Loading...
MSc Vida Žnidaršič-Pongrac

MSc Vida Žnidaršič-Pongrac
no.: 11431 source: ARIS

expert or technical associate – retired
Phone number (01) 280 51 62
E-mail vida.pongracat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
1.04.05  Natural sciences and mathematics  Chemistry  Analytical chemistry 
Keywords
Analysis of soil, analysis of fertilizers, analysis of metals, atomic absorption spectrometry, quality assurance
Points
21.57
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
63
CImax
18
h10
4
A1
0.06
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 15, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 116  112  16 
Scopus 130  127  18.14 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Chemistry  SI University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Technology 1984 
Master's degree    Inorganic chemistry  SI University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Technology 1988 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1619  Farming on species-rich grasslands   2016 - 2019  PhD Jože Verbič  5,054 
2. V4-1628  Monitoring carbon stocks in agricultural and forest soils for reporting on the national carbon balance   2016 - 2019  PhD Borut Vrščaj  2,939 
3. V4-1414  Technological solutions for better utilization of alfalfa in ruminant nutrition   2014 - 2017  PhD Jože Verbič  5,118 
4. V4-1130  Investigation of Environmentaly friendly maize growing systems and weed control   2011 - 2014  PhD Andrej Simončič  6,480 
5. V4-1083  Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri - analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe (Slovene)   2010 - 2013  PhD Franc Čuš  8,272 
6. V2-0511  Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema (Slovene)   2010  PhD Borut Vrščaj  6,175 
7. V4-0337  Zmanjševanje presežkov kalija v krmi s travinja (Slovene)   2007 - 2009  PhD Drago Babnik  3,937 
8. M2-0220  Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovnaje in ocenjevanje škod po naravnih nesrečah (Slovene)   2008  PhD Borut Vrščaj  8,747 
9. V4-0114  Določevanje izvora sladkorjev vin s kombinacijo SNIF-NMR, IRMS in kemometričnimi metodami - nadaljevanje projekta iz leta 2001 'Konkurenčnost Slovenije 2001-2006' (Slovene)   2005 - 2006  PhD Mitja Kocjančič  3,883 
10. V4-0107  Podpora ukrepov za preprečevanje onesnaževanja kmetijskih tal z živinskimi gnojili (Slovene)   2005 - 2006  PhD Drago Babnik  3,371 
11. V4-0111  Tehnološki ukrepi za zmanjševanje posledic suše v kmetijstvu v Sloveniji (Slovene)   2005 - 2006  PhD Kristina Ugrinović  8,248 
12. V4-0475  Preprečevanje aerobnega kvarjenja koruznih silaž (Slovene)   2002 - 2004  PhD Jože Verbič  2,073 
13. V4-0474  Vrednotenje energijske vrednosti voluminozne krme z NIR-spektroskopijo (Slovene)   2002 - 2004  PhD Drago Babnik  1,836 
14. V4-0479  Določevanje izvora sladkorjev vin s kombinacijo SNIF-NMR, IRMS in kemometričnimi metodami (Slovene)   2001 - 2003  PhD Mitja Kocjančič  5,519 
15. V4-0419  Določanje izpustov amoniaka s kmetijskih zemljišč pri različnih sistemih uporabe gnojevke ter ukrepi za zmanjšanje teh izpustov (Slovene)   2001 - 2003  Janez Sušin  5,464 
16. V4-0385  Razvoj metod za preverjanje kakovosti pridelkov in živilskih proizvodov v skladu z mednarodno priznanimi referenčnimi metodami za uradn (Slovene)   2001 - 2003  PhD Vekoslava Stibilj  7,243 
17. V4-0299  Določevanje izvora sladkorjev v vinih s kombinacijo SNIF-NMR,IRMS in kemometričnimi metodami (Slovene)   2000 - 2001  PhD Mitja Kocjančič  4,850 
18. L4-0731  Field crop nutrition with nitrogen in sustainable agriculture   1999 - 2001  PhD Matej Kmetič  1,381 
19. L2-1470  Varen in okolju prijazen traktor za kmetijstvo v omejenih razmerah (Slovene)   1999 - 2001  PhD Niko Herakovič  9,472 
20. V4-9132  Naravovarstveni in ekonomski učinki biološkega kmetovanja (Slovene)   1999 - 2000  PhD Mihaela Černe  4,805 
21. J4-1240  Digestion of maize starch and protein in the rumen   1999 - 2000  PhD Drago Babnik  1,835 
22. J4-8596  The influence of pesticides and other chemical substances on soil nematopopulation of apple orchards   1998 - 1999  PhD Ana Gregorčič  1,576 
23. V4-9119  Primerjava metod pri določanju izotopske sestave vin - ugotavljanje izvora sladkorjev v vinih z uporabo SNIF-NMR in stabilnih izotopov (Slovene)   1998 - 1999  PhD Mitja Kocjančič  3,249 
24. L4-7353  Izdelava podatkov baze izotopskega sestava slovenskih vin s pomočjo nmr (Slovene)   1998  PhD Ana Gregorčič  1,661 
25. L4-7330  Optimiziranje tehnologij pridelovanja in skladiščenja izbranih kmetijskih rastlin (Slovene)   1998    1,793 
26. L4-7375  Vpliv obstoječih in posodobljenih vinarskih tehnologij na kakovost in gospodarnost pridelave vin avtohtonih sort (Slovene)   1998  PhD Julij Nemanič  1,835 
27. L4-7380  Optimizacija izkoriščanja škroba iz koruzne silaže (Slovene)   1996 - 1998  PhD Drago Babnik  1,699 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P0-0503-0401  Grassland Management, Feedstuff Production and Animal Husbandry.   2001 - 2003  PhD Jože Verbič  8,036 
Views history
Favourite