Nalaganje ...
Skupine vir: ARIS

Raziskovalna skupina za živinorejo in ekonomiko

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.00.00  Biotehnika     
4.02.00  Biotehnika  Živalska produkcija in predelava   
4.03.08  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava  Ekonomika agroživilstva in razvoj podeželja 

Koda Veda Področje
B400  Biomedicinske vede  Zootehnika, živinoreja, vzreja 
B420  Biomedicinske vede  Prehrana 
S187  Družboslovje  Ekonomika kmetijstva 
Ključne besede
Živinoreja, agrarna ekonomika, prehrana domačih živali, kakovost živalskih proizvodov,selekcija v živinoreji,čebelarstvo,informacijski sistemi v živinoreji,razvoj podeželja
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
6.157,03
A''
258,67
A'
2.766,47
A1/2
3.466,43
CI10
3.852
CImax
109
h10
31
A1
20,74
A3
24,52
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 12. junij 2024; A3 za obdobje 2018-2022
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS 244  4.690  4.086  16,75 
Scopus 279  5.017  4.355  15,61 
Raziskovalci (42)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Status Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  25013  mag. Matej Bedrač  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  201 
2.  50775  Sara Bele  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  98 
3.  32021  dr. Ajda Bleiweis  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  23 
4.  38630  Jure Brečko  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  129 
5.  53292  Jernej Bubnič  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  55 
6.  11233  dr. Marjeta Čandek Potokar  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  789 
7.  56118  Jani Debeljak    Strokovni ali tehnični sodelavec 
8.  53771  Ana Hiti Dvoršak  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  70 
9.  58236  Lenka Jerele  Biologija  Raziskovalec 
10.  17298  Alijana Jeretina    Strokovni ali tehnični sodelavec 
11.  12010  dr. Janez Jeretina  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  413 
12.  34275  dr. Daša Jevšinek Skok  Veterina  Raziskovalec  86 
13.  17291  Mihael Klopčič    Strokovni ali tehnični sodelavec 
14.  56305  Manca Kojek    Strokovni ali tehnični sodelavec 
15.  24297  dr. Maja Kožar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  198 
16.  14023  dr. Betka Logar  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  440 
17.  55567  Andraž Marinč    Strokovni ali tehnični sodelavec  27 
18.  55535  Katarina Mole    Strokovni ali tehnični sodelavec  14 
19.  25012  mag. Ben Moljk  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  365 
20.  30770  dr. Ajda Moškrič  Biologija  Raziskovalec  56 
21.  38985  dr. Jana Obšteter  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  70 
22.  28853  mag. Andreja Opara  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  76 
23.  58235  Anja Pavlin  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec 
24.  55021  Žan Pečnik  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  54 
25.  14853  Tomaž Perpar  Živalska produkcija in predelava  Strokovni ali tehnični sodelavec  427 
26.  17833  Irena Podgoršek    Strokovni ali tehnični sodelavec 
27.  16055  Peter Podgoršek  Živalska produkcija in predelava  Strokovni ali tehnični sodelavec  260 
28.  50594  dr. Klavdija Poklukar Žnidaršič  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  65 
29.  23608  dr. Janez Prešern  Biologija  Raziskovalec  215 
