Loading...
MSc Tone Godeša

MSc Tone Godeša
no.: 12288 source: ARIS

researcher – active in research organisation
E-mail tone.godesaat signfs.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.00  Biotechnical sciences  Plant production   
Keywords
agricultural engineering, tractor, agricultural machinery, field sprayer, hydrodinamical clutch, pulling force, rolling resistance, slip, mechanical properties of soil, shear strength, grass turf, drging
Points
62.95
A''
50
A'
50
A1/2
50
CI10
181
CImax
62
h10
6
A1
0.26
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 21, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 13  134  121  9.31 
Scopus 10  193  183  18.3 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Construction  SI University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering 1990 
Master's degree  M. Sc.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2000 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position ecris.org.employ_rolegroup Title
Full time employment (100%, RD:100%)  University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering  Laboratory for Water Turbine Machinery  1/1/2018  Researcher  Researcher  Independent Researcher 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2226  Measures to reduce the use of chemical plant protection products in viticulture   2022 - 2024  PhD Mario Lešnik  2,124 
2. V4-2002  Management of brown marmorated stink bug in Slovenia   2020 - 2023  PhD Stanislav Trdan  5,209 
3. V4-1609  Accuracy od Irrigation Forecast - TriN   2017  PhD Marina Pintar  5,203 
4. V4-1610  Technological solutions for high – quality hay production   2016 - 2017  PhD Viktor Jejčič  6,488 
5. V4-1404  Quality enhancement of pesticide application and drift reduction using nozzles and equipment to minimise impact to the environment   2014 - 2016  PhD Matej Stopar  7,457 
6. V4-1136  Mitigation of greenhouse gas emissions in cattle production   2011 - 2014  PhD Jože Verbič  6,546 
7. V4-1135  Environmental footprint of agriculture and food processing industry and technological measures for its lowering in the future   2011 - 2013  PhD Viktor Jejčič  4,764 
8. V4-1133  Models of plant production on degraded areas   2011 - 2013  PhD Cvetka Ribarič Lasnik  5,395 
9. V4-1062  Proučevanje vpliva alternativnih načinov obdelave tal na izboljšanje rodovitnosti tal in povečevanje humusa v tleh ter zmanjšanje izpustov CO2 v ozračje (Slovene)   2011 - 2013  PhD Denis Stajnko  6,242 
10. V4-0488  Determiniranje uporabnega potenciala kmetijske biomase in definiranje okolju prijaznih tehnologij za njeno izrabo (Slovene)   2008 - 2010  PhD Viktor Jejčič  6,902 
11. M2-0220  Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovnaje in ocenjevanje škod po naravnih nesrečah (Slovene)   2008 - 2009  PhD Borut Vrščaj  8,713 
12. V4-0336  Preučitev tehničnih možnosti za obvladovanje koruznega hrošča v Sloveniji (Slovene)   2007 - 2008  PhD Miran Lakota  5,807 
13. V4-0884  Ostanki ditiokarbamatov v krompirju slovenskih tržnih pridelovalcev v odvisnosti od načina pridelave (Slovene)   2004 - 2006  PhD Ana Gregorčič  3,842 
14. V4-0737  Nove, podnebnim spremembam in zahtevam trga prilagojene tehnologije pridelovanja krompirja in primerjava njihove ekonomske učinkovitosti (Slovene)   2004 - 2005  PhD Rajko Bernik  3,497 
15. V4-0454  Stanje kmetijskih strojev in opreme v Sloveniji; tehnološka učinkovitost, dohodkovna zanimivost, ekološka primernost (Slovene)   2002 - 2003  PhD Viktor Jejčič  4,873 
16. L4-1430  The impact of husbandry procedures and crop rotation on the power of tractors needed for basic and supplementary soil tilage   1999 - 2001  PhD Anton Tajnšek  2,098 
17. L4-8783  Ohranjanje in izboljšanje rodovitnosti tal ob povečanju gospodarnosti pridelave (Slovene)   1997 - 1998  PhD Rajko Bernik  3,905 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P2-0401  Energy Engineering   2022 - 2024  PhD Tomaž Katrašnik  4,435 
2. P0-0516-0481  Aplikativna fizika in statistika v kmetijstvu (Slovene)   2002 - 2003  PhD Lučka Kajfež-Bogataj  5,087 
Views history
Favourite