Nalaganje ...
Skupine vir: ARRS

Raziskovalna skupina za živinorejo in ekonomiko

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.00.00  Biotehnika     
4.02.00  Biotehnika  Živalska produkcija in predelava   
4.03.08  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava  Ekonomika agroživilstva in razvoj podeželja 

Koda Veda Področje
B400  Biomedicinske vede  Zootehnika, živinoreja, vzreja 
B420  Biomedicinske vede  Prehrana 
S187  Družboslovje  Ekonomika kmetijstva 
Ključne besede
Živinoreja, agrarna ekonomika, prehrana domačih živali, kakovost živalskih proizvodov,selekcija v živinoreji,čebelarstvo,informacijski sistemi v živinoreji,razvoj podeželja
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
6.278,77
A''
292,74
A'
2.747,83
A1/2
3.347,01
CI10
3.218
CImax
108
h10
29
A1
20,99
A3
48,66
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 31. maj 2023; A3 za obdobje 2017-2021
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS 221  3.876  3.355  15,18 
Scopus 260  4.136  3.555  13,67 
Raziskovalci (46)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Status Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  05658  dr. Drago Babnik  Biotehnika  Raziskovalec  369 
2.  33232  dr. Nina Batorek Lukač  Biotehnika  Raziskovalec  204 
3.  25013  mag. Matej Bedrač  Biotehnika  Raziskovalec  190 
4.  50775  Sara Bele  Biotehnika  Raziskovalec  85 
5.  32021  dr. Ajda Bleiweis  Biotehnika  Raziskovalec  11 
6.  38630  Jure Brečko  Biotehnika  Raziskovalec  117 
7.  53292  Jernej Bubnič  Biotehnika  Mladi raziskovalec  48 
8.  06096  Tomaž Cunder  Biotehnika  Raziskovalec  488 
9.  11233  dr. Marjeta Čandek Potokar  Biotehnika  Raziskovalec  751 
10.  56118  Jani Debeljak    Strokovni ali tehnični sodelavec 
11.  53771  Ana Hiti Dvoršak  Biotehnika  Raziskovalec  62 
12.  39049  mag. Anja Horvat Aleksić    Strokovni ali tehnični sodelavec 
13.  17298  Alijana Jeretina    Strokovni ali tehnični sodelavec 
14.  12010  dr. Janez Jeretina  Biotehnika  Raziskovalec  402 
15.  34275  dr. Daša Jevšinek Skok  Biotehnika  Raziskovalec  79 
16.  17291  Mihael Klopčič    Strokovni ali tehnični sodelavec 
17.  56305  Manca Kojek    Strokovni ali tehnični sodelavec 
18.  24297  dr. Maja Kožar  Biotehnika  Raziskovalec  167 
19.  14023  dr. Betka Logar  Biotehnika  Raziskovalec  428 
20.  56060  Luka Ložar  Biotehnika  Raziskovalec  16 
21.  55567  Andraž Marinč    Strokovni ali tehnični sodelavec  21 
22.  55535  Katarina Mole    Strokovni ali tehnični sodelavec  10 
23.  25012  mag. Ben Moljk  Biotehnika  Raziskovalec  354 
24.  30770  dr. Ajda Moškrič  Naravoslovje  Raziskovalec  44 
25.  38985  dr. Jana Obšteter  Biotehnika  Raziskovalec  60 
26.  28853  mag. Andreja Opara  Biotehnika  Raziskovalec  71 
27.  55021  Žan Pečnik  Biotehnika  Raziskovalec  40 
