Loading...
PhD Sonja Lojen

PhD Sonja Lojen
no.: 10807 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
1.06.04  Natural sciences and mathematics  Geology  Geochemistry 
Keywords
Stable isotopes, environment, pollution, biogeochemical cycles, Karst system
Points
411.78
A''
32.17
A'
246.73
A1/2
328.16
CI10
1,187
CImax
251
h10
19
A1
1.5
A3
0.18
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 29, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 77  1,599  1,411  18.32 
Scopus 87  1,885  1,660  19.08 
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Saša Zavadlav  Uniform doctoral studies  10/1/2008 - 6/20/2013  30892 
2 PhD Martina Burnik Šturm  Uniform doctoral studies  11/1/2006 - 5/31/2011  28487 
3 PhD Tjaša Kanduč  Doctoral degree  11/1/2000 - 4/30/2006  21543 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree    Geology  SI 1988 
Master's degree  M. Sc.     SI 1992 
Doctor's degree  Ph. D.   Geology  SI University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering 1996 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Jožef Stefan Institute  Department of Environmental Sciences  1/1/1993  Research counsellor   
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J6-3141  Subglacial carbonate deposits - a new source for studying the presence of glaciers in a glaciokarstic environment   2021 - 2023  PhD Matija Zorn  5,957 
2. J1-2478  Novel proxies of the Holocene climate variability in stalagmites in Slovenia   2020 - 2023  PhD Sonja Lojen  4,987 
3. J1-1712  Record of environmental change and human impact in Holocene sediments, Gulf of Trieste   2019 - 2023  PhD Matej Dolenec  5,197 
4. N1-0164  Molybdenum geobiochemical cycle in rocks and sediments   2020 - 2022  PhD Nastja Rogan Šmuc  2,268 
5. J1-9179  Non-traditional isotopes as identifiers of authigenic carbonates   2018 - 2021  PhD Sonja Lojen  4,398 
6. J4-8216  Mortality of lowland oak forests - consequence of lowering underground water or climate change?   2017 - 2020  PhD Tomislav Levanič  3,875 
7. N1-0054  Spatial distribution of water isotopes in precipitation in Europe with special focus on the transect from the Adriatic Coast to the Pannonian Plain   2016 - 2019  PhD Polona Vreča  1,942 
8. J4-7640  Electrostatic immobilisation of bacterial cells and effects on their physiology   2016 - 2019  PhD Aleš Lapanje  6,760 
9. J2-7322  Modellinghydrologicresponseofnonhomogeneouscatchments   2016 - 2018  PhD Mitja Brilly  5,734 
10. J7-6857  Vegetation and hydrology of Ljubljansko barje in the past, present and future - a consequence of succession, human impact or climatic fluctuations?   2014 - 2017  PhD Maja Andrič  4,791 
11. L1-5451  Evaluating geological sequestration of CO2 in low rank coals; Velenje basin, Slovenia as a natural analogue   2013 - 2016  PhD Tjaša Kanduč  4,370 
12. V4-1108  The use of speciific methods for determination and prevention of adulteration of milk and dairy products   2011 - 2014  PhD Nives Ogrinc  3,390 
13. L1-4280  Groundwater age determination in deep aquifers of Slovenia   2011 - 2014  PhD Janko Urbanc  5,439 
14. L2-4066  Petrology of brown (low-rank) coals as mined and/or used in Slovenia, natural gasses in them, and their gas-sorption properties   2011 - 2014  PhD Miloš Markič  3,596 
15. J4-4224  Sustainable land use in relation to soil and crop quality   2011 - 2014  PhD Franc Batič  10,830 
16. V4-1058  Možnosti kmetovanja na vodovarstvenih območjih (Slovene)   2010 - 2013  PhD Janko Urbanc  5,056 