30.  16057  Marija Sadar  Živalska produkcija in predelava  Strokovni ali tehnični sodelavec  123 
31.  57519  dr. Bojana Savić  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  14 
32.  28877  dr. Maja Ivana Smodiš Škerl  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  266 
33.  27589  dr. Martin Škrlep  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  349 
34.  57540  Petra Štolfa    Strokovni ali tehnični sodelavec 
35.  56637  Vesna Telič  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  11 
36.  38629  dr. Tanja Travnikar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  83 
37.  10035  dr. Jože Verbič  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  1.003 
38.  57142  Urban Vodopivc  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  26 
39.  17853  Barbara Zagorc  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  375 
40.  29727  Andreja Žabjek  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  188 
41.  53945  Ela Željka Žilič    Strokovni ali tehnični sodelavec 
42.  22606  dr. Tomaž Žnidaršič  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  195 
Raziskovalni projekti ARIS (84) Legenda
št. Evidenčna št. Naziv Obdobje Vodja skupine Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  V4-1809  Razvoj modela za sistematično spremljanje ekonomskega položaja in analizo vpliva kmetijske politike na ravni tipičnih kmetijskih gospodarstev  1.11.2018 - 31.1.2022  dr. Jaka Žgajnar  2.722 
2.  Z7-9416  Imunokastracija kot metoda deprivacije androgenov in njeni učinki na fiziološki odziv v zgodnji in pozni fazi spolnega razvoja prašičev  1.7.2018 - 31.8.2021  dr. Nina Batorek Lukač  228 
3.  V4-1814  Analitične podpore za večjo učinkovitost in ciljnost kmetijske politike do okolja in narave v Sloveniji  1.11.2018 - 31.10.2020  dr. Andrej Udovč  5.835 
4.  V4-1807  Ugotavljanje škod v čebelarstvu  1.11.2018 - 30.4.2020  dr. Maja Ivana Smodiš Škerl  1.498 
5.  V4-1619  Kmetovanje na vrstno bogatih travnikih  1.10.2016 - 30.9.2019  dr. Jože Verbič  5.052 
6.  V4-1608  Učinki in perspektive SKP na slovensko kmetijstvo in podeželje  1.10.2016 - 30.9.2019  dr. Luka Juvančič  6.596 
7.  V4-1605  Uporaba hmeljnih pripravkov za ekološko zatiranje varoje (Varroa destructor)  1.10.2016 - 30.9.2019  dr. Iztok Jože Košir  3.130 
8.  V4-1613  Uvedba genomske selekcije in genotipizacije pri mlečnih pasmah govedi v Sloveniji  1.10.2016 - 30.9.2019  dr. Marija Klopčič  5.207 
9.  V4-1622  Pomen divjih opraševalcev pri opraševanju kmetijskih rastlin in trajnostno upravljanje v kmetijstvu za zagotovitev zanesljivega opraševanja  1.10.2016 - 30.9.2018  dr. Al Vrezec  3.536 
10.  V4-1416  EKOLOŠKA IN KONVENCIONALNA REJA KOZ ZA PRIREJO MLEKA  1.7.2014 - 30.11.2017  dr. Mojca Simčič  4.802 
11.  V4-1423  Razvoj celovitega modela kmetijskih gospodarstev in povezanih podatkovnih zbirk za podporo pri odločanju v slovenskem kmetijstvu  1.7.2014 - 30.11.2017  dr. Tinca Volk  2.225 
12.  V4-1417  Tehnologije reje prašičev in uporaba alternativnih krmil in naravnih dodatkov za namene proizvodov višje kakovosti v konvencionalnih in ekoloških rejah  1.7.2014 - 30.6.2017  dr. Marjeta Čandek Potokar  4.844 
13.  V4-1414  Tehnološke rešitve za boljše izkoriščanje lucerne v prehrani prežvekovalcev  1.7.2014 - 30.6.2017  dr. Jože Verbič  5.114 
14.  V4-1415  Tehnološko ekonomski modeli prireje govejega mesa na travinju  1.7.2014 - 30.6.2017  dr. Drago Babnik  4.490 