28.  14853  Tomaž Perpar  Biotehnika  Strokovni ali tehnični sodelavec  411 
29.  17833  Irena Podgoršek    Strokovni ali tehnični sodelavec 
30.  16055  Peter Podgoršek  Biotehnika  Strokovni ali tehnični sodelavec  251 
31.  50594  dr. Klavdija Poklukar Žnidaršič  Biotehnika  Raziskovalec  47 
32.  23608  dr. Janez Prešern  Naravoslovje  Raziskovalec  188 
33.  16057  Marija Sadar  Biotehnika  Strokovni ali tehnični sodelavec  118 
34.  57519  dr. Bojana Savić  Biotehnika  Raziskovalec 
35.  28877  dr. Maja Ivana Smodiš Škerl  Biotehnika  Raziskovalec  255 
36.  27589  dr. Martin Škrlep  Biotehnika  Raziskovalec  319 
37.  57540  Petra Štolfa    Strokovni ali tehnični sodelavec 
38.  56637  Vesna Telič  Biotehnika  Raziskovalec 
39.  38629  dr. Tanja Travnikar  Biotehnika  Raziskovalec  66 
40.  10035  dr. Jože Verbič  Biotehnika  Raziskovalec  957 
41.  57142  Urban Vodopivc  Biotehnika  Raziskovalec 
42.  17853  Barbara Zagorc  Biotehnika  Raziskovalec  357 
43.  56413  Špela Zarnik    Strokovni ali tehnični sodelavec 
44.  29727  Andreja Žabjek  Biotehnika  Raziskovalec  178 
45.  53945  mag. Ela Željka Žilič    Strokovni ali tehnični sodelavec 
46.  22606  dr. Tomaž Žnidaršič  Biotehnika  Raziskovalec  191 
Raziskovalni projekti ARRS (84) Legenda
št. Evidenčna št. Naziv Obdobje Vodja skupine Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  V4-1809  Razvoj modela za sistematično spremljanje ekonomskega položaja in analizo vpliva kmetijske politike na ravni tipičnih kmetijskih gospodarstev  1.11.2018 - 31.1.2022  dr. Jaka Žgajnar  2.604 
2.  Z7-9416  Imunokastracija kot metoda deprivacije androgenov in njeni učinki na fiziološki odziv v zgodnji in pozni fazi spolnega razvoja prašičev  1.7.2018 - 31.8.2021  dr. Nina Batorek Lukač  204 
3.  V4-1814  Analitične podpore za večjo učinkovitost in ciljnost kmetijske politike do okolja in narave v Sloveniji  1.11.2018 - 31.10.2020  dr. Andrej Udovč  5.530 
4.  V4-1807  Ugotavljanje škod v čebelarstvu  1.11.2018 - 30.4.2020  dr. Maja Ivana Smodiš Škerl  1.418 
5.  V4-1619  Kmetovanje na vrstno bogatih travnikih  1.10.2016 - 30.9.2019  dr. Jože Verbič  4.841 
6.  V4-1608  Učinki in perspektive SKP na slovensko kmetijstvo in podeželje  1.10.2016 - 30.9.2019  dr. Luka Juvančič  6.293 
7.  V4-1605  Uporaba hmeljnih pripravkov za ekološko zatiranje varoje (Varroa destructor)  1.10.2016 - 30.9.2019  dr. Iztok Jože Košir  3.003 
8.  V4-1613  Uvedba genomske selekcije in genotipizacije pri mlečnih pasmah govedi v Sloveniji  1.10.2016 - 30.9.2019  dr. Marija Klopčič  5.077 
9.  V4-1622  Pomen divjih opraševalcev pri opraševanju kmetijskih rastlin in trajnostno upravljanje v kmetijstvu za zagotovitev zanesljivega opraševanja  1.10.2016 - 30.9.2018  dr. Al Vrezec  3.356 
