Loading...
Groups source: ARIS

Chair of Pharmaceutical Technology

Research activity

Code Science Field Subfield
1.09.00  Natural sciences and mathematics  Pharmacy   
Keywords
Biopharmacy, pharmacokinetics, clinical pharmacy, drug stability, pharmaceutical technology, reology, physical pharmacy
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
14,276.55
A''
1,133.6
A'
5,248.18
A1/2
7,810.1
CI10
16,888
CImax
256
h10
61
A1
47.49
A3
20.36
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 19, 2024; A3 for period 2018-2022
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 921  19,079  17,289  18.77 
Scopus 1,012  21,820  19,860  19.62 
Researchers (53)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  15490  PhD Pegi Ahlin Grabnar  Pharmacy  Researcher  214 
2.  54786  Ana Baumgartner  Pharmacy  Researcher  25 
3.  38497  PhD Maja Bjelošević Žiberna  Pharmacy  Researcher  82 
4.  11124  PhD Marija Bogataj  Pharmacy  Researcher  375 
5.  32694  PhD Katarina Bolko Seljak  Pharmacy  Researcher  55 
6.  17432  Margareta Cof    Junior expert or technical associate 
7.  34096  PhD Nanča Čebron Lipovec  Pharmacy  Researcher  75 
8.  31716  PhD Andreja Čufar  Microbiology and immunology  Researcher  295 
9.  53585  PhD Črt Dragar  Pharmacy  Researcher  40 
10.  21455  PhD Rok Dreu  Pharmacy  Researcher  292 
11.  52168  Tjaša Felicijan  Pharmacy  Researcher  27 
12.  18700  Valerija Garb    Junior expert or technical associate 
13.  11789  PhD Mirjana Gašperlin  Pharmacy  Researcher  605 
14.  28446  PhD Ilija German Ilić  Pharmacy  Researcher  143 
15.  29887  PhD Mirjam Gosenca Matjaž  Pharmacy  Researcher  144 
16.  16107  PhD Iztok Grabnar  Pharmacy  Researcher  442 
17.  51457  Blaž Grilc  Pharmacy  Researcher  41 
18.  55103  Nina Katarina Grilc  Pharmacy  Researcher  18 
19.  52093  PhD Andrej Grobin  Pharmacy  Researcher  14 
20.  29979  PhD Nejc Horvat  Pharmacy  Researcher  92 
21.  17433  Tatjana Hrovatič    Junior expert or technical associate 
22.  34670  PhD Biljana Janković  Pharmacy  Researcher  138 
23.  55891  Nuša Japelj  Pharmacy  Researcher 
24.  34930  PhD Janja Jazbar  Pharmacy  Researcher  49 
25.  20370  PhD Mojca Kerec Kos  Pharmacy  Researcher  252 
26.  18699  Mojca Keržan    Junior expert or technical associate 
27.  29281  PhD Lea Knez  Pharmacy  Researcher  206 
28.  24402  PhD Petra Kocbek  Pharmacy  Researcher  303 
29.  35028  PhD Ana Kodrič  Pharmacy  Researcher  54 
30.  17434  Mihaela Kolarev    Junior expert or technical associate 
31.  20374  PhD Mitja Kos  Pharmacy  Researcher  486 
32.  11122  PhD Albin Kristl  Pharmacy  Researcher  350 
33.  53673  Nika Kržišnik  Pharmacy  Researcher  40 
34.  32037  PhD Zoran Lavrič  Pharmacy  Researcher  67 
35.  17430  Nevenka Lilik    Junior expert or technical associate 
36.  24399  PhD Igor Locatelli  Pharmacy  Researcher  280 
37.  14935  PhD Odon Planinšek  Pharmacy  Researcher  442 
38.  52446  Timeja Planinšek Parfant  Pharmacy  Researcher  37 
39.  37548  PhD Tanja Potrč  Pharmacy  Researcher  44 
40.  56839  Monika Prašnikar  Pharmacy  Researcher  10 
41.  56837  Nina Ravbar  Pharmacy  Researcher  10 
42.  23549  PhD Robert Roškar  Pharmacy  Researcher  309 
43.  34299  PhD Barbara Sterle Zorec  Pharmacy  Researcher  50 
44.  38166  PhD Žane Temova Rakuša  Pharmacy  Researcher  46 
45.  53933  Armando Tratenšek  Pharmacy  Researcher 
46.  23420  PhD Jurij Trontelj  Pharmacy  Researcher  263 
47.  54024  Mercedes Vitek  Pharmacy  Researcher  23 
48.  18155  PhD Tomaž Vovk  Pharmacy  Researcher  234 
49.  53870  Anže Zidar  Pharmacy  Researcher  35 
50.  36439  PhD Špela Zupančič  Pharmacy  Researcher  132 
51.  26226  PhD Alenka Zvonar Pobirk  Pharmacy  Researcher  217 
52.  22659  PhD Simon Žakelj  Pharmacy  Researcher  162 
53.  29416  PhD Lovro Žiberna  Neurobiology  Researcher  249 
Research projects (34) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  J1-9194  Nanomedicines with antibiotics and probiotics for local treatment of periodontal disease  7/1/2018 - 6/30/2022  PhD Julijana Kristl  3,468 
2.  V4-1605  The use of hop products for organic control of varroa (Varroa destructor)  10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Iztok Jože Košir  3,131 
3.  L2-7550  Elecrospun nanofibrous materials for solid state drug delivery system  3/1/2016 - 2/28/2019  PhD Igor Emri  4,459 
4.  J4-7640  Electrostatic immobilisation of bacterial cells and effects on their physiology  3/1/2016 - 2/28/2019  PhD Aleš Lapanje  7,112 
5.  J1-7302  Nanotheranostics based on magneto-responsive materials  1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Petra Kocbek  3,964 
6.  J3-7494  Tunneling nanotubes for innovative urinary bladder cancer treatments  1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Mateja Erdani Kreft  7,146 
