Nalaganje ...
Skupine vir: ARRS

Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.01.01  Biotehnika  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Gozd - gozdarstvo 
Ključne besede
daljinsko pridobivanje podatkov, dendrokronologija, dendrologija, drevesna naravna dediščina, družbene vede v gozdarstvu, ekologija divjadi, ekologija gozda, ekologija pomlajevanja gozdov, ekologija prostoživečih živali, ekologija, ekološka energetika, ekološko modeliranje, ekonomika gozdar. obrata
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
12.683,26
A''
1.392,67
A'
5.478,48
A1/2
6.886,5
CI10
12.497
CImax
1.054
h10
52
A1
43,06
A3
19,93
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 07. februar 2023; A3 za obdobje 2016-2020
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS 583  12.996  11.605  19,91 
Scopus 582  14.518  13.078  22,47 
Raziskovalci (56)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Status Štev. publikacij
1.  29881  Tomaž Adamič    Strokovni ali tehnični sodelavec  32 
2.  10801  dr. Andrej Bončina  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  500 
3.  54424  Živa Bončina    Strokovni ali tehnični sodelavec  13 
4.  32095  dr. Dejan Bordjan  Biologija  Strokovni ali tehnični sodelavec  342 
5.  28895  Danijel Borkovič    Strokovni ali tehnični sodelavec  30 
6.  38015  Mateja Bregant Perić    Strokovni ali tehnični sodelavec 
7.  11958  dr. Robert Brus  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  722 
8.  54436  Matteo Cerioni  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec 
9.  55199  Maruša Čotar    Strokovni ali tehnični sodelavec 
10.  11253  dr. Jurij Diaci  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  698 
11.  20757  dr. Gregor Dolinar  Matematika  Raziskovalec  14 
12.  27615  dr. Andrej Ficko  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  143 
13.  34320  dr. Gal Fidej  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  75 
14.  39954  Urša Fležar    Strokovni ali tehnični sodelavec  188 
15.  55277  Blaž Fricelj    Strokovni ali tehnični sodelavec  10 
16.  20691  dr. Petra Grošelj  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  147 
17.  30165  dr. Tine Hauptman  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  198 
18.  06470  dr. David Hladnik  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  249 
19.  54924  Lan Hočevar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  34 
20.  30434  dr. Boštjan Hribernik  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Strokovni ali tehnični sodelavec  19 
21.  26070  dr. Kristjan Jarni  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  95 
22.  22515  dr. Klemen Jerina  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  438 
23.  02491  dr. Maja Jurc  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  564 
24.  17767  Darko Klobučar    Strokovni ali tehnični sodelavec 
25.  28501  dr. Matija Klopčič  Biotehnika  Raziskovalec  153 
26.  27605  dr. Milan Kobal  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  339 
27.  57145  Tina Košnjek    Strokovni ali tehnični sodelavec 
28.  12796  dr. Janez Krč  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  308 
29.  29816  dr. Miha Krofel  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  691 
30.  37794  Vasja Leban  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  109 
31.  57108  Jasna Lukan    Strokovni ali tehnični sodelavec 
