Loading...
Groups source: ARIS

Institute of Agriculture - Research unit

Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.00  Biotechnical sciences  Plant production   
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
4.03.03  Biotechnical sciences  Plant production  Water, rural space, environment 

Code Science Field
B390  Biomedical sciences  Phytotechny, horticulture, crop protection, phytopathology 
B420  Biomedical sciences  Nutrition 
B433  Biomedical sciences  Fixation of nitrogen 
B434  Biomedical sciences  Agrochemistry 
T420  Technological sciences  Agricultural engineering, agricultural machines, farmhouse construction 
Keywords
field crops, vegetable production, viticulture, enology, fruit production, plant protection, grassland, livestock, agricultural mechanisation, organic farming
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
199.44
A''
0
A'
46.36
A1/2
67.78
CI10
602
CImax
179
h10
10
A1
0.63
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 29, 2024; A3 for period 2018-2022
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 22  455  410  18.64 
Scopus 25  741  683  27.32 
Researchers (30)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  37631  Biserka Donik Purgaj  Plant production  Researcher  139 
2.  15281  Leonida Gregorič  Plant production  Researcher 
3.  14860  MSc Zlatka Gutman - Kobal  Plant production  Researcher  72 
4.  28009  Simona Hauptman  Plant production  Researcher 
5.  52680  Timotej Horvat  Plant production  Researcher 
6.  52678  Mojca Hribernik  Educational studies  Researcher 
7.  12672  PhD Stane Klemenčič  Plant production  Researcher  69 
8.  28008  MSc Stanislava Klemenčič-Kosi  Plant production  Researcher 
9.  25513  PhD Tamara Korošec  Animal production  Researcher  107 
10.  54409  Gregor Kramberger  Plant production  Researcher  11 
11.  54804  Katarina Kresnik  Plant production  Researcher 
12.  52679  Boštjan Kristan  Plant production  Researcher 
13.  52677  Leonida Lešnik  Plant production  Researcher  27 
14.  32921  Boštjan Matko  Plant production  Researcher 
15.  22228  Miroslav Mešl  Plant production  Researcher  63 
16.  20694  MSc Jože Miklavc  Plant production  Researcher  127 
17.  55285  Marjeta Miklavc  Plant production  Researcher 
18.  18736  Aleksandra Moraus    Junior expert or technical associate 
19.  53293  Maja Ozmec  Plant production  Researcher 
20.  34007  Martina Ploj  Plant production  Junior expert or technical associate  20 
21.  15451  Miša Pušenjak  Plant production  Researcher  152 
22.  20696  Urška Rizman  Chemistry  Researcher  11 
23.  14861  Andrej Soršak  Plant production  Researcher  47 
24.  14867  Ivan Šket  Animal production  Researcher 
25.  16006  Roman Štabuc  Plant production  Researcher  83 
26.  18735  Sanda Štok    Junior expert or technical associate 
27.  51375  Tadej Toplak  Plant production  Researcher 
28.  38472  Tanja Vaupotič  Plant production  Researcher 
29.  16008  Tadeja Vodovnik  Plant production  Researcher  174 
30.  15270  Draga Zadravec  Plant production  Researcher  107 
Research projects (36) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  V4-1801  Review and selection of the most appropriate non-chemical methods for weed control as a substitute for the use of glyphosate and other herbicides in Slovenian conditions  11/1/2018 - 4/30/2021  PhD Robert Leskovšek  4,140 
2.  V5-1810  IT4CAP Design of information-technology solutions in support of data-based implementation of Common agricultural policy of the European Union  11/1/2018 - 10/31/2020  PhD Marko Lovec  1,795 
3.  V4-1601  Assessment of the state of pesticide resistance in Slovenia  10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Andrej Simončič  5,723 
4.  V4-1612  TECHNOLOGIES FOR COMPETITIVE APPLE FRUIT PRODUCTION  10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Matej Stopar  4,726 
5.  V4-1609  Accuracy od Irrigation Forecast - TriN  10/1/2016 - 1/30/2019  PhD Marina Pintar  5,211 
6.  V4-1406  Control of apple proliferation disease in the mother-tree plantations  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Marina Dermastia  4,249 
7.  V4-1409  Production technology of cherry and pear  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Tatjana Unuk  7,559 
8.  V4-1115  New technological measures for growing fruits without phytopharmaceutical residues  10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Janez Hribar  6,018 
9.  V4-1058  Možnosti kmetovanja na vodovarstvenih območjih (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2013  PhD Janko Urbanc  5,301 
10.  V4-1083  Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri - analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2013  PhD Franc Čuš  8,243 