10.  V4-1416  EKOLOŠKA IN KONVENCIONALNA REJA KOZ ZA PRIREJO MLEKA  1.7.2014 - 30.11.2017  dr. Mojca Simčič  4.625 
11.  V4-1423  Razvoj celovitega modela kmetijskih gospodarstev in povezanih podatkovnih zbirk za podporo pri odločanju v slovenskem kmetijstvu  1.7.2014 - 30.11.2017  dr. Tinca Volk  2.155 
12.  V4-1417  Tehnologije reje prašičev in uporaba alternativnih krmil in naravnih dodatkov za namene proizvodov višje kakovosti v konvencionalnih in ekoloških rejah  1.7.2014 - 30.6.2017  dr. Marjeta Čandek Potokar  4.616 
13.  V4-1414  Tehnološke rešitve za boljše izkoriščanje lucerne v prehrani prežvekovalcev  1.7.2014 - 30.6.2017  dr. Jože Verbič  4.911 
14.  V4-1415  Tehnološko ekonomski modeli prireje govejega mesa na travinju  1.7.2014 - 30.6.2017  dr. Drago Babnik  4.319 
15.  V4-1418  Določitev molekularnih parametrov za ohranjanje kranjske čebele  1.7.2014 - 31.12.2016  dr. Peter Dovč  4.861 
16.  V4-1432  Škode na travinju zaradi paše velike rastlinojede divjadi  1.7.2014 - 31.10.2016  dr. Klemen Jerina  3.234 
17.  L4-5521  Reja merjaščkov ali imunokastracija: raziskave ukrepov za zmanjšanje vonja po merjascu in novih problemov kakovosti proizvodov  1.8.2013 - 31.7.2016  dr. Marjeta Čandek Potokar  4.638 
18.  L4-5522  Vzpostavitev čebeljih celičnih linij in standardiziranih in vitro testov za oceno škodljivih učinkov strupov in okužb na čebele  1.8.2013 - 31.7.2016  dr. Mojca Narat  3.966 
19.  V1-1426  Klimatske podlage kot dodatni kriterij za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD)  1.7.2014 - 30.6.2016  dr. Lučka Kajfež-Bogataj  4.046 
20.  V5-1119  Analiza oblikovanja in model spremljanja cen vzdolž ponudbene verige hrane  1.10.2011 - 30.9.2014  dr. Igor Masten  3.676 
21.  V4-1114  Čebelarjenje v AŽ panju in zagotavljanje kakovostnih in varnih pridelkov  1.10.2011 - 30.9.2014  dr. Aleš Gregorc  3.574 
22.  V4-1136  Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v govedoreji  1.10.2011 - 30.9.2014  dr. Jože Verbič  6.343 
23.  V4-1127  Genetske karakteristike kranjske čebele  1.10.2011 - 30.9.2013  dr. Peter Dovč  5.103 
24.  V4-1113  Optimiranje prehrane krav molznic  1.10.2011 - 30.9.2013  dr. Drago Babnik  2.519 
25.  V4-1117  Razvoj celovitega sistema za obvladovanje proizvodnih in dohodkovnih tveganj v slovenskem kmetijstvu in ribištvu  1.10.2011 - 31.3.2013  dr. Luka Juvančič  4.996 
26.  V4-1063  Parametri trajnostnega razvoja kmetijstva  1.10.2010 - 30.9.2012  dr. Renata Slabe Erker  2.742 
27.  V4-1064  Presoja razvojnih možnosti slovenskega kmetijstva do leta 2020  1.10.2010 - 30.9.2012  dr. Stanko Kavčič  3.165 
28.  V4-1055  Presoja učinkovitosti ukrepov kmetijske politike z vidika uresničevanja ciljev varovanja okolja in narave  1.10.2010 - 30.9.2012  dr. Jože Verbič  7.505 
29.  V4-1002  Slovenska oskrbna veriga z živili v luči strukturnih sprememb v trgovini na drobno  1.10.2010 - 30.9.2012  dr. Aleš Kuhar  3.446 
