Nalaganje ...
Skupine vir: ARIS

Biološki inštitut Jovana Hadžija

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.03.01  Naravoslovje  Biologija  Zoologija in zoofiziologija 
1.03.02  Naravoslovje  Biologija  Botanika 
1.03.03  Naravoslovje  Biologija  Ekosistemi 
Ključne besede
Floristic, taxonomija, ewdemism, polimirfizem, fauna, zoocenoze, evolucija, palinologija, veda o vegetaciji, sinsistematika, (sin)horologija, flora, vegetacija, paleovegetacija, dinamika, ekologija,biotska raznovrstnost, bioevaluacija, naravna dediščina
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
5.785,41
A''
616,94
A'
1.822,96
A1/2
2.685,21
CI10
8.654
CImax
968
h10
42
A1
18,83
A3
2,34
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 13. april 2024; A3 za obdobje 2018-2022
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS 345  9.563  8.131  23,57 
Scopus 385  11.146  9.520  24,73 
Raziskovalci (16)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Status Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  56537  Sanja Behrič    Strokovni ali tehnični sodelavec  34 
2.  10194  dr. Andraž Čarni  Biologija  Raziskovalec  566 
3.  15157  dr. Tatjana Čelik  Biologija  Raziskovalec  242 
4.  32208  dr. Matjaž Gregorič  Biologija  Raziskovalec  353 
5.  55879  Aljaž Jakob  Biologija  Raziskovalec 
6.  17554  Olga Kardoš    Strokovni ali tehnični sodelavec 
7.  28436  dr. Simona Kralj Fišer  Biologija  Raziskovalec  175 
8.  19326  dr. Matjaž Kuntner  Biologija  Raziskovalec  500 
9.  38268  dr. Filip Küzmič  Biologija  Raziskovalec  94 
10.  32700  Tjaša Lokovšek    Strokovni ali tehnični sodelavec  25 
11.  56560  dr. Nik Lupše  Biologija  Raziskovalec  19 
12.  57182  Tim Prezelj  Biologija  Raziskovalec  101 
13.  17345  Iztok Sajko    Strokovni ali tehnični sodelavec  77 
14.  17094  dr. Urban Šilc  Biologija  Raziskovalec  424 
15.  18810  Barbara Šuštar    Strokovni ali tehnični sodelavec 
16.  08056  dr. Branko Vreš  Biologija  Raziskovalec  399 
Raziskovalni projekti ARIS (52) Legenda
št. Evidenčna št. Naziv Obdobje Vodja skupine Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  J1-1703  Razvoj delujočih protokolov za uporabo eDNA iz mrež pajkov  1.7.2019 - 30.6.2023  dr. Matjaž Gregorič  3.941 
2.  J1-9163  Evolucijske slepe ulice: Pasti ekstremnih fenotipov  1.7.2018 - 30.6.2022  dr. Matjaž Kuntner  4.261 
3.  V4-1814  Analitične podpore za večjo učinkovitost in ciljnost kmetijske politike do okolja in narave v Sloveniji  1.11.2018 - 31.10.2020  dr. Andrej Udovč  5.797 
4.  N1-0069  Spremenljiva selekcija vzdržuje fenotipski polimorfizem: empirična študija na površinskih in podzemeljskih rakih  1.11.2017 - 31.10.2020  dr. Cene Fišer  970 
5.  J1-8142  Vibracijska komunkacijska omrežja: od žuželk do rastlin  1.5.2017 - 30.4.2020  dr. Meta Virant Doberlet  3.174 
6.  V4-1619  Kmetovanje na vrstno bogatih travnikih  1.10.2016 - 30.9.2019  dr. Jože Verbič  5.031 
7.  Z1-8143  Mreže pajkov kot vir okoljske DNA  1.5.2017 - 30.4.2019  dr. Matjaž Gregorič  353 
8.  J1-6729  Integrativne raziskave evolucije spolnega dimorfizma  1.7.2014 - 30.6.2017  dr. Matjaž Kuntner  2.451 
9.  V4-1430  Zasnova monitoringa stanja ohranjenosti manjšinskih Natura 2000 gozdnih habitatnih tipov v Sloveniji  1.7.2014 - 31.3.2017  dr. Urban Šilc  2.990 
10.  V4-1431  Načrtovanje in gozdnogojitveno ukrepanje v razmerah navzočnosti tujerodnih invazivnih drevesnih vrst  1.7.2014 - 30.9.2016  dr. Andraž Čarni  3.729 
