Nalaganje ...
Skupine vir: ARIS

Raziskovalna skupina za agrokemijo in enologijo

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.03.07  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava  Tehnologija živil rastlinskega izvora 

Koda Veda Področje
P300  Naravoslovno-matematične vede  Analitična kemija 
P305  Naravoslovno-matematične vede  Kemija okolja 
B434  Biomedicinske vede  Agrokemija 
Ključne besede
Tla,raziskave tal, gnojila, krma,prehrana rastlin, kmetijski pridelki, pesticidi,ostanki pesticidov,nitrati,nitriti,med, vino,žgane pijače, raziskave vina,senzorično testiranje,tehnologija vina,analizna kemija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
2.347,77
A''
90,04
A'
795,93
A1/2
1.018,34
CI10
3.905
CImax
169
h10
35
A1
7,54
A3
19,18
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 12. julij 2024; A3 za obdobje 2018-2022
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS 159  4.652  4.252  26,74 
Scopus 172  5.428  4.987  28,99 
Raziskovalci (31)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Status Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  16373  dr. Helena Baša Česnik  Kemija  Raziskovalec  909 
2.  17919  dr. Dejan Bavčar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  296 
3.  34637  Janez Bergant  Rastlinska produkcija in predelava  Strokovni ali tehnični sodelavec  194 
4.  31007  dr. Irena Bertoncelj  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  111 
5.  21613  dr. Franc Čuš  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  373 
6.  17324  Sonja Dolinšek    Strokovni ali tehnični sodelavec 
7.  19056  Matejka Fortuna    Strokovni ali tehnični sodelavec 
8.  57651  Anej Gerlušnik    Strokovni ali tehnični sodelavec  17 
9.  57783  Monika Gričnik  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  29 
10.  17325  Bojana Grofelnik    Strokovni ali tehnični sodelavec 
11.  58642  David Homšak    Strokovni ali tehnični sodelavec 
12.  17320  Marjetka Kanc    Strokovni ali tehnični sodelavec 
13.  54451  Peter Kastelic    Strokovni ali tehnični sodelavec  59 
14.  16059  dr. Veronika Kmecl  Kemija  Raziskovalec  458 
15.  20378  Ivanka Kmetič - Ceglar    Strokovni ali tehnični sodelavec 
16.  17327  Tanja Kokalj    Strokovni ali tehnični sodelavec 
17.  25795  dr. Klemen Lisjak  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  322 
18.  57649  Vid Naglič    Strokovni ali tehnični sodelavec  10 
19.  35156  dr. Mateja Potisek  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  39 
20.  57650  Manja Potočnik    Strokovni ali tehnični sodelavec 
21.  57539  Žan Rijavec    Strokovni ali tehnični sodelavec 
22.  17328  Tomaž Sket    Strokovni ali tehnični sodelavec 
23.  57755  Martin Snoj  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec 
24.  17757  Janez Sušin  Rastlinska produkcija in predelava  Strokovni ali tehnični sodelavec  776 
25.  58484  Matej Ščuka  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec 
26.  38767  dr. Katja Šuklje  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  125 
27.  21399  dr. Andreja Vanzo  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  249 
28.  14548  dr. Špela Velikonja Bolta  Kemija  Raziskovalec  445 
29.  59255  Tim Vesnić  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec 
30.  16283  dr. Borut Vrščaj  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  940 
31.  56536  Eva Zagorac  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  15 
Raziskovalni projekti ARIS (33) Legenda
št. Evidenčna št. Naziv Obdobje Vodja skupine Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  L4-1841  Izboljšanje kakovosti slovenskih belih vin z boljšo ekspresijo sortnih arom.  1.7.2019 - 31.10.2022  dr. Klemen Lisjak  1.862 
2.  V4-1628  Spremljanje zalog ogljika v kmetijskih in gozdarskih rabah tal za potrebe poročanja o nacionalni bilanci ogljika  1.10.2016 - 30.9.2019  dr. Borut Vrščaj  2.939 
3.  V4-1428  Izhodišča za izboljšanje metodologije poročanja o emisijah toplogrednih plinov v povezavi z rabo tal, spremembo rabe tal in gozdarstvom.  1.7.2014 - 30.6.2016  dr. Primož Simončič  3.260 
4.  V4-1434  Opredelitev krajinske pestrosti in krajinskih značilnosti, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti  1.7.2014 - 30.6.2015  dr. Mojca Golobič  1.937 
5.  V4-1083  Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri - analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe  1.10.2010 - 30.9.2013  dr. Franc Čuš  8.272 
6.  L4-2042  VPLIV TEHNOLOšKIH POSTOPKOV NA OHRANJANJE AROMATSKEGA POTENCIALA V TEHNOLOGIJI PRIDELAVE VIN  1.5.2009 - 30.4.2012  dr. Marin Berovič  6.331 
7.  Z4-2280  Rastlinski polifenoli: možnosti in omejitve uporabe v prehrani in medicini  1.5.2009 - 30.4.2011  dr. Andreja Vanzo  249 
8.  J4-0838  Vpliv interakcij med kvasovklami na potek fermentacije in zorenje vina  1.2.2008 - 30.1.2011  dr. Peter Raspor  5.067 
9.  V2-0511  Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema  1.9.2008 - 30.11.2010  dr. Borut Vrščaj  6.174 
10.  V4-0518  Spremljanje nekaterih parametrov kakovosti in geografskega porekla vina cviček PTP  1.9.2008 - 31.8.2010  dr. Franc Čuš  2.376 
11.  M2-0220  Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovnaje in ocenjevanje škod po naravnih nesrečah  1.8.2007 - 31.12.2009  dr. Borut Vrščaj  8.747 
12.  L4-9667  Uporaba kisika v novih tehnologijah vinifikacije belih in rdečih vin  1.7.2007 - 31.12.2009  dr. Mitja Kocjančič  2.200 
13.  V4-0323  Spremljanje dinamike razgradnje ostankov fitofarmacevtskih sredstev v integrirani pridelavi grozdja in vina  1.10.2006 - 30.9.2008  dr. Ana Gregorčič  1.785 
14.  J4-7146  Optimizacija človekove prehrane: polifenoli in biološka razpoložljivost  1.9.2005 - 31.8.2007  dr. Andreja Vanzo  915 
15.  V4-0114  Določevanje izvora sladkorjev vin s kombinacijo SNIF-NMR, IRMS in kemometričnimi metodami - nadaljevanje projekta iz leta 2001 'Konkurenčnost Slovenije 2001-2006'  1.9.2004 - 30.11.2006  dr. Mitja Kocjančič  3.883 
16.  V4-0113  Vpliv mikrooksigenacije v vinarstvu na polifenolne spojine in vegetalni karakter slovenskih vin  1.9.2004 - 30.11.2006  dr. Dejan Bavčar  915 
17.  V4-0884  Ostanki ditiokarbamatov v krompirju slovenskih tržnih pridelovalcev v odvisnosti od načina pridelave  1.10.2003 - 30.9.2006  dr. Ana Gregorčič  3.849 
18.  V4-0591  Vpliv izbranih fitofarmacevtskih sredstev za združbo kvasovk grozdne jagode  1.1.2002 - 31.10.2005  dr. Peter Raspor  4.095 
19.  V4-0473  Sekundarni metabiliti hmelja - tradicionalna in potencialna uporaba  1.1.2002 - 31.10.2004  dr. Milica Kač  2.451 
20.  V4-0479  Določevanje izvora sladkorjev vin s kombinacijo SNIF-NMR, IRMS in kemometričnimi metodami  1.11.2001 - 31.10.2003  dr. Mitja Kocjančič  5.519 
21.  V4-0419  Določanje izpustov amoniaka s kmetijskih zemljišč pri različnih sistemih uporabe gnojevke ter ukrepi za zmanjšanje teh izpustov  1.10.2000 - 30.9.2003  Janez Sušin  5.464 
22.  V4-0404  Pridelava vina brez uporabe SO2  1.10.2000 - 30.9.2003  dr. Julij Nemanič  863 
23.  V4-0400  Uvajanje referenčne metode za uradno kontrolo vina na vsebnosti ochratoxina  1.10.2000 - 30.9.2003  dr. Mitja Kocjančič  1.662 
24.  V4-0299  Določevanje izvora sladkorjev v vinih s kombinacijo SNIF-NMR,IRMS in kemometričnimi metodami  1.11.1999 - 31.10.2001  dr. Mitja Kocjančič  4.850 
25.  L4-1184  Določitev kakovosti parametrov vin novih domačih klonov vinske trte  1.1.1999 - 30.6.2001  dr. Mitja Kocjančič  1.270 
26.  J4-1576  Določitev naravnih fenolnih antioksidantov v slovenskem grozdju in vinu  1.1.1999 - 30.6.2001  dr. Urška Vrhovšek  2.039 
27.  J1-1661  Razgradnja nekaterih organofosfatnih spojin  1.1.1999 - 30.6.2001  dr. Polonca Trebše  1.927 
28.  L4-0731  Sonaravna prehrana poljščin z dušikom v trajnostno usmerjenem kmetijstvu  1.7.1998 - 30.6.2001  dr. Matej Kmetič  1.381 
29.  L4-8849  Analiza razprostranjenosti avtohtonih vinskih kvasovk v Sloveniji in njihova karakterizacija  1.1.1997 - 31.12.1999  dr. Peter Raspor  3.949 
30.  J4-8596  Vpliv pesticidov ter drugih kemičnih snovi na nematopopulacijski sestav tal jablanovih nasadov  1.1.1997 - 31.12.1999  dr. Ana Gregorčič  1.576 
31.  V4-9119  Primerjava metod pri določanju izotopske sestave vin - ugotavljanje izvora sladkorjev v vinih z uporabo SNIF-NMR in stabilnih izotopov  1.10.1997 - 30.9.1999  dr. Mitja Kocjančič  3.249 
32.  L4-7353  Izdelava podatkov baze izotopskega sestava slovenskih vin s pomočjo nmr  1.1.1996 - 31.12.1998  dr. Ana Gregorčič  1.661 
33.  L4-7375  Vpliv obstoječih in posodobljenih vinarskih tehnologij na kakovost in gospodarnost pridelave vin avtohtonih sort  1.1.1996 - 31.12.1998  dr. Julij Nemanič  1.835 
Raziskovalni in infrastrukturni programi ARIS (1) Legenda
št. Evidenčna št. Naziv Obdobje Vodja skupine Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  I0-0011  Razvoj tehnologij in nadzor pridelave v kmetijstvu  1.1.2015 - 31.12.2021  Mojca Škof  1.324 
Zgodovina ogledov
Priljubljeno