17. L2-2211  Optimiranje remediacije odlagališča materiala onesnaženega s polikloriranimi bifenili (PCB) (Slovene)   2009 - 2012  PhD Andrej Stergaršek  3,455 
18. L1-0437  Natural hydrochemical background and dynamics of groundwater in Slovenia   2008 - 2011  PhD Janko Urbanc  4,780 
19. J1-9498  CO2 FIXATION IN RIVER CARBONATES: MASS BALANCE, HYDROLOGICAL, GEOCHEMICAL AND BIOCHEMICAL CONTROLS   2007 - 2010  PhD Sonja Lojen  4,322 
20. V4-0490  Usoda in speciacija onesnažil pri predelavi onesnažene biomase v sintetično gorivo in čisti vodik (Slovene)   2008  PhD Andrej Stergaršek  5,050 
21. V4-0316  Določanje geografskega in botaničnega porekla medu (Slovene)   2007 - 2008  PhD Marijan Nečemer  2,284 
22. L1-7097  Nitrate migration in a plant-soil-groundwater system   2005 - 2008  PhD Janko Urbanc  6,522 
23. J4-7315  The response of soil organic matter and natural ecosystems (primarily forests) to climate change   2005 - 2008  PhD Nataša Jaecks Vidic  3,317 
24. M1-0157  Določitev vpliva vojaškega poligona Krivolak na okolje z namenom njegove ekološke sanacije (Slovene)   2006 - 2007  PhD Boštjan Pokorny  16,567 
25. L2-6458  Development of tools for management and analysis of the loads and influences on waters in the Sava and Soča catchments   2004 - 2007  PhD Matjaž Mikoš  10,451 
26. V4-0114  Določevanje izvora sladkorjev vin s kombinacijo SNIF-NMR, IRMS in kemometričnimi metodami - nadaljevanje projekta iz leta 2001 'Konkurenčnost Slovenije 2001-2006' (Slovene)   2005 - 2006  PhD Mitja Kocjančič  3,729 
27. V4-0479  Določevanje izvora sladkorjev vin s kombinacijo SNIF-NMR, IRMS in kemometričnimi metodami (Slovene)   2003  PhD Mitja Kocjančič  5,329 
28. V4-0299  Določevanje izvora sladkorjev v vinih s kombinacijo SNIF-NMR,IRMS in kemometričnimi metodami (Slovene)   2000 - 2001  PhD Mitja Kocjančič  4,676 
29. J1-0695  Geokemija supergenih procesov v Sloveniji (Slovene)   2000 - 2001  PhD Simon Pirc  6,001 
30. J2-1433  Mehanizmi nastajanja, prenosa in kopičenja plinov v premogovnih slojih (Slovene)   1999 - 2001  PhD Jožef Pezdič  6,657 
31. J1-1300  Organski polutanti v bioloških virih slovenskega morja (Slovene)   1999 - 2001  PhD Hermina Leskovšek Šefman  5,292 
32. L3-1294  The effects of the continuous method on endurance performance   1999 - 2001  PhD Anton Ušaj  1,116 
33. T1-0695  Geokemija supergenih procesov v Sloveniji (Slovene)   1998 - 2001  PhD Simon Pirc  4,839 
34. J1-0865  Lichens as integrating air pollution monitors   1998 - 2001  PhD Zvonka Jeran  2,463 
35. J1-7414  Slovenska alpska jezera: paleoekologija in ekologija (slo-al: pe) - procesi eutrofizacije v visokogorskih jezerih (Slovene)   1996 - 2001  PhD Anton Brancelj  7,338 
36. L1-9102  Health aspects of soca river pollution in the solkan he power plant reservoir   1999  PhD Mladen Franko  2,006 
37. V4-9119  Primerjava metod pri določanju izotopske sestave vin - ugotavljanje izvora sladkorjev v vinih z uporabo SNIF-NMR in stabilnih izotopov (Slovene)   1998 - 1999  PhD Mitja Kocjančič  3,150 
38. V2-8575  Razvoj sistema za obvladovanje ogroženosti podtalnice zaradi točkovnih in razpršilnih industrijskih in urbanih ter kmetijskih izvorov o (Slovene)   1996 - 1998  PhD Miran Veselič  3,792 
39. J1-7263  Geokemija supergene cone v Sloveniji (Slovene)   1998  PhD Jožef Pezdič  3,552 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
Views history
Favourite