Loading...
MSc Mojca Resnik

MSc Mojca Resnik
no.: 08085 source: ARIS

researcher – not employed in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
1.04.05  Natural sciences and mathematics  Chemistry  Analytical chemistry 
Keywords
Analytical chemistry, animal feedingstuffs, agricultural products, liquid chromatography
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
43
CImax
17
h10
3
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 17, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 93  89  22.25 
Scopus 110  107  21.4 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Organic chemistry  SI University of Ljubljana, Faculty for Chemistry and Chemical Technology 1986 
Master's degree      SI University of Ljubljana, Faculty for Chemistry and Chemical Technology 1989 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-0591  Vpliv izbranih fitofarmacevtskih sredstev za združbo kvasovk grozdne jagode (Slovene)   2002 - 2004  PhD Peter Raspor  4,095 
2. V4-0475  Preprečevanje aerobnega kvarjenja koruznih silaž (Slovene)   2002 - 2004  PhD Jože Verbič  2,073 
3. V4-0474  Vrednotenje energijske vrednosti voluminozne krme z NIR-spektroskopijo (Slovene)   2002 - 2004  PhD Drago Babnik  1,836 
4. V4-0479  Določevanje izvora sladkorjev vin s kombinacijo SNIF-NMR, IRMS in kemometričnimi metodami (Slovene)   2001 - 2003  PhD Mitja Kocjančič  5,519 
5. V4-0385  Razvoj metod za preverjanje kakovosti pridelkov in živilskih proizvodov v skladu z mednarodno priznanimi referenčnimi metodami za uradn (Slovene)   2001 - 2003  PhD Vekoslava Stibilj  7,253 
6. V4-0400  Uvajanje referenčne metode za uradno kontrolo vina na vsebnosti ochratoxina (Slovene)   2001 - 2003  PhD Mitja Kocjančič  1,662 
7. V4-0394  Ocena obsega gospodarske škode zaradi okužbe breskev z virusom šarke in izdelava strategije za omejevanje posledic okužbe (Slovene)   2001 - 2003  PhD Mojca Viršček Marn  3,799 
8. V4-0299  Določevanje izvora sladkorjev v vinih s kombinacijo SNIF-NMR,IRMS in kemometričnimi metodami (Slovene)   2000 - 2001  PhD Mitja Kocjančič  4,850 
9. V4-0286  Izdelava enačb v podporo novemu sistemu za ocenjevanje oskrbljenosti prežvekovalcev z beljakovinami (Slovene)   2000 - 2001  PhD Jože Verbič  1,499 
10. V4-0304  Naravni fenolni in antioksidanti v slovenskem gorzdju in vinih (Slovene)   2000 - 2001  PhD Urška Vrhovšek  2,527 
11. J4-1576  Določitev naravnih fenolnih antioksidantov v slovenskem grozdju in vinu (Slovene)   2000 - 2001  PhD Urška Vrhovšek  2,039 
12. L4-1196  Metabolism of protein from grassland forage in ruminants   2000 - 2001  PhD Jože Verbič  2,106 
13. L4-0731  Field crop nutrition with nitrogen in sustainable agriculture   1999 - 2001  PhD Matej Kmetič  1,381 
14. J4-1240  Digestion of maize starch and protein in the rumen   1999 - 2000  PhD Drago Babnik  1,835 
15. L4-8849  Analiza razprostranjenosti avtohtonih vinskih kvasovk v Sloveniji in njihova karakterizacija (Slovene)   1998 - 1999  PhD Peter Raspor  3,949 
16. V4-9119  Primerjava metod pri določanju izotopske sestave vin - ugotavljanje izvora sladkorjev v vinih z uporabo SNIF-NMR in stabilnih izotopov (Slovene)   1998 - 1999  PhD Mitja Kocjančič  3,249 
17. L4-7354  Vpliv listne površine, fotosintetske aktivnosti in hormonskega stanja plodičev na redno rodnost jablane po uporabi sredstev za redčenje (Slovene)   1998  PhD Franc Batič  4,368 
18. L4-7375  Vpliv obstoječih in posodobljenih vinarskih tehnologij na kakovost in gospodarnost pridelave vin avtohtonih sort (Slovene)   1998  PhD Julij Nemanič  1,835 
19. L4-7353  Izdelava podatkov baze izotopskega sestava slovenskih vin s pomočjo nmr (Slovene)   1996 - 1998  PhD Ana Gregorčič  1,661 
20. L4-7380  Optimizacija izkoriščanja škroba iz koruzne silaže (Slovene)   1996 - 1998  PhD Drago Babnik  1,699 
21. L4-7330  Optimiziranje tehnologij pridelovanja in skladiščenja izbranih kmetijskih rastlin (Slovene)   1996 - 1998    1,793 
22. V4-6930  Analiza vzrokov za variabilnost višine in kakovosti pridelka pšenice (Slovene)   1998  Andrej Zemljič  1,902 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P0-0505-0401  Fruit-, vine-growing and wine production   2001 - 2003  PhD Matej Stopar  3,949 
Views history
Favourite