30.  V4-1078  Ugotavljanje učinkovitosti zatiranja varoze pri čebelah v Sloveniji  1.10.2010 - 30.9.2012  dr. Aleš Gregorc  1.227 
31.  V4-1077  Vpliv vključevanja tanina v krmne obroke prašičev na njihove proizvodnje lastnosti, zdravje, klavno kakovost in kakovost mesa ter ekonomiko reje  1.10.2010 - 30.9.2012  dr. Dejan Škorjanc  3.859 
32.  J4-2299  Vpliv spor noseme in virusov na razvoj in dolgoživost kranjske čebele, Apis mellifera carnica  1.5.2009 - 30.4.2012  dr. Aleš Gregorc  1.691 
33.  V4-0486  Presoja ukrepov kmetijske politike z vidika podnebnih sprememb  1.9.2008 - 30.11.2010  dr. Tinca Volk  3.122 
34.  V4-0517  Opredelitev prehranske vrednosti tradicionalno prirejenega mleka  1.9.2008 - 31.8.2010  dr. Jože Verbič  3.172 
35.  V4-0484  Zmanjševanje vpliva spremenjenih klimatskih pogojev in delovanja patogenih in nepatogenih dejavnikov na družine kranjske čebele (Apis  1.9.2008 - 31.8.2010  dr. Aleš Gregorc  2.528 
36.  J4-9532  Kakovost hrane v odvisnosti od načina kmetijske pridelave  1.7.2007 - 30.6.2010  dr. Martina Bavec  6.300 
37.  V4-0534  Optimiranje sistema spremljanja politike razvoja podeželja v Sloveniji  1.9.2008 - 31.5.2010  dr. Luka Juvančič  6.100 
38.  V4-0410  Oskrbne verige rdečega mesa v Sloveniji - analiza stanja in oblikovanje razvojnih modelov za doseganja konkurenčnosti  1.1.2008 - 31.5.2010  dr. Aleš Kuhar  3.268 
39.  V4-0409  Optimiranje proizvodnih postopkov za povečevanje dodane vrednosti v kmetijstvu  1.9.2008 - 28.2.2010  dr. Stanko Kavčič  3.449 
40.  L4-9468  Uporaba genetskih markerjev za rejo prašičev primernih za pršut z nižjo vsebnostjo soli  1.1.2007 - 31.12.2009  dr. Marjeta Čandek Potokar  2.330 
41.  V4-0337  Zmanjševanje presežkov kalija v krmi s travinja  1.10.2006 - 30.9.2009  dr. Drago Babnik  3.780 
42.  V4-0361  Analiza učinkov kmetijske politike z modelom tipičnih kmetijskih gospodarstev  1.1.2006 - 31.3.2009  dr. Miroslav Rednak  3.423 
43.  V4-0330  Harmonizacija sledljivosti govedi z uredbo EU in povezava z evidentiranimi veterinarskimi podatko  1.10.2006 - 30.9.2008  dr. Mihael Gajster  1.082 
44.  V4-0326  Preprečevanje onesnaženja žit in koruze s toksini plesni iz rodu Fusarium  1.10.2006 - 30.9.2008  dr. Jože Verbič  2.037 
45.  L7-7602  Ugotavljanje vpliva insekticidov, ki se uporabljajo na polju in v čebelji družini, na hipofaringealne žleze pri delavki medonosne čebele  1.9.2005 - 31.8.2008  dr. Aleš Gregorc  2.886 
46.  V4-0342  Obdelanost in trajnostna raba kmetijskega prostora v Sloveniji  1.10.2006 - 31.10.2007  dr. Tinca Volk  1.176 
47.  L4-6368  Izboljšanje učinkovitosti sinteze mikrobnih beljakovin v vampu pri obrokih s travnimi silažami  1.7.2004 - 30.6.2007  dr. Jože Verbič  2.330 
