Loading...
MSc Vida Žnidaršič-Pongrac

MSc Vida Žnidaršič-Pongrac
no.: 11431 source: ARRS

expert or technical associate – active in research organisation
Phone number (01) 280 51 62
E-mail vida.pongracat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
1.04.05  Natural sciences and mathematics  Chemistry  Analytical chemistry 
Keywords
Analysis of soil, analysis of fertilizers, analysis of metals, atomic absorption spectrometry, quality assurance
Points
11.76
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
59
CImax
16
h10
4
A1
0.03
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 25, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 109  105  15 
Scopus 123  120  17.14 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Chemistry  SI University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Technology 1984 
Master's degree    Inorganic chemistry  SI University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Technology 1988 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Agricultural institute of Slovenia  Research group for Agrochemistry and Enology  11/2/1989  Professional Callaborator   
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-1619  Farming on species-rich grasslands   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Jože Verbič  4,774 
2. V4-1628  Monitoring carbon stocks in agricultural and forest soils for reporting on the national carbon balance   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Borut Vrščaj  2,744 
3. V4-1414  Technological solutions for better utilization of alfalfa in ruminant nutrition   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Jože Verbič  4,846 
4. V4-1130  Investigation of Environmentaly friendly maize growing systems and weed control   10/1/2011 - 3/31/2014  PhD Andrej Simončič  6,150 
5. V4-1083  Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri - analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2013  PhD Franc Čuš  7,889 
6. V2-0511  Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema (Slovene)   9/1/2008 - 11/30/2010  PhD Borut Vrščaj  5,874 
7. M2-0220  Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovnaje in ocenjevanje škod po naravnih nesrečah (Slovene)   8/1/2007 - 12/31/2009  PhD Borut Vrščaj  8,403 
8. V4-0337  Zmanjševanje presežkov kalija v krmi s travinja (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2009  PhD Drago Babnik  3,719 
9. V4-0114  Določevanje izvora sladkorjev vin s kombinacijo SNIF-NMR, IRMS in kemometričnimi metodami - nadaljevanje projekta iz leta 2001 'Konkurenčnost Slovenije 2001-2006' (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Mitja Kocjančič  3,683 
10. V4-0107  Podpora ukrepov za preprečevanje onesnaževanja kmetijskih tal z živinskimi gnojili (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Drago Babnik  3,203 
11. V4-0111  Tehnološki ukrepi za zmanjševanje posledic suše v kmetijstvu v Sloveniji (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Kristina Ugrinović  7,851 
12. V4-0475  Preprečevanje aerobnega kvarjenja koruznih silaž (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Jože Verbič  1,966 
13. V4-0474  Vrednotenje energijske vrednosti voluminozne krme z NIR-spektroskopijo (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Drago Babnik  1,721 
14. V4-0479  Določevanje izvora sladkorjev vin s kombinacijo SNIF-NMR, IRMS in kemometričnimi metodami (Slovene)   11/1/2001 - 10/31/2003  PhD Mitja Kocjančič  5,284 
15. V4-0419  Določanje izpustov amoniaka s kmetijskih zemljišč pri različnih sistemih uporabe gnojevke ter ukrepi za zmanjšanje teh izpustov (Slovene)   10/1/2000 - 9/30/2003  Janez Sušin  5,196 
16. V4-0385  Razvoj metod za preverjanje kakovosti pridelkov in živilskih proizvodov v skladu z mednarodno priznanimi referenčnimi metodami za uradn (Slovene)   10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Vekoslava Stibilj  7,019 
17. V4-0299  Določevanje izvora sladkorjev v vinih s kombinacijo SNIF-NMR,IRMS in kemometričnimi metodami (Slovene)   11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Mitja Kocjančič  4,633 
18. L2-1470  Varen in okolju prijazen traktor za kmetijstvo v omejenih razmerah (Slovene)   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Niko Herakovič  9,211 
19. L4-0731  Field crop nutrition with nitrogen in sustainable agriculture   7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Matej Kmetič  1,341 
20. V4-9132  Naravovarstveni in ekonomski učinki biološkega kmetovanja (Slovene)   10/1/1997 - 9/30/2000  PhD Mihaela Černe  4,628 
21. J4-1240  Digestion of maize starch and protein in the rumen   1/1/1999 - 6/30/2000  PhD Drago Babnik  1,744 
22. J4-8596  The influence of pesticides and other chemical substances on soil nematopopulation of apple orchards   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Ana Gregorčič  1,543 
23. V4-9119  Primerjava metod pri določanju izotopske sestave vin - ugotavljanje izvora sladkorjev v vinih z uporabo SNIF-NMR in stabilnih izotopov (Slovene)   10/1/1997 - 9/30/1999  PhD Mitja Kocjančič  3,115 
24. L4-7353  Izdelava podatkov baze izotopskega sestava slovenskih vin s pomočjo nmr (Slovene)   1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Ana Gregorčič  1,647 
25. L4-7380  Optimizacija izkoriščanja škroba iz koruzne silaže (Slovene)   1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Drago Babnik  1,608 
26. L4-7330  Optimiziranje tehnologij pridelovanja in skladiščenja izbranih kmetijskih rastlin (Slovene)   1/1/1996 - 12/31/1998    1,703 
27. L4-7375  Vpliv obstoječih in posodobljenih vinarskih tehnologij na kakovost in gospodarnost pridelave vin avtohtonih sort (Slovene)   1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Julij Nemanič  1,817 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P0-0503-0401  Grassland Management, Feedstuff Production and Animal Husbandry.   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Jože Verbič  7,674 
Views history
Favourite