15.  V4-1418  Določitev molekularnih parametrov za ohranjanje kranjske čebele  1.7.2014 - 31.12.2016  dr. Peter Dovč  5.045 
16.  V4-1432  Škode na travinju zaradi paše velike rastlinojede divjadi  1.7.2014 - 31.10.2016  dr. Klemen Jerina  3.379 
17.  L4-5521  Reja merjaščkov ali imunokastracija: raziskave ukrepov za zmanjšanje vonja po merjascu in novih problemov kakovosti proizvodov  1.8.2013 - 31.7.2016  dr. Marjeta Čandek Potokar  4.914 
18.  L4-5522  Vzpostavitev čebeljih celičnih linij in standardiziranih in vitro testov za oceno škodljivih učinkov strupov in okužb na čebele  1.8.2013 - 31.7.2016  dr. Mojca Narat  4.060 
19.  V1-1426  Klimatske podlage kot dodatni kriterij za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD)  1.7.2014 - 30.6.2016  dr. Lučka Kajfež-Bogataj  4.176 
20.  V5-1119  Analiza oblikovanja in model spremljanja cen vzdolž ponudbene verige hrane  1.10.2011 - 30.9.2014  dr. Igor Masten  3.786 
21.  V4-1114  Čebelarjenje v AŽ panju in zagotavljanje kakovostnih in varnih pridelkov  1.10.2011 - 30.9.2014  dr. Aleš Gregorc  3.736 
22.  V4-1136  Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v govedoreji  1.10.2011 - 30.9.2014  dr. Jože Verbič  6.573 
23.  V4-1127  Genetske karakteristike kranjske čebele  1.10.2011 - 30.9.2013  dr. Peter Dovč  5.269 
24.  V4-1113  Optimiranje prehrane krav molznic  1.10.2011 - 30.9.2013  dr. Drago Babnik  2.645 
25.  V4-1117  Razvoj celovitega sistema za obvladovanje proizvodnih in dohodkovnih tveganj v slovenskem kmetijstvu in ribištvu  1.10.2011 - 31.3.2013  dr. Luka Juvančič  5.185 
26.  V4-1063  Parametri trajnostnega razvoja kmetijstva  1.10.2010 - 30.9.2012  dr. Renata Slabe Erker  2.843 
27.  V4-1064  Presoja razvojnih možnosti slovenskega kmetijstva do leta 2020  1.10.2010 - 30.9.2012  dr. Stanko Kavčič  3.265 
28.  V4-1055  Presoja učinkovitosti ukrepov kmetijske politike z vidika uresničevanja ciljev varovanja okolja in narave  1.10.2010 - 30.9.2012  dr. Jože Verbič  7.737 
29.  V4-1002  Slovenska oskrbna veriga z živili v luči strukturnih sprememb v trgovini na drobno  1.10.2010 - 30.9.2012  dr. Aleš Kuhar  3.545 
30.  V4-1078  Ugotavljanje učinkovitosti zatiranja varoze pri čebelah v Sloveniji  1.10.2010 - 30.9.2012  dr. Aleš Gregorc  1.263 
31.  V4-1077  Vpliv vključevanja tanina v krmne obroke prašičev na njihove proizvodnje lastnosti, zdravje, klavno kakovost in kakovost mesa ter ekonomiko reje  1.10.2010 - 30.9.2012  dr. Dejan Škorjanc  4.013 
32.  J4-2299  Vpliv spor noseme in virusov na razvoj in dolgoživost kranjske čebele, Apis mellifera carnica  1.5.2009 - 30.4.2012  dr. Aleš Gregorc  1.726 
33.  V4-0486  Presoja ukrepov kmetijske politike z vidika podnebnih sprememb  1.9.2008 - 30.11.2010  dr. Tinca Volk  3.232 
34.  V4-0517  Opredelitev prehranske vrednosti tradicionalno prirejenega mleka  1.9.2008 - 31.8.2010  dr. Jože Verbič  3.291 
35.  V4-0484  Zmanjševanje vpliva spremenjenih klimatskih pogojev in delovanja patogenih in nepatogenih dejavnikov na družine kranjske čebele (Apis  1.9.2008 - 31.8.2010  dr. Aleš Gregorc  2.614 
36.  J4-9532  Kakovost hrane v odvisnosti od načina kmetijske pridelave  1.7.2007 - 30.6.2010  dr. Martina Bavec  6.552 
37.  V4-0534  Optimiranje sistema spremljanja politike razvoja podeželja v Sloveniji  1.9.2008 - 31.5.2010  dr. Luka Juvančič  6.306 
38.  V4-0410  Oskrbne verige rdečega mesa v Sloveniji - analiza stanja in oblikovanje razvojnih modelov za doseganja konkurenčnosti  1.1.2008 - 31.5.2010  dr. Aleš Kuhar  3.351 