32.  11954  dr. Jurij Marenče  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  121 
33.  29335  dr. Matevž Mihelič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  96 
34.  27544  dr. Thomas Andrew Nagel  Biotehnika  Raziskovalec  213 
35.  35955  dr. Mojca Nastran  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  56 
36.  13256  Roman Pavlin  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Strokovni ali tehnični sodelavec  86 
37.  32895  mag. Maja Peteh  Informacijska znanost in bibliotekarstvo  Raziskovalec  130 
38.  25668  dr. Špela Pezdevšek Malovrh  Biotehnika  Raziskovalec  269 
39.  55236  Tim Pirc    Strokovni ali tehnični sodelavec 
40.  10973  dr. Janez Pirnat  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  200 
41.  22576  dr. Anton Poje  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  129 
42.  25666  dr. Aleš Poljanec  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Strokovni ali tehnični sodelavec  223 
43.  55330  Ruben Portas Perez    Strokovni ali tehnični sodelavec 
44.  06473  dr. Igor Potočnik  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  264 
45.  31210  mag. Helena Erika Rojc    Strokovni ali tehnični sodelavec  16 
46.  24368  dr. Andrej Rozman  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  107 
47.  21043  dr. Dušan Roženbergar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  217 
48.  17770  Alojzij Skvarča    Strokovni ali tehnični sodelavec  27 
49.  17766  Tatjana Stritar    Strokovni ali tehnični sodelavec 
50.  55855  Nik Šabeder  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  20 
51.  10008  dr. Milan Šinko  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  122 
52.  53618  Tjaša Šmidovnik  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  16 
53.  57107  Miha Šoba    Strokovni ali tehnični sodelavec 
54.  52403  Vasilije Trifković    Strokovni ali tehnični sodelavec  19 
55.  57144  Zala Uhan    Strokovni ali tehnični sodelavec 
56.  51250  Barbara Žabota  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  31 
Raziskovalni projekti ARRS (81) Legenda
št. Evidenčna št. Naziv Obdobje Vodja skupine Štev. publikacij
1.  J4-1765  Razvoj gozdnih ekosistemov in klimatske spremembe: učinki ujm večjega obsega in segrevanja ozračja  1.7.2019 - 31.10.2022  dr. Thomas Andrew Nagel  2.490 
2.  V4-1812  Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev  1.11.2018 - 31.10.2021  dr. Nike Krajnc  2.898 
3.  V4-1818  Uporabnost ameriške duglazije in drugih tujerodnih drevesnih vrst pri obnovi gozdov s saditvijo in setvijo v Sloveniji  1.11.2018 - 31.10.2021  dr. Robert Brus  10.253 
4.  V4-1820  Vzroki in vplivi vetroloma (december 2017) na nadaljnji razvoj jelovo-bukovih sestojev v Sloveniji  1.11.2018 - 31.10.2021  dr. Matjaž Čater  2.790 
5.  V4-1821  Pregled in presoja modelov razvoja gozdov za gozdnogospodarsko načrtovanje na različnih prostorskih ravneh  1.11.2018 - 31.10.2020  dr. Matija Klopčič  1.569 
6.  V4-1823  Razvoj organizacijske in tehnične podpore za učinkovito ukrepanje ob izbruhih gozdu škodljivih organizmov  1.11.2018 - 31.10.2020  dr. Barbara Piškur  5.279 
7.  V4-1625  Indikatorji za spremljanje nacionalnega programa gozdov in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v Republiki Sloveniji  1.10.2016 - 30.9.2019  dr. Marko Kovač  4.624 
8.  V4-1616  Ocena sistema ohranjanja gozdnih genskih virov in stanja gozdnega semenarstva v povezavi z novimi sistemi vzgoje gozdnega drevja  1.10.2016 - 30.9.2019  dr. Hojka Kraigher  4.650 