11.  V5-1060  Analiza stanja lokalne oskrbe s hrano v Sloveniji: benchmarking analiza in priporočila (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Vlado Dimovski  5,276 
12.  V4-1067  Razvoj alternativnih načinov zatiranja rastlinskih škodljivcev s poudarkom na njihovi uporabnosti v Sloveniji (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Stanislav Trdan  6,755 
13.  V4-1054  Razvoj sistema za analizo upravljanja strategij s tveganjem zaradi toče z uporabo atmosferskih modelov, dreves odločanja in modela realnih opcij (akronim Toča II) (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Stane Klemenčič  1,698 
14.  V4-0485  Izboljšanje rodovitnosti tal v spreminjajočih se podnebnih razmerah in gospodarjenje z dušikom ter ogljikom s prezimno ozelenitvijo nji (Slovene)  1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Branko Kramberger  1,160 
15.  V4-0527  Presoja okoljske in ekonomske sprejemljivosti novih metod kemičnega in biotičnega zatiranja bakterije (Erwinia amylovora Burr.) povzroč (Slovene)  1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Mario Lešnik  764 
16.  V4-0515  Tehnologije pridelave sadja 'brez ostankov fitofarmacevtskih sredstev' (Slovene)  1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Stanislav Tojnko  3,289 
17.  V4-0341  Raba travinja za ohranjanje pestrosti, ekološko kmetovanje in zagotavljanje trajnih in kakovostnih pridelkov krme (Slovene)  1/1/2006 - 9/30/2009  PhD Branko Kramberger  1,772 
18.  V4-0339  Razvoj novega okoljskega sadjarskega pridelovalnega sistema na osnovi povezovanja načel integrirane in ekološke pridelave sadja (Slovene)  1/1/2006 - 9/30/2009  PhD Stanislav Tojnko  4,393 
19.  V4-0359  Analiza upravljanja s tveganjem zaradi toče z uporabo atmosferskih modelova in dreves odločanja (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Stane Klemenčič  1,134 
20.  V4-0104  Ekološka pridelava zelenjave (Slovene)  9/1/2004 - 9/30/2006  PhD Martina Bavec  3,382 
21.  V5-0869  IPP - integrirana pridelava hrane (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Franc Bavec  3,979 
22.  V4-0865  Spremljanje stanja tal in omejitve za ekološko kmetovanje na onesnaženih območjih (Slovene)  10/1/2003 - 1/30/2006  PhD Martina Bavec  3,886 
23.  V4-0743  Razvoj novih tehnik pridelave bučevk (oljne buče, lubenice), primernih za ekološko kmetovanje (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Franc Bavec  1,995 
24.  V4-0744  Sodobnim trendom in klimatskim spremembam prilagojene tehnologije pridelovanja lucerne (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Stane Klemenčič  1,368 
25.  V4-0455  Integrirana pridelava zelenjave - tržni in informacijski model ter izboljšave v tehniki pridelave (Slovene)  1/1/2002 - 10/31/2003  PhD Martina Bavec  1,346 
26.  V4-0422  Oblikovanje osnov in vzpostavitev enotnega agrometeorološkega sistema za napovedi in signalizacijo za potrebe varstva rastlin pred bole (Slovene)  10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Andrej Simončič  6,365 
27.  V4-0394  Ocena obsega gospodarske škode zaradi okužbe breskev z virusom šarke in izdelava strategije za omejevanje posledic okužbe (Slovene)  10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Mojca Viršček Marn  3,791 
28.  V4-0411  Analiza stanja, oblikovanje osnov in izgradnja celovitega sistema za varstvo vrtnin pred boleznimi, škodljivci in pleveli (Slovene)  10/1/2000 - 8/31/2003  MSc Iztok Košir  4,532 
29.  V4-0413  Okolju in potrošniku prijazni sistemi gnojenja zeneljave z dušikom in uvajanje progoze namakanja (Slovene)  10/1/2000 - 3/31/2003  PhD Martina Bavec  1,693 
30.  J6-2328  Prestrukturiranje in ekologizacija gospodarstva kot pogoj za trajnostni razvoj in priključitev v EU (Slovene)  1/1/2000 - 6/30/2002  PhD Lučka Lorber  534 
31.  V4-0293  Alternativa-zrnati ščir:prilagodljivost, biološki potencial,ekološko pridelovanje in raba v Sloveniji (Slovene)  11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Franc Bavec  1,849 
32.  V4-0294  Žlahtnenje hmelja-vzgoja kultivarjev z visoko vsebnostjo alfa kislin (Slovene)  11/1/1999 - 10/31/2001  MSc Nataša Ferant  3,877 
33.  V4-9125  Integralna pridelava zelenjave - smernice, uvajanje novih postopkov in trženje (Slovene)  10/1/1997 - 9/30/2000  PhD Martina Bavec  1,184 
34.  V4-9130  Določitev tehnoloških parametrov pridelave grozdja, potrebnih za rajonizacijo in vinogradniški kataster (Slovene)  10/1/1997 - 9/30/1999  PhD Zora Korošec-Koruza  956 
35.  L4-7375  Vpliv obstoječih in posodobljenih vinarskih tehnologij na kakovost in gospodarnost pridelave vin avtohtonih sort (Slovene)  1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Julij Nemanič  1,835 
36.  V4-6581  Vinogradniške tehnologije za izboljšanje kakovosti in gospodarnosti pridelave grozdja (Slovene)  10/1/1994 - 10/31/1998  PhD Zora Korošec-Koruza  1,416 
Views history
Favourite