Loading...
Sergeja Praper Gulič

Sergeja Praper Gulič
no.: 11296 source: ARIS

expert or technical associate – active in research organisation
Phone number (01) 420 13 18
E-mail sergeja.praperat signuirs.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.08.00  Social sciences  Urbanism   
Keywords
sustainable development, resource use and environmental protection, spatial, regional and local development and planning, European union
Points
53.92
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
1
CImax
1
h10
1
A1
0.14
A3
2
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 1, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS
Scopus 0.17 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  Agricultural engineer crop husbandry    SI University of Ljubljana, Biotechnical faculty, Department of agriculture 1989 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Urban planning Institute of the Republic of Slovenia  Spatial Planning  1/1/1990     
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J6-8266  Environmental effects and karst water sources: impacts, vulnerability and adaptation of land use   2017 - 2020  PhD Nataša Viršek Ravbar  5,656 
2. J5-7178  INTEGRAL SYSTEM OF FLOOD SUSTAINABLE SPATIAL PLANNING   2016 - 2018  PhD Barbara Goličnik Marušić  2,588 
3. V5-1094  Prilagajanje podnebnim spremembam z orodji prostorskega načrtovanja (Slovene)   2010 - 2012  PhD Mojca Golobič  1,417 
4. V5-0510  Izvajanje regionalne politike v spremenjenih pogojih upravljanja z razvojem zaradi uvedbe novih teritorialnih ravni (Slovene)   2008 - 2009  PhD Peter Stanovnik  2,248 
5. V5-0307  Umestitev Luke Koper v trajnostni okvir razvoja obalne regije (Slovene)   2007 - 2008  PhD Branko Kontić  1,797 
6. V5-0310  Spremljanje in presoja prostorskih vplivov sektorskih politik (Slovene)   2007  PhD Mojca Golobič  1,686 
7. V5-0963  Določitev primerjalnih prednosti območja Alpe-Jadran v širšem evropskem prostoru (Slovene)   2005  MSc Andrej Gulič  1,691 
8. V5-0959  Razvoj orodij za oblikovanje in spremljanje politike regionalnega razvoja (Slovene)   2005  PhD Damjan Kavaš  1,058 
9. V2-0503  Prostorski vidiki razvoja informacijske družbe (Slovene)   2002 - 2004  MSc Andrej Gulič  900 
10. V5-0722  Krajina kot razvojni dejavnik: Regionalni razvoj in spremembe kulturne krajine (Slovene)   2004  PhD Mojca Golobič  1,240 
11. V5-0723  (Ne)planirano širjenje urbanih območij - izziv za trajnostni razvoj, urejanje in načrtovanje prostora (Slovene)   2004  MSc Nataša Pichler-Milanovič  3,052 
12. V2-0692  Razvojne možnosti JPP in poselitve v RS (Slovene)   2004  PhD Drago Sever  4,777 
13. L5-0893  Implementing the physical planning aspects of habitat agenda   1999 - 2000  PhD Mojca Šašek Divjak  1,184 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P5-0100  Spatial Planning   2018 - 2023  PhD Barbara Goličnik Marušić  2,571 
2. P5-0100  Spatial Planning   2014 - 2017  PhD Barbara Goličnik Marušić  3,249 
3. I0-0016  Infrastrukturna dejavnost UI (Slovene)   2013 - 2014  PhD Igor Bizjak  1,140 
4. P5-0100  Spatial planning   2010 - 2012  PhD Barbara Goličnik Marušić  4,920 
5. P0-0501-0505  Prostorsko planiranje (Slovene)   2001 - 2003  PhD Breda Mihelič  4,531 
Views history
Favourite