Loading...
Janko Verbič

Janko Verbič
no.: 13374 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number 01 280 51 90
E-mail janko.verbicat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
Keywords
Clover and grass breeding, forage crops production, cultivar testing of forage crops
Points
1,283.77
A''
1,150
A'
1,150
A1/2
1,150
CI10
0
CImax
0
h10
0
A1
5.73
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 28, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS
Scopus
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Plant production  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1992 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title ecris.org.employ_rolegroup
Full time employment (100%, RD:100%)  Agricultural institute of Slovenia  Crop production  7/20/1992      Researcher 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. N4-0200  Sown forage mixtures for sustainable agroecosystems in the Mediterranean area   2021 - 2024  PhD Tomaž Žnidaršič  1,600 
2. V4-2021  Design, testing and preparation of the result-oriented agri-environmental measure “Colorful meadow” on high nature value (HNV) grasslands in Slovenia   2020 - 2023  PhD Mitja Kaligarič  4,686 
3. V4-1619  Farming on species-rich grasslands   2016 - 2019  PhD Jože Verbič  4,990 
4. V4-1618  GENETIC EROSION THREATS TO LOCAL VARIETIES AND THEIR VALUE FOR PRODUCTION AND USE   2016 - 2019  PhD Kristina Ugrinović  5,631 
5. V4-1610  Technological solutions for high – quality hay production   2016 - 2019  PhD Viktor Jejčič  6,426 
6. V4-1407  Soybean   2014 - 2017  PhD Franc Bavec  5,271 
7. V4-1414  Technological solutions for better utilization of alfalfa in ruminant nutrition   2014 - 2017  PhD Jože Verbič  5,063 
8. V4-1432  Grazing damage on agricultural grasslands caused by large wild herbivores   2014 - 2016  PhD Klemen Jerina  3,344 
9. V4-1128  Preservation of grassland's biotic diversity using preservation seed mixtures system   2011 - 2013  PhD Vladimir Meglič  4,148 
10. V4-1073  Analiza avtohtonega materiala izbranih vrst metuljnic kot pomoč pri ohranjanju biodiverzitete in žlahtnjenju v spreminjajočih se podnebnih razmerah (Slovene)   2010 - 2013  PhD Vladimir Meglič  2,869 
11. V4-1055  Presoja učinkovitosti ukrepov kmetijske politike z vidika uresničevanja ciljev varovanja okolja in narave (Slovene)   2010 - 2012  PhD Jože Verbič  7,658 
12. V4-0532  Vpliv prenosa genov, genske raznovrstnosti in raznolikosti ter tehnologije pridelovanja oljne ogrščice na soobstoj in izpolnjevanje pog (Slovene)   2008 - 2010  PhD Vladimir Meglič  4,730 
13. V4-0488  Determiniranje uporabnega potenciala kmetijske biomase in definiranje okolju prijaznih tehnologij za njeno izrabo (Slovene)   2008 - 2009  PhD Viktor Jejčič  6,844 
14. V4-0337  Zmanjševanje presežkov kalija v krmi s travinja (Slovene)   2007 - 2009  PhD Drago Babnik  3,897 
15. M2-0220  Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovnaje in ocenjevanje škod po naravnih nesrečah (Slovene)   2008  PhD Borut Vrščaj  8,653 
16. V4-0314  Harmonizacija tehnologij za celovito sledljivost gensko spremenjenih organizmov v produkciji kmetijskih pridelkov in živil ter njihov soobstoj s konvencionalno in ekološko pridelavo (Slovene)   2007 - 2008  PhD Vladimir Meglič  8,683 
17. V4-0335  Genetsko izboljšanje kvalitativnih in kvantitativnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin za konkurenčno in trajnostno prid (Slovene)   2007  PhD Jelka Šuštar Vozlič  4,118 
18. L4-6294  Alternativne metode razkuževanja tal s pomočjo solarizacije in rastlinskih glukozinolatov (Slovene)   2004 - 2007  PhD Matej Stopar  4,072 
19. L4-6368  Improvement of the efficiency of microbial protein synthesis in the rumen in diets containing grass silages   2004 - 2007  PhD Jože Verbič  2,395 
20. V4-0111  Tehnološki ukrepi za zmanjševanje posledic suše v kmetijstvu v Sloveniji (Slovene)   2005 - 2006  PhD Kristina Ugrinović  8,150 
21. V5-0863  Kodeks dobre kmetijske prakse (Slovene)   2003 - 2005  PhD Jože Verbič  8,860 
22. V4-0475  Preprečevanje aerobnega kvarjenja koruznih silaž (Slovene)   2002 - 2004  PhD Jože Verbič  2,052 
23. V4-0882  Priprava podlag za izdelavo nacionalne strategije za zagotavljanje koeksistence genetsko spremenjenih rastlin s konvencionalno in biološko pridelavo kmetijs (Slovene)   2003 - 2004  PhD Vladimir Meglič  2,751 
24. V4-0385  Razvoj metod za preverjanje kakovosti pridelkov in živilskih proizvodov v skladu z mednarodno priznanimi referenčnimi metodami za uradn (Slovene)   2001 - 2003  PhD Vekoslava Stibilj  7,192 
25. V4-0392  Izboljšanje pridelka, kakovosti, odpornosti proti boleznim in prehrambene vrednosti krmnih metuljnic (Slovene)   2000 - 2003  PhD Vladimir Meglič  1,462 
26. V4-0386  Stroški kmetijske pridelave v različnih območjih z omejenimi možnostmi za kmetijstvo (Slovene)   2001 - 2002  PhD Miroslav Rednak  2,892 
27. V4-0286  Izdelava enačb v podporo novemu sistemu za ocenjevanje oskrbljenosti prežvekovalcev z beljakovinami (Slovene)   2000 - 2001  PhD Jože Verbič  1,479 
28. V4-0298  Pridelovanje in predelava navadne konoplje (Slovene)   2000 - 2001  PhD Dea Baričevič  1,715 
29. L4-1196  Metabolism of protein from grassland forage in ruminants   2000 - 2001  PhD Jože Verbič  2,082 
30. L4-0741  Biological and genetic diversity of weeds, grassland and field crop species   1998 - 2001  PhD Vladimir Meglič  2,298 
31. V4-9135  Zaraščanje kmetijskih zemljišč in ukrepi za preprečevanje opuščanja pridelave (Slovene)   2000 - 2001  Tomaž Cunder  3,798 
32. V4-9132  Naravovarstveni in ekonomski učinki biološkega kmetovanja (Slovene)   1999 - 2000  PhD Mihaela Černe  4,750 
33. V4-9131  Razvoj sortnega preskušanja in semenarstva v skladu s pravili Evropske unije (Slovene)   1998 - 1999  MSc Jože Ileršič  4,439 
34. V4-6587  Vključevanje stročnic v sonaravne modele njivske proizvodnje (Slovene)   1998  Zoran Čergan  641 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P0-0503-0401  Grassland Management, Feedstuff Production and Animal Husbandry.   2001 - 2003  PhD Jože Verbič  7,948 
Views history
Favourite