Nalaganje ...
Skupine vir: ARRS

Biološki inštitut Jovana Hadžija

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.03.01  Naravoslovje  Biologija  Zoologija in zoofiziologija 
1.03.02  Naravoslovje  Biologija  Botanika 
1.03.03  Naravoslovje  Biologija  Ekosistemi 
Ključne besede
Floristic, taxonomija, ewdemism, polimirfizem, fauna, zoocenoze, evolucija, palinologija, veda o vegetaciji, sinsistematika, (sin)horologija, flora, vegetacija, paleovegetacija, dinamika, ekologija,biotska raznovrstnost, bioevaluacija, naravna dediščina
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
5.523,51
A''
569,59
A'
1.845,9
A1/2
2.668,54
CI10
7.027
CImax
734
h10
40
A1
18,14
A3
2,13
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 07. februar 2023; A3 za obdobje 2016-2020
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS 309  7.903  6.638  21,48 
Scopus 342  9.029  7.621  22,28 
Raziskovalci (17)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Status Štev. publikacij
1.  56537  Sanja Behrič    Strokovni ali tehnični sodelavec  25 
2.  10194  dr. Andraž Čarni  Biologija  Raziskovalec  552 
3.  15157  dr. Tatjana Čelik  Biologija  Raziskovalec  229 
4.  56538  Rok Golobinek    Strokovni ali tehnični sodelavec 
5.  32208  dr. Matjaž Gregorič  Biologija  Raziskovalec  327 
6.  55879  Aljaž Jakob  Biologija  Mladi raziskovalec 
7.  17554  Olga Kardoš    Strokovni ali tehnični sodelavec 
8.  28436  dr. Simona Kralj Fišer  Biologija  Raziskovalec  170 
9.  19326  dr. Matjaž Kuntner  Biologija  Raziskovalec  484 
10.  38268  dr. Filip Küzmič  Biologija  Raziskovalec  73 
11.  32700  Tjaša Lokovšek    Strokovni ali tehnični sodelavec  25 
12.  17345  Iztok Sajko    Strokovni ali tehnični sodelavec  74 
13.  56877  Taja Skrt Kristan  Arheologija  Raziskovalec 
14.  53571  Janko Šet  Biologija  Mladi raziskovalec  12 
15.  17094  dr. Urban Šilc  Biologija  Raziskovalec  396 
16.  18810  Barbara Šuštar    Strokovni ali tehnični sodelavec 
17.  08056  dr. Branko Vreš  Biologija  Raziskovalec  382 
Raziskovalni projekti ARRS (52) Legenda
št. Evidenčna št. Naziv Obdobje Vodja skupine Štev. publikacij
1.  J1-1703  Razvoj delujočih protokolov za uporabo eDNA iz mrež pajkov  1.7.2019 - 30.6.2023  dr. Matjaž Gregorič  3.502 
2.  J1-9163  Evolucijske slepe ulice: Pasti ekstremnih fenotipov  1.7.2018 - 30.6.2022  dr. Matjaž Kuntner  4.034 
3.  V4-1814  Analitične podpore za večjo učinkovitost in ciljnost kmetijske politike do okolja in narave v Sloveniji  1.11.2018 - 31.10.2020  dr. Andrej Udovč  5.450 
4.  N1-0069  Spremenljiva selekcija vzdržuje fenotipski polimorfizem: empirična študija na površinskih in podzemeljskih rakih  1.11.2017 - 31.10.2020  dr. Cene Fišer  898 
5.  J1-8142  Vibracijska komunkacijska omrežja: od žuželk do rastlin  1.5.2017 - 30.4.2020  dr. Meta Virant Doberlet  3.027 
6.  V4-1619  Kmetovanje na vrstno bogatih travnikih  1.10.2016 - 30.9.2019  dr. Jože Verbič  4.747 
7.  Z1-8143  Mreže pajkov kot vir okoljske DNA  1.5.2017 - 30.4.2019  dr. Matjaž Gregorič  327 
8.  J1-6729  Integrativne raziskave evolucije spolnega dimorfizma  1.7.2014 - 30.6.2017  dr. Matjaž Kuntner  2.346 
9.  V4-1430  Zasnova monitoringa stanja ohranjenosti manjšinskih Natura 2000 gozdnih habitatnih tipov v Sloveniji  1.7.2014 - 31.3.2017  dr. Urban Šilc  2.837 