48.  L4-6376  Zanesljivost NIR spektroskopije za ocenjevanje kakovosti prašičjega mesa  1.7.2004 - 30.6.2007  dr. Marjeta Čandek Potokar  1.989 
49.  V4-0107  Podpora ukrepov za preprečevanje onesnaževanja kmetijskih tal z živinskimi gnojili  1.9.2004 - 30.11.2006  dr. Drago Babnik  3.255 
50.  V4-0102  Politika večnamenskega kmetijstva v Sloveniji in njeno vrednotenje  1.9.2004 - 30.11.2006  dr. Luka Juvančič  2.338 
51.  V4-0883  Interakcija genotip-okolje za lastnosti mlečnosti v selekcijskem programu za govedo  1.10.2003 - 30.9.2006  dr. Betka Logar  3.637 
52.  V4-0745  Slovensko kmetijstvo in skupna kmetijska politika  1.10.2002 - 30.9.2006  dr. Emil Erjavec  3.935 
53.  V4-0759  Sodobno zatiranje varoje  1.10.2002 - 30.9.2006  dr. Vlasta Jenčič  1.839 
54.  V4-0116  Slovenske prehranske tabele - meso in mesni izdelki  1.9.2004 - 31.8.2006  dr. Terezija Golob  7.972 
55.  V5-0863  Kodeks dobre kmetijske prakse  1.10.2003 - 30.9.2005  dr. Jože Verbič  8.714 
56.  V4-0864  Ocena tržnih možnosti za izdelek 'Prekmurska šunka'  1.10.2003 - 30.9.2005  dr. Marjeta Čandek Potokar  2.329 
57.  V4-0456  Delovna sila v slovenskem kmetijstvu: značilnosti, mobilnostni dejavniki in razvojne možnosti  1.1.2002 - 31.10.2004  dr. Luka Juvančič  3.615 
58.  V4-0457  Ohranitev dednih lastnosti visoko proizvodnih govejih plemenic okuženih z virusom IBR/IPV z metodo in-vitro pridobivanja zarodkov  1.1.2002 - 31.10.2004  dr. Marjan Kosec  2.628 
59.  V4-0475  Preprečevanje aerobnega kvarjenja koruznih silaž  1.1.2002 - 31.10.2004  dr. Jože Verbič  2.013 
60.  V4-0474  Vrednotenje energijske vrednosti voluminozne krme z NIR-spektroskopijo  1.1.2002 - 31.10.2004  dr. Drago Babnik  1.767 
61.  V4-0451  Konkurenčnost in ekonomski položaj slovenskega kmetijstva  1.11.2001 - 31.10.2004  dr. Stanko Kavčič  3.454 
62.  V2-0711  Ocena učinkov operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v Sloveniji (v skladu s Kjotskim protokolom)  1.10.2002 - 30.9.2003  dr. Mihael Gabrijel Tomšič  303 
63.  V4-0385  Razvoj metod za preverjanje kakovosti pridelkov in živilskih proizvodov v skladu z mednarodno priznanimi referenčnimi metodami za uradn  1.10.2000 - 30.9.2003  dr. Vekoslava Stibilj  7.049 
64.  V1-0480  Raziskava v podporo uresničitvi Kjotskega protokola  1.11.2001 - 31.10.2002  dr. Mihael Gabrijel Tomšič  5.489 
65.  V4-0399  Sistem spremljanja blagovnih in informacijskih tokov govedi in govejega mesa v skladu s standardi EU  1.10.2000 - 30.9.2002  dr. Mihael Gajster  508 
66.  V4-0386  Stroški kmetijske pridelave v različnih območjih z omejenimi možnostmi za kmetijstvo  1.10.2000 - 30.9.2002  dr. Miroslav Rednak  2.851 
67.  V4-0420  Analiza možnosti varovanja biološke raznolikosti avtohtone krajnske čebele v Sloveniji  1.10.2000 - 31.5.2002  dr. Janez Poklukar  1.701 
