Loading...
PhD Magda Rak Cizej

PhD Magda Rak Cizej
no.: 20163 source: ARIS

researcher – active in research organisation
E-mail magda.rak-cizejat signihps.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.05  Biotechnical sciences  Plant production  Phytomedicine 
Keywords
Fitomedicine, entomology, fitofarmacology
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
69.47
A''
0
A'
0
A1/2
28.86
CI10
71
CImax
52
h10
4
A1
0.21
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 19, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 57  57  9.5 
Scopus 71  71  11.83 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1998 
Master's degree  M. Sc.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2003 
Doctor's degree  Ph. D.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2006 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Slovenian Institute of Hop Research and Brewing  RG for Plants, Soil and Environment  1/11/1999    Researcher   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2225  Measures to prevent further spread of Grapevine flavescence doree phytoplasma   2022 - 2024  PhD Nataša Mehle 
2. V4-2002  Management of brown marmorated stink bug in Slovenia   2020 - 2023  PhD Stanislav Trdan 
3. V4-1802  Management of spotted wing drosophila (Drosophila suzukii) with low risk methods   2018 - 2021  PhD Jaka Razinger 
4. V4-1601  Assessment of the state of pesticide resistance in Slovenia   2016 - 2019  PhD Andrej Simončič 
5. V4-1602  Use of low risk plant protection methods in vegetable production   2016 - 2019  PhD Jaka Razinger 
6. L4-6809  Plant response analysis in multiple viroid infections and identification of plant resistance   2014 - 2017  PhD Sebastjan Radišek 
7. V4-1405  Development of technologies for preventing new viroid diseases of hop   2014 - 2016  PhD Sebastjan Radišek 
8. V4-1103  Grapevine yellows: methods for their early detection and control   2011 - 2014  PhD Marina Dermastia 
9. V4-1083  Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri - analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe (Slovene)   2010 - 2013  PhD Franc Čuš 
10. V4-1068  Biofumigacija kot alternativa kemičnem zatiranju talnih škodljivih organizmov (Slovene)   2010 - 2012  PhD Sebastjan Radišek 
11. V4-1067  Razvoj alternativnih načinov zatiranja rastlinskih škodljivcev s poudarkom na njihovi uporabnosti v Sloveniji (Slovene)   2010 - 2012  PhD Stanislav Trdan 
12. V4-1074  Raba fitofarmacevtskih sredstev in preučitev možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v Sloveniji (Slovene)   2010 - 2012  PhD Gregor Urek 
13. V4-0483  Strategija prilagajanja klimatskim spremembam v pridelavi hmelja in koruze na teksturo lahkih tleh (Slovene)   2008 - 2011  PhD Barbara Čeh 
14. V4-0524  Razvoj, optimizacija in implementacija tehnologij za okoljsko sprejemljivo zatiranje rastlinskih škodljivcev (Slovene)   2009 - 2010  PhD Stanislav Trdan 
15. V4-0480  Vpeljava metod in postavitev strategij za obvladovanje izbruhov škodljivih organizmov v hmeljarstvu nastalih zaradi podnebnih sprememb (Slovene)   2008 - 2010  PhD Sebastjan Radišek 
16. V4-0383  Proizvodnja surovin in izdelava biodizla in biomaziv za potrebe slovenskega trga (Slovene)   2008 - 2009  PhD Barbara Čeh 
17. V4-0328  Preučevanje odpornosti škodljivih organizmov na nekatera fitofarmacevtska sredstva (Slovene)   2007 - 2009  PhD Gregor Urek 
18. V4-0336  Preučitev tehničnih možnosti za obvladovanje koruznega hrošča v Sloveniji (Slovene)   2007 - 2008  PhD Miran Lakota  14 
19. V4-0340  Razvoj in vpeljava sodobnih tehnologij za sanacijo tal na izkrčenih hmeljiščih zaradi okužb s karantensko boleznijo hmeljevo uvelostjo (Verticillium spp.) (Slovene)   2007 - 2008  PhD Sebastjan Radišek 
20. L4-6267  Determination of interactions between hop flea beetle (psylliodes attenuatus koch) and host plants   2004 - 2007  PhD Veronika Abram 
21. V4-0110  Preučitev biokemije koruznega hrošča in nekaterih možnosti za njegov nadzor in obvladovanje v slovenskih rastnih razmerah (Slovene)   2005 - 2006  PhD Gregor Urek 
22. L1-6660  Characterization of hop essential oils (Humulus lupulus L.)   2004  PhD Iztok Jože Košir 
23. V4-0411  Analiza stanja, oblikovanje osnov in izgradnja celovitega sistema za varstvo vrtnin pred boleznimi, škodljivci in pleveli (Slovene)   2001 - 2003  MSc Iztok Košir 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0121  Biokemijska in biofizikalno-kemijska karakterizacija naravnih snovi (Slovene)   2009 - 2013  PhD Nataša Poklar Ulrih 
Views history
Favourite