Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Integrirano živilstvo in prehrana

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.02.00  Biotehnika  Živalska produkcija in predelava   
4.03.00  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava   
Ključne besede
živila, tehnologija, kakovost, prehrana
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (22)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  21561  Sonja Čerpič    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
2.  07783  dr. Lea Demšar  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  447 
3.  23482  dr. Dejan Došler  Živalska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2004 - 2007  11 
4.  09980  dr. Terezija Golob  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  486 
5.  00927  dr. Janez Hribar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  860 
6.  22453  Anja Janeš  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2004 - 2008  14 
7.  20068  dr. Romana Karas  Živalska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2004 - 2005  41 
8.  10688  dr. Tatjana Košmerl  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  1.024 
9.  24312  dr. Urška Kropf  Interdisciplinarne raziskave  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  64 
10.  17793  Milena Majerič    Tehnični sodelavec  2004 - 2007 
11.  17801  Mojca Malenšek    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
12.  04517  dr. Andrej Plestenjak  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2007  206 
13.  29472  dr. Ksenija Podgrajšek  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2008  23 
14.  20349  dr. Tomaž Polak  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  382 
15.  05767  dr. Marjan Simčič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  438 
16.  05977  Marija Simončič  Rastlinska produkcija in predelava  Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
17.  05733  dr. Rajko Vidrih  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  745 
18.  22418  dr. Tatjana Vrščaj Vodošek  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2005 - 2006  46 
19.  07440  dr. Mojmir Wondra  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  326 
20.  19640  dr. Emil Zlatić  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  154 
21.  17800  Zdenka Zupančič    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
22.  03100  dr. Božidar Žlender  Živalska produkcija in predelava  Vodja  2004 - 2008  749 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  66.588 
Povzetek
Animalna živila. Raziskujemo vpliv genetskih in rejskih dejavnikov na kemijske in senzorične parametre kakovosti in prehransko vrednost mesa živali različnih speciesov (goveda, prašiči, perutnina, jagnjeta, perutnina, ribe), vpliv tehnologij predelave (aditivi) in obdelave mesa (toplotna obdelava, fermentacija) na sestavo oz. prehransko vrednost (sestava lipidov in beljakovin) in varnost živil (heterociklični amini, kemijski kontaminenti okolja). Proučujemo problematiko oksidativne stabilnosti in termostabilnosti maščob, možnosti zamenjave animalnih z rastlinskimi maščobami v mesninah, preučujemo nedestruktivne metode (NMR) za analizo varne in kakovostne hrane, ugotavljamo kriterije (senzorične, kemijske, mikrobiološke) za določanje stabilnosti različno konzerviranih gotovih jedi. Raziskave so usmerjene tudi na kriterije za ugotavljanje in potrditev botaničnega in geografskega porekla medu. Za oblikovanje nacionalnih Prehranskih tablic smo analizirali vzorce različnih vrst mesa in mesnih izdelkov, zelenjave, žit, mok in kruhov. Rastlinska živila. V sklopu poobiralnih tehnologij določamo regeneracijo arome jabolk po skladiščenju v različnih atmosferah in temperaturah; v pečkah in na površini plodov jabolk določamo prisotnost maščobnih kislin (MK), s poudarkom na vsebnosti omega-3 MK; proučujemo obstojnost svežega narezanega sadja in vrtnin ter pekarskih izdelkov v modificirani atmosferi. Pri tehnologiji vina raziskave tečejo v smeri izboljšanja tehnoloških postopkov predelave grozdja in pridelave vina, s poudarkom na različnih postopkih in tehnologijah maceracije rdečih vinskih sort, zmanjšani uporabi enoloških sredstev, povečanju fenolnega profila; pri belih sortah pa proučujemo izboljšanje ekstraktnosti in povečanje stabilnosti vina. Prehrana. Določamo prehranski status posameznikov s pomočjo anket in prehranskega paketa Prodi 5.0, raziskujemo skupni antioksidativni potencial (metoda DPPH) na celodnevnih obrokih s pomočjo analize obstojnosti askorbinske kisline, dehidroaskorbinske kisline in njunih razpadlih produktov v celodnevnih obrokih.