68.  V4-0286  Izdelava enačb v podporo novemu sistemu za ocenjevanje oskrbljenosti prežvekovalcev z beljakovinami  1.11.1999 - 31.10.2001  dr. Jože Verbič  1.444 
69.  V4-0283  Prilagoditev enačb za vrednotenje energijske vrednosti krme v praksi  1.11.1999 - 31.10.2001  dr. Drago Babnik  1.542 
70.  V4-0301  Razvoj in prilagoditev metode ocenjevanja mesnatosti prašičev  1.11.1999 - 31.10.2001  dr. Marjeta Čandek Potokar  3.679 
71.  V4-9127  Prilagajanje slovenske živinoreje zahtevam EU  1.1.1998 - 30.9.2001  dr. Milena Kovač  15.656 
72.  L4-1320  Morfološki in fiziološki parametri razmnoževanja, razvoja in rasti pri živalih  1.1.1999 - 30.6.2001  dr. Vojteh Cestnik  3.595 
73.  L4-1196  Presnova beljakovin krme s travinja pri prežvekovalcih  1.1.1999 - 30.6.2001  dr. Jože Verbič  2.033 
74.  L4-1188  Primernost različnih genotipov prašičev za predelavo v pršut  1.1.1999 - 30.6.2001  dr. Marjeta Čandek Potokar  751 
75.  V4-9135  Zaraščanje kmetijskih zemljišč in ukrepi za preprečevanje opuščanja pridelave  1.6.1999 - 31.5.2001  Tomaž Cunder  3.741 
76.  V4-0305  Ekonomska analiza čebelarstvo v Sloveniji  1.11.1999 - 30.6.2000  dr. Janez Poklukar  1.067 
77.  J4-1240  Prebava koruznega škroba in beljakovin v vampu  1.1.1999 - 30.6.2000  dr. Drago Babnik  1.785 
78.  J4-8603  Razvoj orodij za potrebe ekonomske analize kmetijskih trgov v Sloveniji  1.1.1997 - 31.12.1999  dr. Jernej Turk  2.719 
79.  L4-8837  Selekcija po funkcionalnih sekundarnih lastnostih pri govedu  1.1.1997 - 31.12.1999  dr. Janez Pogačar  1.548 
80.  V4-9131  Razvoj sortnega preskušanja in semenarstva v skladu s pravili Evropske unije  1.10.1997 - 30.9.1999  mag. Jože Ileršič  4.330 
81.  L4-8828  Načini ohranitve genetske raznolikosti kranjske čebele v Sloveniji  1.1.1997 - 31.12.1998  dr. Janez Poklukar  240 
82.  L4-7351  Klasifikacija slovenskih medov  1.1.1996 - 31.12.1998  dr. Anamarija Plestenjak  1.374 
83.  L4-7380  Optimizacija izkoriščanja škroba iz koruzne silaže  1.1.1996 - 31.12.1998  dr. Drago Babnik  1.649 
84.  V4-6932  Sistem za ocenjevanje preskrbljenosti prežvekovalcev z beljakovinami  1.11.1995 - 30.11.1998  dr. Jože Verbič  1.132 
Raziskovalni in infrastrukturni programi ARRS (5) Legenda
št. Evidenčna št. Naziv Obdobje Vodja skupine Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  P4-0022  Ekonomika agroživilstva in naravnih virov  1.1.2018 - 31.12.2023  dr. Emil Erjavec  4.160 
2.  P4-0022  Ekonomika agroživilstva in naravnih virov  1.1.2014 - 31.12.2017  dr. Emil Erjavec  4.011 
3.  P4-0022  Ekonomika agroživilstva in naravnih virov  1.1.2009 - 31.12.2013  dr. Emil Erjavec  4.449 
4.  P4-0022  Konkurenčnost agroživilstva  1.1.2004 - 31.12.2008  dr. Emil Erjavec  4.311 
5.  P0-0503-0401  Travništvo, pridelovanje krme in živinoreja  1.1.1999 - 31.12.2003  dr. Jože Verbič  7.770 
Zgodovina ogledov
Priljubljeno