9.  V4-1623  Razvoj metod zaznavanja poškodb iglavcev zaradi smrekovih in jelovih podlubnikov ter izdelava modelov za napovedovanje namnožitev smrekovih in jelovih podlubnikov v slovenskih razmerah  1.10.2016 - 30.9.2019  dr. Nikica Ogris  4.048 
10.  V4-1615  Sistem ocenjevanja kakovosti izvajalcev del v gozdarstvu  1.10.2016 - 30.9.2019  dr. Nike Krajnc  2.935 
11.  V4-1628  Spremljanje zalog ogljika v kmetijskih in gozdarskih rabah tal za potrebe poročanja o nacionalni bilanci ogljika  1.10.2016 - 30.9.2019  dr. Borut Vrščaj  2.719 
12.  V4-1624  Vpliv strojne sečnje na gozd in določitev meril za njeno uporabo  1.10.2016 - 30.9.2019  dr. Janez Krč  2.739 
13.  J4-7362  Razvoj sodobnih metodoloških pristopov za preučevanje vedenja prostoživečih živali: raziskave nastanka problematičnih medvedov v kontrastnih okoljih Evrope  1.1.2016 - 31.12.2018  dr. Klemen Jerina  3.200 
14.  V4-1627  Določitev najustreznejših metod za ocenjevanje številčnosti prostoživečih parkljarjev v Sloveniji in priprava podlag za njihovo vključitev v lovsko-upravljavsko prakso  1.10.2016 - 30.9.2018  dr. Klemen Jerina  1.380 
15.  V4-1420  Presoja in optimizacija načrtovanja in izvajanja nege mladega gozda v Sloveniji  1.7.2014 - 30.6.2017  dr. Jurij Diaci  2.725 
16.  V4-1421  Presoja parametrov stanja in razvoja gozdov za namen uresničevanja ciljev Nacionalnega gozdnega programa  1.7.2014 - 30.6.2017  dr. Andrej Bončina  1.575 
17.  V1-1429  Razvoj metodologije za ovrednotenje in kartiranje ekosistemskih storitev gozdov v Sloveniji  1.7.2014 - 30.6.2017  dr. Marko Kovač  2.949 
18.  V4-1439  Razvoj novih metod detekcije, diagnostike in prognoz za tujerodne gozdu škodljive organizme  1.7.2014 - 30.6.2017  dr. Dušan Jurc  2.993 
19.  V4-1422  Učinki žleda na gozdove glede na sestojne in talne značilnosti  1.7.2014 - 30.6.2017  dr. Andrej Kobler  6.903 
20.  V4-1438  Zagotavljanje gozdnega reprodukcijskega materiala za potrebe obnove gozdov ob naravnih ujmah večjega obsega ter ob pričakovanih spremembah pravnih zahtev  1.7.2014 - 30.6.2017  dr. Hojka Kraigher  5.103 
21.  V4-1430  Zasnova monitoringa stanja ohranjenosti manjšinskih Natura 2000 gozdnih habitatnih tipov v Sloveniji  1.7.2014 - 31.3.2017  dr. Urban Šilc  2.837 
22.  V4-1432  Škode na travinju zaradi paše velike rastlinojede divjadi  1.7.2014 - 31.10.2016  dr. Klemen Jerina  3.179 
23.  V4-1431  Načrtovanje in gozdnogojitveno ukrepanje v razmerah navzočnosti tujerodnih invazivnih drevesnih vrst  1.7.2014 - 30.9.2016  dr. Andraž Čarni  3.551 
24.  V4-1437  Značilnosti, problematika in upravljanje populacij (sive) vrane v urbanem okolju  1.7.2014 - 30.6.2016  dr. Boštjan Pokorny  5.943 
25.  V4-1124  Ukrepi za izboljšanje izkoriščenosti proizvodnih potencialov gozdov  1.10.2011 - 30.9.2014  dr. Jurij Diaci  2.885 
26.  J6-4087  Človek, narava in okolje med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami v predmodernih obdobjih  1.7.2011 - 30.6.2014  dr. Peter Štih  4.765 
27.  L4-4091  Ekološka sanacija naravnih ujm v gozdovih  1.7.2011 - 30.6.2014  dr. Jurij Diaci  6.416 
28.  V4-1143  Kazalci ohranitvenega stanja in ukrepi za zagotavljanje ugodnega stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov v gozdovih Nature 2000  1.10.2011 - 31.3.2014  dr. Marko Kovač  5.658 
29.  V4-1146  Določitev najbolj primernih kazalnikov za spremljanje stanja populacij divjadi in njihovega okolja pri adaptivnem upravljanju  1.10.2011 - 30.9.2013  dr. Klemen Jerina  1.989 