39.  V4-0409  Optimiranje proizvodnih postopkov za povečevanje dodane vrednosti v kmetijstvu  1.9.2008 - 28.2.2010  dr. Stanko Kavčič  3.568 
40.  L4-9468  Uporaba genetskih markerjev za rejo prašičev primernih za pršut z nižjo vsebnostjo soli  1.1.2007 - 31.12.2009  dr. Marjeta Čandek Potokar  2.380 
41.  V4-0337  Zmanjševanje presežkov kalija v krmi s travinja  1.10.2006 - 30.9.2009  dr. Drago Babnik  3.936 
42.  V4-0361  Analiza učinkov kmetijske politike z modelom tipičnih kmetijskih gospodarstev  1.1.2006 - 31.3.2009  dr. Miroslav Rednak  3.532 
43.  V4-0330  Harmonizacija sledljivosti govedi z uredbo EU in povezava z evidentiranimi veterinarskimi podatko  1.10.2006 - 30.9.2008  dr. Mihael Gajster  1.117 
44.  V4-0326  Preprečevanje onesnaženja žit in koruze s toksini plesni iz rodu Fusarium  1.10.2006 - 30.9.2008  dr. Jože Verbič  2.118 
45.  L7-7602  Ugotavljanje vpliva insekticidov, ki se uporabljajo na polju in v čebelji družini, na hipofaringealne žleze pri delavki medonosne čebele  1.9.2005 - 31.8.2008  dr. Aleš Gregorc  2.961 
46.  V4-0342  Obdelanost in trajnostna raba kmetijskega prostora v Sloveniji  1.10.2006 - 31.10.2007  dr. Tinca Volk  1.187 
47.  L4-6368  Izboljšanje učinkovitosti sinteze mikrobnih beljakovin v vampu pri obrokih s travnimi silažami  1.7.2004 - 30.6.2007  dr. Jože Verbič  2.420 
48.  L4-6376  Zanesljivost NIR spektroskopije za ocenjevanje kakovosti prašičjega mesa  1.7.2004 - 30.6.2007  dr. Marjeta Čandek Potokar  2.066 
49.  V4-0107  Podpora ukrepov za preprečevanje onesnaževanja kmetijskih tal z živinskimi gnojili  1.9.2004 - 30.11.2006  dr. Drago Babnik  3.371 
50.  V4-0102  Politika večnamenskega kmetijstva v Sloveniji in njeno vrednotenje  1.9.2004 - 30.11.2006  dr. Luka Juvančič  2.415 
51.  V4-0883  Interakcija genotip-okolje za lastnosti mlečnosti v selekcijskem programu za govedo  1.10.2003 - 30.9.2006  dr. Betka Logar  3.753 
52.  V4-0745  Slovensko kmetijstvo in skupna kmetijska politika  1.10.2002 - 30.9.2006  dr. Emil Erjavec  4.048 
53.  V4-0759  Sodobno zatiranje varoje  1.10.2002 - 30.9.2006  dr. Vlasta Jenčič  1.871 
54.  V4-0116  Slovenske prehranske tabele - meso in mesni izdelki  1.9.2004 - 31.8.2006  dr. Terezija Golob  8.196 
55.  V5-0863  Kodeks dobre kmetijske prakse  1.10.2003 - 30.9.2005  dr. Jože Verbič  8.939 
56.  V4-0864  Ocena tržnih možnosti za izdelek 'Prekmurska šunka'  1.10.2003 - 30.9.2005  dr. Marjeta Čandek Potokar  2.406 
57.  V4-0456  Delovna sila v slovenskem kmetijstvu: značilnosti, mobilnostni dejavniki in razvojne možnosti  1.1.2002 - 31.10.2004  dr. Luka Juvančič  3.697 
58.  V4-0457  Ohranitev dednih lastnosti visoko proizvodnih govejih plemenic okuženih z virusom IBR/IPV z metodo in-vitro pridobivanja zarodkov  1.1.2002 - 31.10.2004  dr. Marjan Kosec  2.675 
59.  V4-0475  Preprečevanje aerobnega kvarjenja koruznih silaž  1.1.2002 - 31.10.2004  dr. Jože Verbič  2.073 
60.  V4-0474  Vrednotenje energijske vrednosti voluminozne krme z NIR-spektroskopijo  1.1.2002 - 31.10.2004  dr. Drago Babnik  1.836 
61.  V4-0451  Konkurenčnost in ekonomski položaj slovenskega kmetijstva  1.11.2001 - 31.10.2004  dr. Stanko Kavčič  3.538 
62.  V2-0711  Ocena učinkov operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v Sloveniji (v skladu s Kjotskim protokolom)  1.10.2002 - 30.9.2003  dr. Mihael Gabrijel Tomšič  305 
63.  V4-0385  Razvoj metod za preverjanje kakovosti pridelkov in živilskih proizvodov v skladu z mednarodno priznanimi referenčnimi metodami za uradn  1.10.2000 - 30.9.2003  dr. Vekoslava Stibilj  7.230 