Pomen za razvoj znanosti
Vse večji pomen zagotavljanja kakovostne hrane in zdravega prehranjevanja zahteva raziskave celotne prehranske verige od surovine, skladiščenja, poobiralnih tehnologij, predelave in vrednotenja prehranske vrednosti. Pomen za razvoj znanosti s tega področja je v ohranjanju biološko aktivnih snovi in preprečevanju nastajanja toksičnih snovi. Znanstvene raziskave na področju hrane in prehrane se tesno prepletajo in postajajo z družbenim in ekonomskim razvojem vedno bolj pomembne. Njihovi rezultati pa so tesno povezani z drugimi znanostimi, kot so ekonomija, medicina in trženje. Raziskave programske skupine se izvajajo z najsodobnejšimi instrumentalnimi in senzoričnimi metodami. Pomenijo znanstveni pristop k reševanju problemov s področja poznavanja sestave živil, spremljanja posameznih sestavin hrane med tehnološkim postopkom in skladiščenjem in proučevanja biološkega učinka posameznih sestavin na zdravje ljudi. Ker se ukvarjamo z nekaterimi najbolj aktualnimi problemi predelave živil in prehrane, pričakujemo da bomo uspešni pri objavljanju naših dosežkov v mednarodno priznanih revijah. Naši raziskovalci delujejo kot mentorji doktorandom, zato bomo tudi prek mentorstev doprinašali k razvoju znanosti. Posredno bodo lahko naši rezultati vplivali na izbor tehnologij, ki bodo prispevale k zmanjšanju obremenitve okolja.
Pomen za razvoj Slovenije
Načrtovanje prehranske politike vsake države je usmerjeno v pridobivanje in porabo hrane, pridelane v svojem okolju. To ima sociološki, ekonomskski in prehranski pomen, ki mora biti utemeljen z znanstvenimi metodami. Rezultati raziskovalnega dela bodo prispevali h kakovostni rasti in konkurenčnosti živilsko predelovalne industrije v Sloveniji. V skrbi za izboljšanje zdravja prebivalcev Slovenije pa bodo raziskave prispevale k izboljšanju prehranskih navad in bodo upoštevane v nacionalnem prehranskem programu (2004). Uvajanje novih tehnologij v pridelavi, predelavi, skladiščenju in distribuciji hrane zagotavlja le sodobna in visoka tehnološka raven, za kar so potrebne raziskave, predvsem na tako občutljivem področju kot je proizvodnja kakovostne in varne hrane. Poleg izvirnih rešitev bodo preverjeni tudi možni prenosi že znanih tehnologij v prakso z namenom izrabe vseh komparativnih prednosti sonaravne proizvodnje hrane. Poznavanje vsebnosti esencialnih sestavin (vitaminov, elementov, antioksidantov, fenolnih spojin) v živilih slovenskega izvora je pomembno za prehransko in živilsko stroko, pa tudi za potrošnike. Živilskim tehnologom predstavlja osnovno orodje pri razvijanju novih izdelkov, prehranskim strokovnjakom pa omogoča pravilno načrtovanje prehrane, izvajanje raziskav s področja prehranskih navad ter dosledno spremljanje in vrednotenje kakovosti prehrane za posamezne ciljne skupine ljudi. Pomemben bo tudi doprinos naše programske skupine v izobraževanju novih univerzitetnih inženirjev živilstva in prehrane, magistrov in doktorjev znanosti. Programska skupina organizira tradicionalno podiplomsko izobraževanje živilskih tehnologov in druge oblike permanentnega podiplomskega izobraževanja (uredništva monografij in zbornikov).
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno