Loading...
Organisations source: ARIS

University of Maribor, Faculty of Law

Research activity

Code Science Field Subfield
5.05.00  Social sciences  Law   
5.04.00  Social sciences  Administrative and organisational sciences   
6.01.00  Humanities  Historiography   
6.05.00  Humanities  Linguistics   
5.02.00  Social sciences  Economics   
5.13.00  Social sciences  Information science and librarianship   

Code Science Field
S110  Social sciences  Juridical sciences 
S170  Social sciences  Political and administrative sciences 
S100  Social sciences  History and philosophy of the social sciences 
H353  Humanities  Lexicology 
S181  Social sciences  Financial science 

Code Description
Consultancy 
Research 
Education 
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
20,547.72
A''
1,195.45
A'
6,196.22
A1/2
10,158.78
CI10
472
CImax
97
h10
10
A1
66.44
A3
6.93
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 5, 2023; A3 for period 2017-2021
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 85  376  362  4.26 
Scopus 81  468  455  5.62 
Research groups (1)
no. Code Name of group Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. 0592-005  Raziskovalna skupina Pravne fakultete Univerze v Mariboru (Slovene)  PhD Vesna Rijavec   11,172 
Researchers (39)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1. 50396  Denis Baghrizabehi  Law  Researcher  39 
2. 57446  Lina Burkelc Juras  Law  Researcher  17 
3. 55462  Rok Dacar  Law  Researcher  47 
4. 36801  PhD Katja Drnovšek  Law  Researcher  67 
5. 38075  Klemen Drnovšek  Law  Researcher  76 
6. 22665  PhD Aleš Ferčič  Law  Researcher  332 
7. 28423  Maja Habjanič  Law  Junior expert or technical associate  22 
8. 24426  PhD Janja Hojnik  Law  Researcher  1,045 
9. 14704  PhD Borut Holcman  Law  Researcher  343 
10. 29284  PhD Tjaša Ivanc  Law  Researcher  244 
11. 19069  PhD Tomaž Keresteš  Law  Researcher  273 
12. 11315  Jasmina Klojčnik  Economics  Junior expert or technical associate  58 
13. 14452  PhD Rajko Knez  Law  Researcher  942 
14. 15693  PhD Aleš Kobal  Law  Researcher  263 
15. 14579  PhD Marijan Kocbek  Law  Researcher  1,097 
16. 15692  PhD Suzana Kraljić  Law  Researcher  821 
17. 12625  PhD Vesna Kranjc  Law  Researcher  540 
18. 53936  Urška Kukovec    Junior expert or technical associate  11 
19. 53416  PhD Cocou Marius Mensah  Law  Researcher  46 
20. 54756  Aljoša Polajžar  Law  Researcher  107 
21. 14930  PhD Saša Prelič  Law  Researcher  555 
22. 34842  PhD Jerneja Prostor  Law  Researcher  160 
23. 20060  PhD Martina Repas  Law  Researcher  281 
24. 13039  PhD Vesna Rijavec  Law  Researcher  755 
25. 18505  PhD Nataša Samec Berghaus  Social sciences  Researcher  232 
26. 26034  PhD Darja Senčur Peček  Law  Researcher  528 
27. 39673  Jan Stajnko  Law  Researcher  102 
28. 50395  PhD Miha Šepec  Law  Researcher  335 
29. 27584  Darja Šerdoner    Junior expert or technical associate 
30. 19470  PhD Bojan Škof  Law  Researcher  544 
31. 35309  Miha Šošić  Law  Researcher  91 
32. 57329  Živa Šuta  Law  Researcher  21 
33. 36921  PhD Mojca Tancer Verboten  Law  Researcher  47 
34. 21790  PhD Jurij Toplak  Law  Researcher  390 
35. 18739  PhD Matjaž Tratnik  Law  Researcher  727 
36. 56299  Matjaž Trstenjak    Junior expert or technical associate 
37. 15691  PhD Renato Vrenčur  Law  Researcher  782 
38. 51540  PhD Petra Weingerl  Law  Researcher  229 
39. 50634  Kristjan Zahrastnik  Law  Researcher  23 
Research projects (40) Legend
no. Code Title Period Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. J5-3108  Reform of Evidence Law in the Digital Age  10/1/2021 - 9/30/2024  PhD Vesna Rijavec   5,205 
2. Z5-3220  Deterrence as a Concept in Private Enforcement of EU Law  3/1/2022 - 2/29/2024  PhD Petra Weingerl   229 
3. V5-1941  Fiscal capacity of Slovene municipalities  11/1/2019 - 1/30/2021  PhD Vladimir Prebilič   3,420 
4. V5-1940  Analysis of the regulation of service in civil proceedings in selected EU countries with an emphasis on the effectiveness of the method of service and the possibilities of electronic service  11/1/2019 - 10/31/2020  PhD Vesna Rijavec   1,597 
5. V5-1741  MAPA: Multidisciplinary Analysis of the PrecArious work - legal, economic, social and health protection aspects  4/1/2018 - 3/31/2020  PhD Grega Strban   6,180 
6. V6-1647  Language Policy of the Republic of Slovenia and the Needs of Users  10/1/2016 - 9/30/2017  PhD Kozma Ahačič   14,956 
7. V5-1147  Comparative analysis of the legal status of Slovenian farmers in fields of labor law and social security law  10/1/2011 - 9/30/2012  PhD Rado Bohinc   2,519 
8. V5-1042  Ekonomski in pravni vidiki vzpostavitve in izvedbe prožne varnosti na trgu dela (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Marko Pahor   4,364 
9. V5-1007  Izboljšava izvrševanja Zakona o gospodarskih družbah (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Marijan Kocbek   3,714 
10. J5-2198  Reforma nepravdnih postopkov (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Vesna Rijavec   5,881 
11. V5-0415  Pomen neodvisnih direktorjev v upravnih odborih delniških družb (Slovene)  9/1/2008 - 10/31/2009  PhD Klemen Podobnik   2,025 
12. V2-0219  Digitalna forenzika in njena vloga pri sodnih postopkih (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Danilo Korže   1,637 
13. V2-0220  Empirična analiza stanja varovanja in uporabe osebnih podatkov s pravnega in informacijsko-komunikacijskega vidika (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Mitja Lenič   3,013 
14. V5-0266  Izvajanje lokalnih javnih služb in naložbe v lokalno infrastrukturo s poudarkom na javno-zasebnem partnerstvu (Slovene)  10/1/2006 - 3/31/2008  PhD Božo Grafenauer   1,533 
15. J5-6218  Economic Analysis of Law and Legal Institutions in Slovenia as a New Member of the EU  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Franjo Štiblar   2,052 
16. J5-6553  Influence of the european union law on the slovene tax-law system  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Bojan Škof   5,030 
17. L5-6652  The legal position of management  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Zvone Vodovnik   3,413 
18. L5-6708  Reference model for future incorporation of e-business in legal system  2/1/2004 - 1/30/2007  PhD Vesna Rijavec   9,717 
19. V5-0924  Vpliv lastništva in načina upravljanja na konkurenčnost in rezultate poslovanja slovenskih podjetij ter predlogi institucionalnih sprememb (Slovene)  9/1/2004 - 10/31/2006  PhD Jože Damijan   8,295 
20. V5-0932  Celovita analiza pravnega in ekonomskega okvira za delo nevladnih organizacij (Slovene)  9/1/2004 - 1/30/2006  PhD Božo Grafenauer   363 
21. L5-5247  Management structure of corporations - corporate governance  1/1/2003 - 12/31/2005  PhD Marijan Kocbek   3,829 
22. J5-3269  Influence of taxation of combined enterprises (persons) on economic concentration and on international competiting  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Franc Pernek   1,534 
23. L5-3259  Position, potential and role of small and medioum enterprizes in Slovenia from teh point of view of the development programmes in the EU  7/1/2001 - 6/30/2003  PhD Rajko Knez   984 
24. J5-1205  Prilagoditev slovenskega davčnega sistema davčnemu sistemu EU- s posebnim poudarkom na obdavčitvi korporacij, dobička in dohodnini (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Franc Pernek   1,888 
25. J5-1265  Varstvo pravic v nepravdnih postopkih (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Matjaž Tratnik   4,608 
26. L5-0971  Prevzemi podjetij in mehanizmi za obrambo pred njimi (Slovene)  11/1/1998 - 6/30/2001  PhD Marijan Kocbek   2,312 
27. L5-0887  Nadaljnje usklajevanje slovenske korporacijske zakonodaje (Slovene)  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Šime Ivanjko   4,013 
28. J5-7868  Statusnopravni in upravljalski vidik organiziranosti gospodarskih družb v postprivatizacijskem obdobju (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Šime Ivanjko   5,358 
29. J5-9029  Pravna oseba - razvoj, tipologija in transformacija pravne narave (Slovene)  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Ludvik Toplak   341 
30. L5-9022  The feudal judiciary of slovene styria  1/1/1997 - 12/31/1999    1,628 
31. L5-9025  The legal aspects of the assesment with value-added tax in Slovenia in relation to European Union  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Franc Pernek   959 
32. V5-0192  Statusnopravni problemi pravnih oseb na področju javnega prava (Slovene)  10/1/1998 - 6/30/1999  PhD Rajko Pirnat   6,139 
33. V5-0193  Perspektive alternativnega reševanja civilnopravnih delovnih sporov kot načina razbremenjevanja sodišč v RS (Slovene)  10/1/1998 - 2/28/1999  PhD Polonca Končar   4,108 
34. L5-9023  Ustreznost klasičnega kazenskega prava v pogojih tranzicije (Slovene)  1/1/1997 - 12/31/1998    74 
35. L5-7830  Uveljavljanje novih institutov kazenskega materialnega in procesualnega prava v pravosodni praksi (Slovene)  1/1/1996 - 12/31/1998    1,923 
36. L5-0620  Takeovers and frustration of the BID  7/1/1998 - 10/31/1998  PhD Marijan Kocbek   2,104 
37. V2-9139  Zakonodaja in drugi splošni ukrepi varstva okolja, varstvo voda (Slovene)  11/1/1997 - 8/31/1998  PhD Boris Kompare   2,887 
38. L5-9030  Odgovornost gospodarskih subjektov za obremenjevanje okolja v mednarodnem zasebnem pravu (Slovene)  1/1/1997 - 6/30/1998  PhD Miroslava Geč-Korošec   419 
39. L5-7939  Obligacijski, stvarno-pravni in statusno-pravni elementi dolžniških in korporacijskih vrednostnih papirjev (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/1998  PhD Marijan Kocbek   1,578 
40. J5-7149  Uresničevanje institucionalne zaščite človekovih pravic s področja družinskih in socialnih razmerij s poudarkom na vidikih mednarodnega (Slovene)  1/1/1995 - 6/30/1998  PhD Miroslava Geč-Korošec   419 
ARIS research and infrastructure programmes (7) Legend
no. Code Title Period Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. P5-0039  Civil Business Law  1/1/2020 - 12/31/2025  PhD Vesna Rijavec   8,614 
2. P5-0039  Civil Business Law  1/1/2015 - 12/31/2019  PhD Vesna Rijavec   8,297 
3. P5-0039  CIVIL CORPORATE LAW  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Vesna Rijavec   8,958 
4. P5-0027  Alignment of the Slovenian economy and development identity of Slovenia in the EU  1/1/2009 - 12/31/2013  PhD Timotej Jagrič   6,538 
5. P5-0039  CIVIL CORPORATE LAW  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Marijan Kocbek   6,806 
6. P0-0501-0592  Gospodarsko pravo (Slovene)  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Šime Ivanjko   6,369 
7. P0-0502-0592  Civilno primerjalno pravo (Slovene)  1/1/1999 - 4/30/2002  PhD Matjaž Tratnik   3,499 
International projects (14) source: SICRIS
no. Code Title Period Responsible person
1. Jean Monnet-565106-EPP-1-2015-1-SI-EPPJMO-PROJECT  Central European Law Conference for Students  9/1/2017 - 8/31/2018  PhD Janja Hojnik  
2. ACJ-BIARE  Remedies concerning Enforcement of Foreign Titles according to Brussels I Recast  2/1/2016 - 1/30/2018  PhD Vesna Rijavec  
3. Rights and Citizenship Programme-Promoting  European Civil Procedure for Lawyers: Promoting Training to Improve the Effectiveness of Transnational Justice  1/1/2015 - 12/31/2017   
4. Jean Monnet-176236-LLP-1-2010-1-SI-AJM-MO  Seminars on the Application of the EU Law at the Courts in Slovenia  1/1/2010 - 12/31/2017  PhD Rajko Knez  
5. Jean Monnet-542552-LLP-1-2013-1-SI-AJM-PO  THE UNIVERSITY OF MARIBOR JEAN MONNET CENTRE OF EXCELLENCE  1/1/2013 - 12/31/2016  PhD Rajko Knez  
6. Jean Monnet-542718-LLP-1-2013-1-SI-AJM-MO  Europeanization of Public Law  9/1/2013 - 8/31/2016  PhD Aleš Ferčič  
7. TEMPUS-EACEA-530391  European Neighbourhood Policy Law and Good Governance  10/15/2012 - 10/14/2015   
8. Jean Monnet-154457-LLP-1-2009-1-SI-AJM-MO  Ekomika konkurenčnega prava ES  1/1/2009 - 12/31/2012  PhD Martina Repas  
9. Jean Monnet-154480-LLP-1-2009-1-SI-AJM-MO  Joint Seminars on EU Law: Harmonization with the EC Law  1/1/2009 - 12/31/2012  PhD Rajko Knez  
10. ESS-PPDZ-S  Program podpore za delodajalce in zaposlene pri odpravljanju stresa povezanega z delom in pri zmanjševanju njegovih škodljivih posledic  3/10/2010 - 6/9/2012  PhD Aleš Kobal  
11. Jean Monnet-141596-LLP-1-2008-1-SI-AJM-MO  The Balancing between Fundamental Rights and Internal Market Freedoms in European Union Law  1/1/2008 - 1/31/2011  PhD Rajko Knez  
12. Jean Monnet-140928-LLP-1-2007-1-SI-AJM-CH  European Legal Studies  1/1/2007 - 1/31/2010  PhD Rajko Knez  
13. Jean Monnet-04/0161  Giving Effect to European Community Law in the Light of the Horizontal Direct Effect of Diectives before  1/1/2004 - 12/31/2007  PhD Rajko Knez  
14. Jean Monnet-C03/0099  Free Movement of Services and Workers - Slovenian Perspective under EC Rules and Effect of European Citizenship  1/1/2003 - 12/31/2006  PhD Rajko Knez  
Mentors for junior researchers (10)
no. Code Name and surname Research area Status
1. 03222  PhD Franc Pernek  Law  Researcher 
2. 03436  PhD Miroslava Geč-Korošec  Law  Researcher 
3. 04714  PhD Mirko Ilešič  Law  Researcher 
4. 09152  PhD Ludvik Toplak  Law  Researcher 
5. 12625  PhD Vesna Kranjc  Law  Researcher 
6. 13039  PhD Vesna Rijavec  Law  Researcher 
7. 14452  PhD Rajko Knez  Law  Researcher 
8. 14579  PhD Marijan Kocbek  Law  Researcher 
9. 18739  PhD Matjaž Tratnik  Law  Researcher 
10. 26034  PhD Darja Senčur Peček  Law  Researcher 
Views history
Favourite