Loading...
PhD Špela Velikonja Bolta

PhD Špela Velikonja Bolta
no.: 14548 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 280 51 66
E-mail spela.boltaat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
1.04.05  Natural sciences and mathematics  Chemistry  Analytical chemistry 
4.03.00  Biotechnical sciences  Plant production   
Keywords
Soil microbial ecology, soil chemistry and biochemistry
Points
148.23
A''
0
A'
76.26
A1/2
105.99
CI10
595
CImax
161
h10
10
A1
0.52
A3
4.09
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 28, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 28  866  807  28.82 
Scopus 30  1,078  1,004  33.47 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Analytical Chemistry  SI 1993 
Master's degree  M. Sc.   Analytical Chemistry  SI 1998 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2002 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Agricultural institute of Slovenia  Research group for Agrochemistry and Enology  2/1/2003     
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-2201  Modeling of nutritional needs, feeding efficiency and meat quality evaluation in different pig production systems   10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Marjeta Čandek Potokar  1,316 
2. L4-1841  Improvement of Slovenian white wines through better expression of varietal aroma   7/1/2019 - 10/31/2022  PhD Klemen Lisjak  1,760 
3. V4-1815  Reducing of draught stress and increasing of soil fertility by introducing conservation (conservation) soil tillage into sustainable agriculture   11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Denis Stajnko  7,839 
4. V4-1619  Farming on species-rich grasslands   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Jože Verbič  4,774 
5. L4-7520  Utilization of common bean genetic resources for sustainable crop improvement and healthy food   1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Vladimir Meglič  5,191 
6. V4-1415  Technological economic models of beef production on grassland   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Drago Babnik  4,250 
7. V4-1414  Technological solutions for better utilization of alfalfa in ruminant nutrition   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Jože Verbič  4,848 
8. L4-5521  Raising entire males or immunocastration? Research of measures for boar taint reduction and emerging problems of product quality   8/1/2013 - 7/31/2016  PhD Marjeta Čandek Potokar  4,595 
9. V4-1130  Investigation of Environmentaly friendly maize growing systems and weed control   10/1/2011 - 3/31/2014  PhD Andrej Simončič  6,150 
10. V4-1073  Analiza avtohtonega materiala izbranih vrst metuljnic kot pomoč pri ohranjanju biodiverzitete in žlahtnjenju v spreminjajočih se podnebnih razmerah (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2013  PhD Vladimir Meglič  2,769 
11. V4-0518  Spremljanje nekaterih parametrov kakovosti in geografskega porekla vina cviček PTP (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Franc Čuš  2,262 
12. V4-0337  Zmanjševanje presežkov kalija v krmi s travinja (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2009  PhD Drago Babnik  3,719 
13. V4-0326  Preprečevanje onesnaženja žit in koruze s toksini plesni iz rodu Fusarium (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Jože Verbič  1,987 
14. V4-0323  Spremljanje dinamike razgradnje ostankov fitofarmacevtskih sredstev v integrirani pridelavi grozdja in vina (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Ana Gregorčič  1,714 
15. L4-6294  Alternativne metode razkuževanja tal s pomočjo solarizacije in rastlinskih glukozinolatov (Slovene)   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Matej Stopar  3,950 
16. J4-6275  Diversity and mycotoxins of fungi causing apple core rot   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Hans-Josef Schroers  1,994 
17. L4-6368  Improvement of the efficiency of microbial protein synthesis in the rumen in diets containing grass silages   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Jože Verbič  2,281 
18. L4-6376  Predictive ability of NIR spectroscopy for pig meat quality evaluation   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Marjeta Čandek Potokar  1,965 
19. V4-0107  Podpora ukrepov za preprečevanje onesnaževanja kmetijskih tal z živinskimi gnojili (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Drago Babnik  3,203 
20. V4-0111  Tehnološki ukrepi za zmanjševanje posledic suše v kmetijstvu v Sloveniji (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Kristina Ugrinović  7,851 
21. V4-0116  Slovenske prehranske tabele - meso in mesni izdelki (Slovene)   9/1/2004 - 8/31/2006  PhD Terezija Golob  7,945 
22. J4-1423  Tla v naravnih in agro-eko sistemih (Slovene)   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Nataša Jaecks Vidic  4,309 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0133  Sustainable Agriculture   1/1/2018 - 12/31/2023  PhD Marjeta Čandek Potokar  9,873 
2. P4-0133  Sustainable Agriculture   1/1/2013 - 12/31/2017  PhD Marjeta Čandek Potokar  8,966 
3. P4-0133  Sustainable Agriculture   1/1/2009 - 12/31/2012  PhD Matej Stopar  9,515 
4. P4-0133  Sustainable Agriculture   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Matej Stopar  9,986 
5. P0-0514-0481  Pedologija in varstvo okolja (Slovene)   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Franc Lobnik  3,586 
Views history
Favourite