11.  L4-4091  Ekološka sanacija naravnih ujm v gozdovih  1.7.2011 - 30.6.2014  dr. Jurij Diaci  6.719 
12.  V4-1143  Kazalci ohranitvenega stanja in ukrepi za zagotavljanje ugodnega stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov v gozdovih Nature 2000  1.10.2011 - 31.3.2014  dr. Marko Kovač  5.884 
13.  V4-1141  Posodobitev sistema vegetacijskih osnov za potrebe načrtovanja v gozdarstvu  1.10.2011 - 31.3.2014  dr. Lado Kutnar  4.149 
14.  V4-1142  Izpopolnjevanje mreže gozdnih rezervatov v Sloveniji: ocena naravnosti, možnosti širjenja, upravljanje, raziskave in prenosi znanj  1.10.2011 - 30.9.2013  dr. Thomas Andrew Nagel  2.367 
15.  V4-1123  Ugotavljanje proizvodne sposobnosti gozdnih rastišč  1.10.2011 - 30.9.2013  dr. Andrej Bončina  1.579 
16.  Z1-4194  VLOGA VEDENJSKIH MEHANIZMOV ZA INVAZIVNOST VRST  1.7.2011 - 30.6.2013  dr. Simona Kralj Fišer  175 
17.  V4-1070  Izboljšanje informacijske učinkovitosti gozdnogospodarskega načrtovanja in gozdarskega informacijskega sistema  1.1.2010 - 30.9.2012  dr. Marko Kovač  3.683 
18.  J1-2063  Filogenetska sistematika družine Zygiellidae in pomen za raziskave evolucije pajkov  1.5.2009 - 30.4.2012  dr. Matjaž Kuntner  863 
19.  V4-0542  Naravni sestoji macesna v Sloveniji  1.9.2008 - 30.9.2010  dr. Igor Dakskobler  4.451 
20.  V4-0541  Pomen talnih lastnosti in mikroklimatskih razmer za proizvodno sposobnost jelke na rastiščih dinarskih jelovo bukovih gozdov  1.9.2008 - 31.8.2010  dr. Primož Simončič  3.631 
21.  L1-9737  Vpliv nekdanjega gospodarjenja s krajino na sedanjo gozdno vegetacijo  1.7.2007 - 30.6.2010  dr. Andraž Čarni  1.436 
22.  Z1-9799  'Inbreeding' in evolucijske slepe ulice: od populacijskih procesov do makroevolucijskih vzorcev  1.7.2007 - 30.6.2009  dr. Ingi Agnarsson  133 
23.  V4-0355  Raziskave populacijsko genetskih in rastiščnih značilnosti avtohtonega črnega topola (P. nigra L.) na obsežnih in poplavnih območjih ter usmeritve za njegovo ohranitev  1.10.2006 - 30.9.2008  dr. Gregor Božič  4.963 
24.  V4-0353  Razvoj sistema monitoringov genetske pestrosti v naravnih in ogroženih habitatih  1.10.2006 - 30.9.2008  dr. Nike Krajnc  7.689 
25.  L1-7078  Biodiverziteta Posočja in naravovarstvene aplikacije za območja Natura 2000  1.9.2005 - 31.8.2008  dr. Igor Dakskobler  3.952 
26.  L7-7600  Razvoj informacijskega sistema podatkovnih baz naravne nacionalne dediščine  1.9.2005 - 31.8.2008  dr. Dea Baričevič  4.329 
27.  V1-0295  Razvoj medmrežne različice sistema beleženja in kartiranja gliv Slovenije: Boletus informaticus.NET  1.10.2006 - 31.5.2008  dr. Dušan Jurc  2.244 
28.  M1-0157  Določitev vpliva vojaškega poligona Krivolak na okolje z namenom njegove ekološke sanacije  1.6.2006 - 30.11.2007  dr. Boštjan Pokorny  16.986 
29.  Z1-7082  Filogenija pajkov iz družine Nephilidae kot test antagonistične koevolucije spolov  1.9.2005 - 31.8.2007  dr. Igor Dakskobler  1.201 
30.  L1-6587  Kras - biodiverziteta območja, vpliv zaraščanj ter naravovarstveni pomen  1.7.2004 - 30.6.2007  dr. Igor Dakskobler  5.830 
31.  L1-6517  Sukcesijski niz brezovih gozdov v JV Sloveniji  1.7.2004 - 30.6.2007  dr. Andraž Čarni  1.329 
32.  V4-0983  Ekološke razmere kot osnova za gospodarjenje z gozdovi  1.9.2004 - 30.11.2006  dr. Andraž Čarni  1.329 