10.  V4-1431  Načrtovanje in gozdnogojitveno ukrepanje v razmerah navzočnosti tujerodnih invazivnih drevesnih vrst  1.7.2014 - 30.9.2016  dr. Andraž Čarni  3.551 
11.  L4-4091  Ekološka sanacija naravnih ujm v gozdovih  1.7.2011 - 30.6.2014  dr. Jurij Diaci  6.416 
12.  V4-1143  Kazalci ohranitvenega stanja in ukrepi za zagotavljanje ugodnega stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov v gozdovih Nature 2000  1.10.2011 - 31.3.2014  dr. Marko Kovač  5.658 
13.  V4-1141  Posodobitev sistema vegetacijskih osnov za potrebe načrtovanja v gozdarstvu  1.10.2011 - 31.3.2014  dr. Lado Kutnar  3.971 
14.  V4-1142  Izpopolnjevanje mreže gozdnih rezervatov v Sloveniji: ocena naravnosti, možnosti širjenja, upravljanje, raziskave in prenosi znanj  1.10.2011 - 30.9.2013  dr. Thomas Andrew Nagel  2.263 
15.  V4-1123  Ugotavljanje proizvodne sposobnosti gozdnih rastišč  1.10.2011 - 30.9.2013  dr. Andrej Bončina  1.487 
16.  Z1-4194  VLOGA VEDENJSKIH MEHANIZMOV ZA INVAZIVNOST VRST  1.7.2011 - 30.6.2013  dr. Simona Kralj Fišer  170 
17.  V4-1070  Izboljšanje informacijske učinkovitosti gozdnogospodarskega načrtovanja in gozdarskega informacijskega sistema  1.1.2010 - 30.9.2012  dr. Marko Kovač  3.512 
18.  J1-2063  Filogenetska sistematika družine Zygiellidae in pomen za raziskave evolucije pajkov  1.5.2009 - 30.4.2012  dr. Matjaž Kuntner  831 
19.  V4-0542  Naravni sestoji macesna v Sloveniji  1.9.2008 - 30.9.2010  dr. Igor Dakskobler  4.269 
20.  V4-0541  Pomen talnih lastnosti in mikroklimatskih razmer za proizvodno sposobnost jelke na rastiščih dinarskih jelovo bukovih gozdov  1.9.2008 - 31.8.2010  dr. Primož Simončič  3.478 
21.  L1-9737  Vpliv nekdanjega gospodarjenja s krajino na sedanjo gozdno vegetacijo  1.7.2007 - 30.6.2010  dr. Andraž Čarni  1.321 
22.  Z1-9799  'Inbreeding' in evolucijske slepe ulice: od populacijskih procesov do makroevolucijskih vzorcev  1.7.2007 - 30.6.2009  dr. Ingi Agnarsson  131 
23.  V4-0355  Raziskave populacijsko genetskih in rastiščnih značilnosti avtohtonega črnega topola (P. nigra L.) na obsežnih in poplavnih območjih ter usmeritve za njegovo ohranitev  1.10.2006 - 30.9.2008  dr. Gregor Božič  4.724 
24.  V4-0353  Razvoj sistema monitoringov genetske pestrosti v naravnih in ogroženih habitatih  1.10.2006 - 30.9.2008  dr. Nike Krajnc  7.211 
25.  L1-7078  Biodiverziteta Posočja in naravovarstvene aplikacije za območja Natura 2000  1.9.2005 - 31.8.2008  dr. Igor Dakskobler  3.784 
26.  L7-7600  Razvoj informacijskega sistema podatkovnih baz naravne nacionalne dediščine  1.9.2005 - 31.8.2008  dr. Dea Baričevič  4.118 
27.  V1-0295  Razvoj medmrežne različice sistema beleženja in kartiranja gliv Slovenije: Boletus informaticus.NET  1.10.2006 - 31.5.2008  dr. Dušan Jurc  2.099 
28.  M1-0157  Določitev vpliva vojaškega poligona Krivolak na okolje z namenom njegove ekološke sanacije  1.6.2006 - 30.11.2007  dr. Boštjan Pokorny  16.448 
29.  Z1-7082  Filogenija pajkov iz družine Nephilidae kot test antagonistične koevolucije spolov  1.9.2005 - 31.8.2007  dr. Igor Dakskobler  1.152 
30.  L1-6587  Kras - biodiverziteta območja, vpliv zaraščanj ter naravovarstveni pomen  1.7.2004 - 30.6.2007  dr. Igor Dakskobler  5.578 
31.  L1-6517  Sukcesijski niz brezovih gozdov v JV Sloveniji  1.7.2004 - 30.6.2007  dr. Andraž Čarni  1.242 
32.  V4-0983  Ekološke razmere kot osnova za gospodarjenje z gozdovi  1.9.2004 - 30.11.2006  dr. Andraž Čarni  1.242 
