Loading...
MSc Mitja Piškur

MSc Mitja Piškur
no.: 19950 source: ARIS

researcher – not employed in research organisation
Phone number (01) 423 13 43
E-mail mitja.piskurat signgozdis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.00  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology   
Keywords
norms, forest production, forest technique
Points
7.84
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
12
CImax
7
h10
2
A1
0.02
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 13, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 10  4.5 
Scopus 15  14 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc. Forestry    SI 1998 
Master's degree  M. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2005 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1824  Bridging gaps in Bioeconomy: from Foresty and Agriculture Biomass to Innovative Technological solutions (BRIDGE2BIO   2018  PhD Luka Juvančič  7,302 
2. V4-1812  Development of indicators and methodology for monitoring of forest contractors   2018  PhD Nike Krajnc  3,190 
3. V4-1823  Development of organizational and technical support for effective actions against the outbreaks of forest pests   2018  PhD Barbara Piškur  5,810 
4. V4-1615  Forestry contractors quality assessment system   2016 - 2018  PhD Nike Krajnc  3,190 
5. V4-1625  Indicators for monitoring the National forest programme and sustainable forest management in the Republic of Slovenia   2016 - 2018  PhD Marko Kovač  5,061 
6. V4-1421  An evaluation of the forest state and development parameters for the needs of the implementation of the National forest programme objectives   2014 - 2017  PhD Andrej Bončina  1,664 
7. L4-5517  Water exclusion efficacy, measure for prediction of wood performance against wood decay fungi   2013 - 2016  PhD Miha Humar  7,989 
8. V4-1428  Bases for improving the methodology of greenhouse gas emissions in relation to land use, land use change and forestry.   2014 - 2016  PhD Primož Simončič  3,253 
9. V4-1122  Wood potentials for perspective wood production chains in Slovenia   2011 - 2014  PhD Nike Krajnc  5,124 
10. L4-4318  Carbon dynamics in forest soils and the rhizosphere   2011 - 2013  PhD Hojka Kraigher  10,320 
11. V4-1139  Determination of carbon footprint of primary wood products   2011 - 2013  PhD Miha Humar  4,324 
12. V4-1126  Possibilities and limitations of biomass production from forests   2011 - 2013  PhD Primož Simončič  4,908 
13. V4-1075  Ogroženost naših gozdov zaradi borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus (Slovene)   2010 - 2013  PhD Saša Širca  5,451 
14. V4-1069  Povečanje učinkovitosti sanacij velikih poškodb v slovenskih gozdovih (Slovene)   2010 - 2012  PhD Dušan Jurc  7,909 
15. V4-1010  Možnosti za prestrukturiranje slovenske lesne industrije (Slovene)   2010 - 2012  PhD Miha Humar  8,629 
16. V4-0521  Nove poti za razvoj trajnostnega pridobivanja in rabe lesa v Sloveniji (Slovene)   2009 - 2011  PhD Mirko Medved  2,883 
17. V4-0491  Pomen gozdno-lesne proizvodne verige za blaženje podnebnih sprememb (Slovene)   2008 - 2010  PhD Nike Krajnc  3,553 
18. V4-0349  Vpliv staranja ter globokih in površinskih poškodb na drevju na kvaliteto lesa (Slovene)   2007 - 2008  PhD Tomislav Levanič  4,083 
19. V4-0345  Intenziviranje pridobivanja in rabe lesa kot podlaga za razvoj trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji (Slovene)   2007 - 2008  PhD Mirko Medved  1,879 
20. L4-7163  Rational use of wood in the context of sustainable forest management   2005 - 2008  PhD Miha Humar  13,832 
21. L4-6232  Carbon dynamic in natural beech forest   2004 - 2007  PhD Primož Simončič  5,681 
22. L4-6236  Wetwood in silver fir (Abies alba Mill.)   2004 - 2006  PhD Nikolaj Torelli  4,123 
23. V4-0988  Konkurenčnost in posledice rabe novih tehnologij v zasebnih gozdovih ter ukrepi za povezovanje lastnikov gozdov (Slovene)   2005 - 2006  PhD Janez Krč  2,650 
24. V4-0991  Vplivni dejavniki poškodb pri gozdnem delu in celoviti ukrepi za zmanjševanje posledic (Slovene)   2005 - 2006  PhD Mirko Medved  2,044 
25. V4-0990  Vrednotenje sedanjega in prihodnjega pomena gozdnih proizvodov v Sloveniji (Slovene)   2005 - 2006  PhD Nike Krajnc  2,008 
26. V4-0446  Tehnologija pridobivanja lesa in vplivi na gozdno okolje (Slovene)   2003 - 2005  PhD Boštjan Košir  5,622 
27. V4-0447  Tehnološki razvoj pridobivanja lesa pri gozdnih posestnikih (Slovene)   2001 - 2005  MSc Robert Robek  1,640 
28. L1-6706  The carbon sink and ozone: dynamics of carbon in a natural beech forest   2004  PhD Hojka Kraigher  7,151 
29. V4-0367  Uvajanje certificiranja gozdov in lesnih izdelkov v Sloveniji (Slovene)   2000 - 2003  PhD Nikolaj Torelli  2,309 
30. V4-0370  Varnost in zdravje pri delu v gozdu (Slovene)   2000 - 2003  PhD Mirko Medved  1,225 
31. V4-0180  Proučitev možnosti za spodbujanje rabe lesa za kurjavo kot prispevek k energetski samooskrbi slovenskega podeželja (Slovene)   2000  PhD Mirko Medved  1,601 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P0-0501-0404  Forest biology, ecology and technology   2001 - 2003  PhD Hojka Kraigher  9,196 
Views history
Favourite