka se bomo posvetili tehnikam odkrivanja potvorjenosti. Na področju živil rastlinskega izvora se bomo posvetili razvoju metod za ugotavljanje pristnosti biološko pridelanih živil na osnovi izotopske sestave, karakterizaciji prehranske vlaknine, aktualnim problemom pri zaslajevanju ajde in uporabi njenega slada v razvoju novih izdelkov za bolnike s celiakijo, skladiščenju češenj in optimizaciji arome vina ter minimiziranju tvorbe biogenih aminov v vinu. V okviru prehrane se bomo ukvarjali z določanjem prehranskega statusa prebivalstva, uporabo modernih tehnik pakiranja pri pripravi izdelkov z večjo prehransko vrednostjo, ponovno bomo ovrednotiti sladkor in sol v živilih in prehrani sodobnega človeka, še naprej pa bomo delovali na področju oblikovanja prehranskih tabel. Za učinkovitejšo interpretacijo rezultatov bomo razvijali nove pristope na področju senzorike in statistične obdelave.
Pomen za razvoj znanosti
Za ohranjanje prehranske varnosti, kakovosti in funkcionalnih lastnosti živil so nujno potrebne raziskave, ki temeljijo na celostnem obravnavanju prehranske verige od pridelave preko skladiščenja in predelave do prehrane. Razvoj in uveljavitev novih tehnologij v vseh segmentih omenjene verige odpira nova vprašanja, ki so povezana predvsem z ohranjanjem visoke prehranske kakovosti (npr. aktivno pakiranje, karakterizacija prehranske vlaknine, uporaba ajdovega sladu kot prebiotika, ohranjanje polifenolnega in aromatskega profila češenj in vin, ...). Nova raziskovalna orodja omogočajo globlji znanstven vpogled tako v tradicionalno aktualne probleme kot tudi v najnovejše znanstvene izzive (npr. implementacija sodobne analitike, ki omogoča določanje analitov v ppb in ppt). Vpetost raziskav živil in vplivov prehrane v interes znanstvene in obče javnosti ter interdisciplinarna povezanost z ostalimi znanstvenimi področji, kot so medicina, farmacija in ekonomija, kaže na potrebo po povečanju raziskav na tem področju (npr. določanje genotoksičnosti HCA, anketiranje ciljnih skupin prebivalstva, ...).   Raziskave programske skupine bodo potekale predvsem na področjih, kjer je nacionalna baza znanja o živilih pomanjkljiva. Z uporabo najsodobnejših znanstvenih pristopov in instrumentalno senzoričnih metod bomo raziskovali področja ohranjanja biološko aktivnih snovi (npr. dodatek rastlinskih ekstraktov, aktivne tehnike pakiranja, minimalno procesiranje, ...) in tvorjenja toksičnih komponent (npr. reševanje problematike HCA, PCB, PAH in biogenih aminov, spremljanje produktov oksidacije lipidov in proteinov ter markerjev oksidativnega stresa, ...). Z raziskovanjem prehranskih profilov živil lahko znanstveno definiramo stopnjo prehranske primernosti posameznega živila, kar je bistveno za zdravstveno preventivo in načrtovanje nacionalne prehranske politike. Skrb za okolju prijazno predelavo živil bo prispevala k zmanjšanju obremenitve okolja.   V raziskovanje nekaterih aktualnih tematik predelave živil in prehrane bomo vključevali mlade raziskovalce, ki bodo pod mentorstvom naših raziskovalcev pridobivali nove izkušnje in znanja ter prispevali k razvoju in uveljavitvi znanstvenih pristopov na tem področju. Rezultate raziskav bomo objavili v mednarodno priznanih revijah in na znanstvenih srečanjih.
Pomen za razvoj Slovenije
V Sloveniji je v fazi priprave dokument o novi srednje-in dolgoročni prehranski politiki države. To je pomemben akt, ki vsem odgovornim politikom in deležnikom na področju prehrane daje smernice kako prebivalstvu zagotoviti oskrbo s hrano, z velikim poudarkom na samooskrbi, kako zagotoviti kakovostno hrano in varno hrano, ki zagotavlja zdravo in uravnoteženo prehrano in s tem dobro zdravje vseh segmentov prebivalstva. Te cilje bo mogoče hitreje realizirati tudi s popolnejšim in objektivnim informiranjem prebivalstva o pravilni in varovalni-zdravi prehrani in z dostopnimi informacijami o tem, kje so tveganja za zdravje velika in kje jih ni oz. so zmerna. Raziskovalna skupina ima veliko izkušenj pri znanstveno raziskovalnem iskanju optimalnih in izvirnih rešitev za zmanjšanje prehransko-zdravstvenih tveganj v celotni agroživilski verigi. Ekološka pridelava in okoljski kontaminenti so še manj neraziskana področja, ki jih bo programska skupina poskušala razčistiti in izluščiti iz dobljenih rezultatov tiste, ki jih bo mogoče aplicirati v zdravi in varni prehrani. V tem vidimo neposreden družbeno-ekonomski ter tudi socialni pomen raziskav za našo družbo. Rezultati pa bodo pomembni tudi za razvoj živilsko-prehranske stroke in inženirske prakse.   Ker je živilstvo interdisciplinarna veda, ki vključuje naravoslovne biološke-fizikalne-kemijske znanosti, prav tako agronomske vede, živilsko inženirstvo in medicinske vede (nutricionizem, dietetika), bo raziskovalna skupina »integrirano živilstvo in prehrana« raziskovala skupna izhodišča za vse živilske panoge in poskusila optimizirati z vidika kakovosti in varnosti ne samo pridelavo hrane (rastlinska, animalna), temveč tudi in predvsem tehnoloških postopkov predelave, čuvanja, trženja (distribucije), vrednotenja sprememb prehranskih sestavin, pojava zdravju škodljivih, tudi nevarnih, sestavin v hrani. Pozornost bomo namenili tudi živilom z zaščitenim geografskim poreklom ali imenom, za katere je značilna ne samo geografska in tehnološka specifičnost, temveč tudi posebna kakovost in prehranska vrednost, ki jo potrošniki cenijo. Raziskovanje prehranskih navad različnih segmentov slovenskega prebivalstva bo tudi ena od prioritetnih nalog raziskovalne skupine.   Rezultati dela naše skupine so že odgovor na nekatera vprašanja, ki si jih zastavljamo ob nastajanju nove nacionalne strategije prehranske politike. Med te sodijo izdelava in uporaba baze podatkov hranilnih snovi, okrepitev univerzitetnega izobraževanja na vseh ravneh in usposabljanja v zvezi z zdravo prehrano, uvajanje dodatnega izobraževanja o zdravi prehrani v dodiplomske in podiplomske študijske programe, hkrati pa bodo rezultati raziskovalnega dela prispevali h kakovostni rasti in konkurenčnosti živilsko-predelovalne industrije v Sloveniji. Prav na tem področju smo bili zelo uspešni, saj je v obdobju 2007-2012 zaključilo študij 8 doktorjev in 11 magistrov, od tega so bili štirje mladi raziskovalci.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno