Loading...
PhD Lea Demšar

PhD Lea Demšar
no.: 07783 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 423 11 61
E-mail lea.demsarat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.02.04  Biotechnical sciences  Animal production  Processing of animal raw materials 
Keywords
Meat, meat products
Points
331.35
A''
0
A'
56.04
A1/2
72.1
CI10
901
CImax
120
h10
16
A1
0.97
A3
0.81
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 15, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 46  944  862  18.74 
Scopus 51  1,119  1,029  20.18 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Mateja Lušnic Polak  Uniform doctoral studies  10/1/2009 - 12/31/2014  31916 
2 PhD Dejan Došler  Uniform doctoral studies  1/1/2003 - 6/30/2007  23482 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Food Science and Technology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1987 
Master's degree  M. Sc.   Food science  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1992 
Doctor's degree  Ph. D.   Food science  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1998 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title ecris.org.employ_rolegroup
Full time employment (120%, RD:20%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Chair of meat technology  7/15/1987  Assistant professor  Full professor  Researcher 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1109  Analysis of contamination and possibilities for lowering of polycyclic aromatic hydrocarbons in food   2011 - 2013  PhD Božidar Žlender  3,017 
2. V4-1079  Fitofenoli za izboljšanje varnosti in obstojnosti živil (Slovene)   2011 - 2012  PhD Sonja Smole - Možina  6,133 
3. J1-2054  Molekularni mehanizmi sinergističnih in antagonističnih toksičnih učinkov heterocikličnih aminov v kombinaciji z bioaktivnimi prehranskimi onesnažili in naravnimi sestavinmi (Slovene)   2009 - 2012  PhD Metka Filipič  6,277 
4. L4-9468  Use of genetic markers to breed pigs adapted for low salted dry hams   2007 - 2009  PhD Marjeta Čandek Potokar  2,369 
5. V4-0317  Preprečevanje prehitrega staranja slovenskih belih vin (Slovene)   2008 - 2009  PhD Tatjana Košmerl  4,540 
6. M4-0119  Prehrana v izrednih razmerah-POVIR (Slovene)   2006 - 2008  PhD Janez Hribar  7,133 
7. V4-0327  Oživitev prireje kopunjega mesa z različnimi genotipi piščancev (Slovene)   2007  PhD Antonija Holcman  2,222 
8. J4-6475  Nastanek in analitika heterocikličnih aminov v toplotno obdelanem mesu (Slovene)   2004 - 2007  PhD Lea Demšar  3,177 
9. M4-0007  Uravnotežena in varna prehrana bojevnika - PREBOJ (Slovene)   2004 - 2006  PhD Janez Hribar  9,548 
10. V4-0116  Slovenske prehranske tabele - meso in mesni izdelki (Slovene)   2005 - 2006  PhD Terezija Golob  8,155 
11. V4-0736  Rejski in tehnološki dejavniki kakovosti in prehranske vrednosti kunčjega mesa (Slovene)   2004 - 2005  PhD Božidar Žlender  4,605 
12. V4-0753  Prireja svinjine z lastnostmi funkcionalnega živila za bolj zdravo prehrano prebivalstva (Slovene)   2004  PhD Mihael Gajster  2,134 
13. V4-0876  Uvedba novih nedestruktivnih metod za zagotavljanje varne in kakovostne hrane na osnovi magnetne resonance (Slovene)   2004  PhD Gojmir Lahajnar  7,772 
14. V4-0472  Kakovost jajc in perutninskega mesa iz sonaravnih rej (Slovene)   2002 - 2004  PhD Antonija Holcman  4,434 
15. V4-0466  Razvoj in ovrednotenje metode PCR za odkrivanje patogenih bakterij v živilih (Slovene)   2002 - 2004  PhD Sonja Smole - Možina  5,216 
16. V4-0467  Varnost in kakovost živil v modificirani atmosferi (Slovene)   2002 - 2004  PhD Andrej Plestenjak  3,972 
17. V4-0468  Prehranske tablice in baza podatkov o sestavi hrane in pijač (Slovene)   2002 - 2003  PhD Terezija Golob  4,359 
18. V4-0280  Prireja janjčjega mesa (Slovene)   2000 - 2001  PhD Mihael Gajster  2,324 
19. L4-1475  Chemical composition and nutritive value of slovenian beef meat   2000 - 2001  PhD Božidar Žlender  3,070 
20. L4-1383  Kakovost prireje domačih živali v sonaravnih rejah v Sloveniji (Slovene)   1999 - 2001  PhD Antonija Holcman  7,032 
21. L4-1480  Stabilizacija in uporabnost alternativnega pigmenta razsoljenega mesa (Slovene)   1999 - 2001  PhD Marjeta Stevanović  2,550 
22. V4-0296  Vpliv lastnosti kolagena in druge kvalitativne lastnosti teletine (Slovene)   2000  PhD Slavko Čepin  3,258 
23. V4-9118  Prehranski vplivi na kakovost živil živilskega izvora, komplementarna vrednost rastlinskih živil in metode za merjenje kakovosti z vidi (Slovene)   1997 - 1999  PhD Karl Salobir  6,776 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0234  Integrated food technology and nutrition   2018 - 2023  PhD Rajko Vidrih  4,123 
2. P4-0234  Integrated food technology and nutrition   2013 - 2017  PhD Rajko Vidrih  4,881 
3. P4-0234  Integrated food technology and nutrtition   2009 - 2012  PhD Božidar Žlender  4,688 
4. P4-0234  Integrated food technology and nutrtition   2004 - 2008  PhD Božidar Žlender  4,423 
5. P0-0564-0481  Integrated food science& technology and nutrtition   2002 - 2003  PhD Božidar Žlender  4,275 
Views history
Favourite