33.  V1-0799  Primerjava biocenoz pragozdov z biocenozami gospodarskih gozdov kot pokazatelj antropogenih vplivov na okolje  1.1.2003 - 28.2.2005  dr. Andraž Čarni  2.173 
34.  V4-0415  Razvoj kmetijstva ob ohranjanju biotske raznovrstnosti na Ljubljanskem barju  1.10.2000 - 30.9.2003  dr. Ivan - Janez Hacin  1.270 
35.  V4-0442  Vegetacija gozdnih zdrub Slovenije 1:50000  1.1.2002 - 30.6.2003  dr. Andraž Čarni  2.744 
36.  T1-0077  Flora, favna in vegetacija reke Mure z zaledjem  1.7.1998 - 30.6.2003  dr. Andraž Čarni  2.862 
37.  L1-2437  Biocenotska zgradba pragozdov v Sloveniji in vegetacijska karta 1:50000  1.1.2000 - 30.6.2002  dr. Alojzij Marinček  4.291 
38.  T1-2021  Flora, favna in vegetacija regijskega parka Škocjanske jame  1.1.2000 - 30.6.2002  dr. Rajko Slapnik  2.666 
39.  T1-1014  Monografija Alp  1.1.1999 - 30.6.2001  dr. Mitja Zupančič  428 
40.  L4-1600  Smreka (picea abies /l./kersten) v Sloveniji - II. faza  1.1.1999 - 30.6.2001  dr. Mitja Zupančič  1.184 
41.  L4-0529  Gozdni požari v Sloveniji  1.7.1998 - 30.6.2001  dr. Maja Jurc  2.386 
42.  J1-7419  Floristične, vegetacijske in favnistične raziskave Slovenije in sosednjih območij  1.1.1996 - 30.6.2001  dr. Andraž Čarni  2.971 
43.  J1-7414  Slovenska alpska jezera: paleoekologija in ekologija (slo-al: pe) - procesi eutrofizacije v visokogorskih jezerih  1.1.1996 - 30.6.2001  dr. Anton Brancelj  7.278 
44.  V4-0172  Ohranjanje in primerno povečevanje biotske pestrosti v slovenskih  1.9.1998 - 31.12.2000  mag. Franc Ferlin  1.950 
45.  J4-8565  Biotska raznovrstnost glivnih endofitov v biokemijsko definiranih smrekah, njihove ekofiziološke značilnosti in antagonistične aktivnos  1.1.1997 - 31.12.1999  dr. Maja Jurc  2.356 
46.  J1-8699  Flora in vegetacija Posočja  1.1.1997 - 31.12.1999  dr. Igor Dakskobler  668 
47.  J1-8702  Taksonomske in ekološke raziskave podzemeljskih polžev in hroščev v alpskem območju Slovenije  1.1.1997 - 31.12.1999  dr. Rajko Slapnik  333 
48.  L1-8694  Urejanje cestnih brežin in cestne okolice na ekološko-biološki podlagi  1.1.1997 - 31.12.1999  dr. Andraž Čarni  864 
49.  J4-8581  Vpliv koreninskih simbiontov in patogenov na sadike smreke različnih provenienc  1.1.1997 - 31.12.1999  dr. Hojka Kraigher  4.974 
50.  T1-6483  Inventarizacija favne žuželk (coleoptera in lepidoptera)  1.7.1994 - 30.6.1999  dr. Božidar Drovenik  165 
51.  L4-7355  Alternativno koriščenje za slovenijo perspektivnih zdravilnih in aromatičnih rastlin in njihovo vrednotenje  1.1.1996 - 31.12.1998  dr. Dea Baričevič  1.632 
52.  J4-7439  Smreka (Picea abies /l./ karsten) v Sloveniji  1.1.1996 - 31.12.1998  dr. Mitja Zupančič  1.296 
Raziskovalni in infrastrukturni programi ARRS (5) Legenda
št. Evidenčna št. Naziv Obdobje Vodja skupine Štev. publikacij
1.  P1-0236  Biodiverziteta: vzorci, procesi, predikcije in ohranjanje  1.1.2018 - 31.12.2023  dr. Simona Kralj Fišer  2.695 
2.  P1-0236  Biodiverziteta: vzorci, procesi, predikcije in ohranjanje  1.1.2013 - 31.12.2017  dr. Matjaž Kuntner  2.797 
3.  P1-0236  Biodiverziteta: vzorci, procesi, predikcije in ohranjanje  1.1.2009 - 31.12.2012  dr. Matjaž Kuntner  3.268 
4.  P1-0236  Favna, flora in vegetacija Slovenije in sosednjih območij  1.1.2004 - 31.12.2008  dr. Andraž Čarni  3.454 
5.  P0-0525-0618  Flora, favna in vegetacija Slovenije in sosednjih območij  1.1.1999 - 31.12.2003  dr. Andraž Čarni  5.463 
Zgodovina ogledov
Priljubljeno