64.  V1-0480  Raziskava v podporo uresničitvi Kjotskega protokola  1.11.2001 - 31.10.2002  dr. Mihael Gabrijel Tomšič  5.593 
65.  V4-0399  Sistem spremljanja blagovnih in informacijskih tokov govedi in govejega mesa v skladu s standardi EU  1.10.2000 - 30.9.2002  dr. Mihael Gajster  525 
66.  V4-0386  Stroški kmetijske pridelave v različnih območjih z omejenimi možnostmi za kmetijstvo  1.10.2000 - 30.9.2002  dr. Miroslav Rednak  2.914 
67.  V4-0420  Analiza možnosti varovanja biološke raznolikosti avtohtone krajnske čebele v Sloveniji  1.10.2000 - 31.5.2002  dr. Janez Poklukar  1.783 
68.  V4-0286  Izdelava enačb v podporo novemu sistemu za ocenjevanje oskrbljenosti prežvekovalcev z beljakovinami  1.11.1999 - 31.10.2001  dr. Jože Verbič  1.499 
69.  V4-0283  Prilagoditev enačb za vrednotenje energijske vrednosti krme v praksi  1.11.1999 - 31.10.2001  dr. Drago Babnik  1.606 
70.  V4-0301  Razvoj in prilagoditev metode ocenjevanja mesnatosti prašičev  1.11.1999 - 31.10.2001  dr. Marjeta Čandek Potokar  3.757 
71.  V4-9127  Prilagajanje slovenske živinoreje zahtevam EU  1.1.1998 - 30.9.2001  dr. Milena Kovač  15.929 
72.  L4-1320  Morfološki in fiziološki parametri razmnoževanja, razvoja in rasti pri živalih  1.1.1999 - 30.6.2001  dr. Vojteh Cestnik  3.690 
73.  L4-1196  Presnova beljakovin krme s travinja pri prežvekovalcih  1.1.1999 - 30.6.2001  dr. Jože Verbič  2.106 
74.  L4-1188  Primernost različnih genotipov prašičev za predelavo v pršut  1.1.1999 - 30.6.2001  dr. Marjeta Čandek Potokar  789 
75.  V4-9135  Zaraščanje kmetijskih zemljišč in ukrepi za preprečevanje opuščanja pridelave  1.6.1999 - 31.5.2001  Tomaž Cunder  3.835 
76.  V4-0305  Ekonomska analiza čebelarstvo v Sloveniji  1.11.1999 - 30.6.2000  dr. Janez Poklukar  1.067 
77.  J4-1240  Prebava koruznega škroba in beljakovin v vampu  1.1.1999 - 30.6.2000  dr. Drago Babnik  1.835 
78.  J4-8603  Razvoj orodij za potrebe ekonomske analize kmetijskih trgov v Sloveniji  1.1.1997 - 31.12.1999  dr. Jernej Turk  2.765 
79.  L4-8837  Selekcija po funkcionalnih sekundarnih lastnostih pri govedu  1.1.1997 - 31.12.1999  dr. Janez Pogačar  1.605 
80.  V4-9131  Razvoj sortnega preskušanja in semenarstva v skladu s pravili Evropske unije  1.10.1997 - 30.9.1999  mag. Jože Ileršič  4.508 
81.  L4-8828  Načini ohranitve genetske raznolikosti kranjske čebele v Sloveniji  1.1.1997 - 31.12.1998  dr. Janez Poklukar  240 
82.  L4-7351  Klasifikacija slovenskih medov  1.1.1996 - 31.12.1998  dr. Anamarija Plestenjak  1.377 
83.  L4-7380  Optimizacija izkoriščanja škroba iz koruzne silaže  1.1.1996 - 31.12.1998  dr. Drago Babnik  1.699 
84.  V4-6932  Sistem za ocenjevanje preskrbljenosti prežvekovalcev z beljakovinami  1.11.1995 - 30.11.1998  dr. Jože Verbič  1.178 
Raziskovalni in infrastrukturni programi ARIS (5) Legenda
št. Evidenčna št. Naziv Obdobje Vodja skupine Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  P4-0022  Ekonomika agroživilstva in naravnih virov  1.1.2018 - 31.12.2027  dr. Emil Erjavec  4.573 
2.  P4-0022  Ekonomika agroživilstva in naravnih virov  1.1.2014 - 31.12.2017  dr. Emil Erjavec  4.176 
3.  P4-0022  Ekonomika agroživilstva in naravnih virov  1.1.2009 - 31.12.2013  dr. Emil Erjavec  4.595 
4.  P4-0022  Konkurenčnost agroživilstva  1.1.2004 - 31.12.2008  dr. Emil Erjavec  4.446 
5.  P0-0503-0401  Travništvo, pridelovanje krme in živinoreja  1.1.1999 - 31.12.2003  dr. Jože Verbič  8.029 
Zgodovina ogledov
Priljubljeno