7.  J1-6744  Development of Molecularly Imprinted Polymers and their application in environmental and bio-analysis  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Tina Kosjek  4,856 
8.  J1-6746  Intra-pocket-targeted nanomedicines for treatment of periodontal disease  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Julijana Kristl  3,928 
9.  L2-4072  Complex hyperspectral system for automatic analysis and control of pharmaceutical pellet coating processes  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Boštjan Likar  2,264 
10.  J1-4236  Design, formulation and characterization of biomimetic nanocomposite systems for effective tissue regeneration  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Julijana Kristl  5,090 
11.  J4-4123  Inhibitors of cysteine carboxypeptidases as regulators of autoimmune and neurodegenerative processes  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Janko Kos  6,383 
12.  J3-4313  The influence of active transport and patients' genotypes on the therapeutic outcome of chronic myeloic leukemia  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Albin Kristl  3,149 
13.  L6-4045  Theoretical and practical Aspects of Terminology and Terminography in Connection with Internet Terminological Resources  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Andreja Žele  4,114 
14.  J3-4026  Transport and RNA binding of TDP-43 and FUS - implications for ALS/FTLD spectrum of neurodegenerative disease  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Boris Rogelj  4,656 
15.  J1-0957  Pharmacogenetic study of raloxifene metabolism and transport  2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Aleš Mrhar  1,962 
16.  L6-0075  Slovenian Terminology in Connection with Internet Language Resources  2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Andreja Žele  2,937 
17.  J7-9704  NQR - nondestructive method for studying of polymorphism in heteregeneous pharmaceutical systems  7/1/2007 - 6/30/2010  PhD Zvonko Trontelj  4,625 
18.  J3-6429  Genetski dejavniki reproduktivnega zdravja ženske (Slovene)  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Ksenija Geršak  3,409 
19.  J1-6356  Use of inorganic particles for particle design and their potential application in systems with modified release  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Marjan Bele  2,659 
20.  L1-5094  Determination of surface properties of solid and semisolid materials by solid and semisolid materials with inverse phase gas chromatography  1/1/2003 - 12/31/2005  PhD Stanko Srčič  2,855 
21.  L1-3261  Development of biologicaly active peptidomimetics  7/1/2001 - 12/31/2003  PhD Uroš Urleb  2,068 
22.  V4-0476  Ekotoksikološki, rezidualni in ekonomski vidiki uporabe avermektinskih zdravil pri drobnici (Slovene)  1/1/2002 - 10/31/2003  PhD Vesna Cerkvenik Flajs  4,896 
23.  L1-2129  Raziskave uporabnost proste površinske energije pri trdnih farmacevtskih sistemih (Slovene)  1/1/2000 - 6/30/2002  PhD Franc Vrečer  2,338 
24.  L1-1381  Biofarmacevtske lastnosti, sinteza in aktivnost spojin kinolonov s kovinskimi atomi (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Albin Kristl  5,166 
25.  J2-1537  Reološke lastnosti in ostali transportni procesi hidrofilnih polimerov (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Miha Žumer  3,181 
26.  J1-0572  Interakcije bioaktivnih ligandov v sistemih rastoče kompleksnosti (Slovene)  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Aleš Mrhar  5,613 
27.  J1-7377  Protivirusne spojine: transport in interakcije v biosistemih (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Albin Kristl  2,703 
28.  J3-7880  Ugotavljanje biokemičnih in elektrofizioloških parametrov pri kronično bolnih otrocih in mladostnikih (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Ciril Kržišnik  5,746 
29.  J1-8891  Synthesis, identification, and properties of potential pharmaceuticals  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Andrej Petrič  1,891 
30.  L1-8890  Raziskave hidrodinamsko uravnoteženih farmacevtskih oblik z nadzorovanim sproščanjem (Slovene)  1/1/1997 - 12/31/1998  PhD Franc Vrečer  1,975 
31.  L1-7823  Lastnosti in sinteza organokovinskih spojin z biološko učinkovitostjo (Slovene)  1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Stanislav Primožič  6,744 
32.  L2-7632  Spektralno selektivne energetsko efektne prevleke za solarne namene (Slovene)  1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Boris Orel  2,475 
33.  J1-7053  Selektivni ligandi: sinteza, interakcije z makromolekulami in transport v biosistemih (Slovene)  1/1/1995 - 6/30/1998  PhD Aleš Mrhar  7,078 
34.  J3-7200  Uporabnost kvalitativne metode za vrednotenje bolnikovega jemanja zdravil (Slovene)  1/1/1995 - 6/30/1998  PhD Jelka Šmid-Korbar  563 
ARIS research and infrastructure programmes (5) Legend
Views history
Favourite