33.  V1-0799  Primerjava biocenoz pragozdov z biocenozami gospodarskih gozdov kot pokazatelj antropogenih vplivov na okolje  1.1.2003 - 28.2.2005  dr. Andraž Čarni  2.321 
34.  V4-0415  Razvoj kmetijstva ob ohranjanju biotske raznovrstnosti na Ljubljanskem barju  1.10.2000 - 30.9.2003  dr. Ivan - Janez Hacin  1.286 
35.  V4-0442  Vegetacija gozdnih zdrub Slovenije 1:50000  1.1.2002 - 30.6.2003  dr. Andraž Čarni  2.907 
36.  T1-0077  Flora, favna in vegetacija reke Mure z zaledjem  1.7.1998 - 30.6.2003  dr. Andraž Čarni  2.928 
37.  L1-2437  Biocenotska zgradba pragozdov v Sloveniji in vegetacijska karta 1:50000  1.1.2000 - 30.6.2002  dr. Alojzij Marinček  4.469 
38.  T1-2021  Flora, favna in vegetacija regijskega parka Škocjanske jame  1.1.2000 - 30.6.2002  dr. Rajko Slapnik  2.772 
39.  T1-1014  Monografija Alp  1.1.1999 - 30.6.2001  dr. Mitja Zupančič  432 
40.  L4-1600  Smreka (picea abies /l./kersten) v Sloveniji - II. faza  1.1.1999 - 30.6.2001  dr. Mitja Zupančič  1.191 
41.  L4-0529  Gozdni požari v Sloveniji  1.7.1998 - 30.6.2001  dr. Maja Jurc  2.424 
42.  J1-7419  Floristične, vegetacijske in favnistične raziskave Slovenije in sosednjih območij  1.1.1996 - 30.6.2001  dr. Andraž Čarni  3.042 
43.  J1-7414  Slovenska alpska jezera: paleoekologija in ekologija (slo-al: pe) - procesi eutrofizacije v visokogorskih jezerih  1.1.1996 - 30.6.2001  dr. Anton Brancelj  7.503 
44.  V4-0172  Ohranjanje in primerno povečevanje biotske pestrosti v slovenskih  1.9.1998 - 31.12.2000  mag. Franc Ferlin  2.010 
45.  J4-8565  Biotska raznovrstnost glivnih endofitov v biokemijsko definiranih smrekah, njihove ekofiziološke značilnosti in antagonistične aktivnos  1.1.1997 - 31.12.1999  dr. Maja Jurc  2.401 
46.  J1-8699  Flora in vegetacija Posočja  1.1.1997 - 31.12.1999  dr. Igor Dakskobler  701 
47.  J1-8702  Taksonomske in ekološke raziskave podzemeljskih polžev in hroščev v alpskem območju Slovenije  1.1.1997 - 31.12.1999  dr. Rajko Slapnik  335 
48.  L1-8694  Urejanje cestnih brežin in cestne okolice na ekološko-biološki podlagi  1.1.1997 - 31.12.1999  dr. Andraž Čarni  880 
49.  J4-8581  Vpliv koreninskih simbiontov in patogenov na sadike smreke različnih provenienc  1.1.1997 - 31.12.1999  dr. Hojka Kraigher  5.020 
50.  T1-6483  Inventarizacija favne žuželk (coleoptera in lepidoptera)  1.7.1994 - 30.6.1999  dr. Božidar Drovenik  165 
51.  L4-7355  Alternativno koriščenje za slovenijo perspektivnih zdravilnih in aromatičnih rastlin in njihovo vrednotenje  1.1.1996 - 31.12.1998  dr. Dea Baričevič  1.662 
52.  J4-7439  Smreka (Picea abies /l./ karsten) v Sloveniji  1.1.1996 - 31.12.1998  dr. Mitja Zupančič  1.305 
Raziskovalni in infrastrukturni programi ARIS (5) Legenda
št. Evidenčna št. Naziv Obdobje Vodja skupine Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  P1-0236  Biodiverziteta: vzorci, procesi, predikcije in ohranjanje  1.1.2018 - 31.12.2027  dr. Simona Kralj Fišer  2.971 
2.  P1-0236  Biodiverziteta: vzorci, procesi, predikcije in ohranjanje  1.1.2013 - 31.12.2017  dr. Matjaž Kuntner  2.969 
3.  P1-0236  Biodiverziteta: vzorci, procesi, predikcije in ohranjanje  1.1.2009 - 31.12.2012  dr. Matjaž Kuntner  3.427 
4.  P1-0236  Favna, flora in vegetacija Slovenije in sosednjih območij  1.1.2004 - 31.12.2008  dr. Andraž Čarni  3.614 
5.  P0-0525-0618  Flora, favna in vegetacija Slovenije in sosednjih območij  1.1.1999 - 31.12.2003  dr. Andraž Čarni  5.697 
Zgodovina ogledov
Priljubljeno