Loading...
PhD Milan Kobal

PhD Milan Kobal
no.: 27605 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 
Bibliography Representative | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
918.05
A''
53.41
A'
408.38
A1/2
467.67
CI10
583
CImax
160
h10
10
A1
3.07
A3
3.38
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 2, 2023; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: YES)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 29  573  490  16.9 
Scopus 27  599  533  19.74 
Dissertations and Theses Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group
Full time employment (100%, RD:50%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Forestry and Renewable Resources 
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. J1-3024  Deciphering the sensitivity of rock faces to climatic changes and freeze-thaw cycles in permafrost-free regions   10/1/2021 - 9/30/2024  PhD Mateja Jemec Auflič  3,291 
2. V4-1628  Monitoring carbon stocks in agricultural and forest soils for reporting on the national carbon balance   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Borut Vrščaj  2,715 
3. V4-1624  The impact of CTL technology to forest and determination of criteria for its implementation   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Janez Krč  2,729 
4. J2-6764  Algorithms for modelling ecosystems' dynamics based on mathematical morphology and lattice theory   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Borut Žalik  2,635 
5. V4-1422  Ice storm effects on forests in relation to stand and soil characteristics   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Andrej Kobler  6,898 
6. V4-1122  Wood potentials for perspective wood production chains in Slovenia   10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Nike Krajnc  4,786 
7. L4-4318  Carbon dynamics in forest soils and the rhizosphere   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Hojka Kraigher  9,683 
8. L4-4091  Ecological restoration of natural disturbances in forests   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Jurij Diaci  6,414 
9. V4-1141  Updating of the vegetation system for the forest management planning purposes   10/1/2011 - 3/31/2014  PhD Lado Kutnar  3,967 
10. V4-1144  Criteria for evaluation of deforestation assessment   10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Janez Pirnat  2,085 
11. V4-1126  Possibilities and limitations of biomass production from forests   10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Primož Simončič  4,688 
12. V4-1070  Izboljšanje informacijske učinkovitosti gozdnogospodarskega načrtovanja in gozdarskega informacijskega sistema (Slovene)   1/1/2010 - 9/30/2012  PhD Marko Kovač  3,507 
13. L4-0637  The impacts of ski slopes on biotic and hydrological function of soils and development of models of multifunctional sustainable use of the area at the upper timberline on Krvavec   2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Hojka Kraigher  5,986 
14. V2-0511  Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema (Slovene)   9/1/2008 - 11/30/2010  PhD Borut Vrščaj  5,850 
15. V4-0542  Naravni sestoji macesna v Sloveniji (Slovene)   9/1/2008 - 9/30/2010  PhD Igor Dakskobler  4,266 
16. V4-0541  Pomen talnih lastnosti in mikroklimatskih razmer za proizvodno sposobnost jelke na rastiščih dinarskih jelovo bukovih gozdov (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Primož Simončič  3,475 
17. V4-0354  Monitoring sestojne zgradbe na območhih NATURA 2000 (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD David Hladnik  1,357 
18. V4-0350  Ohranjanje kakovosti vodnih virov v gozdnem prostoru (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Urša Vilhar  2,097 
19. V4-0347  Rastiščni, gozdno-gospodarski in politični vidiki odzivanja gozdov na pričakovane podnebne spremembe (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Lado Kutnar  2,321 
20. V4-0355  Raziskave populacijsko genetskih in rastiščnih značilnosti avtohtonega črnega topola (P. nigra L.) na obsežnih in poplavnih območjih ter usmeritve za njegovo ohranitev (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Gregor Božič  4,722 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   1/1/2020 - 12/31/2025  PhD Andrej Ficko  6,467 
2. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   1/1/2015 - 12/31/2019  PhD Jurij Diaci  6,911 
3. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Hojka Kraigher  10,820 
4. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Hojka Kraigher  11,078 
We were not given permission by the researcher to publish data.
Views history
Favourite