30.  V4-1142  Izpopolnjevanje mreže gozdnih rezervatov v Sloveniji: ocena naravnosti, možnosti širjenja, upravljanje, raziskave in prenosi znanj  1.10.2011 - 30.9.2013  dr. Thomas Andrew Nagel  2.263 
31.  V4-1144  Kriteriji za presojo izvedbe krčitev gozdov  1.10.2011 - 30.9.2013  dr. Janez Pirnat  2.086 
32.  V4-1126  Možnosti in omejitve pridobivanja biomase iz gozdov  1.10.2011 - 30.9.2013  dr. Primož Simončič  4.700 
33.  V4-1123  Ugotavljanje proizvodne sposobnosti gozdnih rastišč  1.10.2011 - 30.9.2013  dr. Andrej Bončina  1.487 
34.  V4-1075  Ogroženost naših gozdov zaradi borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus  1.10.2010 - 30.9.2013  dr. Saša Širca  5.061 
35.  V4-1125  Ocenjevanje vrednosti gozdnih zemljišč in ekosistemskih storitev ter škod po divjadi v gozdovih  1.10.2011 - 31.3.2013  dr. Tomislav Levanič  2.542 
36.  V4-1070  Izboljšanje informacijske učinkovitosti gozdnogospodarskega načrtovanja in gozdarskega informacijskega sistema  1.1.2010 - 30.9.2012  dr. Marko Kovač  3.512 
37.  L4-2244  Varovalni gozdovi: razvojne zakonitosti, ocena tveganja, usklajevanje gojenja gozdov in tehnologij izkoriščanja  1.5.2009 - 30.4.2012  dr. Jurij Diaci  1.991 
38.  V4-0519  Analiza in scenarij razvoja in rabe gozdov v Sloveniji  1.9.2008 - 31.8.2011  dr. Andrej Bončina  3.686 
39.  V4-0540  Ohranitvena ekologija in gospodarjenje z jelko v Sloveniji  1.9.2008 - 31.8.2011  dr. Jurij Diaci  2.896 
40.  V4-0521  Nove poti za razvoj trajnostnega pridobivanja in rabe lesa v Sloveniji  1.1.2008 - 31.8.2011  dr. Mirko Medved  2.766 
41.  V4-0520  Preučevanje ekosistemom prilagojenega gospodarjenja z gozdom  1.1.2008 - 31.8.2011  dr. Janez Krč  1.207 
42.  V4-0539  Primerjava dveh gozdnogojitvenih sistemov v luči klimatskih sprememb  1.1.2008 - 31.8.2011  dr. Matjaž Čater  4.196 
43.  L4-0637  Vpliv smučišč na biotsko in hidrološko funkcijo tal ter razvoj modelov trajne večnamenske rabe prostora ob zgornji gozdni meji na Krvav  1.2.2008 - 30.1.2011  dr. Hojka Kraigher  5.990 
44.  V4-0542  Naravni sestoji macesna v Sloveniji  1.9.2008 - 30.9.2010  dr. Igor Dakskobler  4.269 
45.  V4-0498  Divji prašič in škode v agrarni krajini: opredelitev populacijskih in habitatnih vplivnih dejavnikov, določitev vpliva talnih lastnosti  1.9.2008 - 31.8.2010  dr. Boštjan Pokorny  2.948 
46.  V4-0495  Prostorska razširjenost, vitalnost in populacijska dinamika prostoživečih vrst parkljarjev v Sloveniji: preučevanje vplivov okoljskih i  1.1.2008 - 31.8.2010  dr. Klemen Jerina  2.524 
47.  L4-9585  Gozdu škodljive invazivne glive in žuželke  1.1.2007 - 31.12.2009  dr. Dušan Jurc  5.586 
48.  L4-9231  Razširjenost, struktura in pomlajevanje bukovih gozdov v Sloveniji ter model prihodnjega razvoja in gospodarjenja  1.1.2007 - 31.12.2009  dr. Andrej Bončina  2.499 
49.  L4-9647  Razvoj smernic za dinamično varstvo gozdnih genskih virov  1.1.2007 - 31.12.2009  dr. Hojka Kraigher  3.443 
50.  V4-0346  Razvoj prilagojenosti zvrsti gojenja gozdov s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami  1.10.2006 - 30.9.2009  dr. Jurij Diaci  2.015 
51.  V4-0354  Monitoring sestojne zgradbe na območhih NATURA 2000  1.10.2006 - 30.9.2008  dr. David Hladnik  1.358 
52.  V4-0351  Priprava podlag za izdelavo nacionalne strategije za zagotavljanje ohranjevanja genofonda gozdnih drevesnih vrst ob uporabi gensko spremenjenih dreves v kmetijstvu  1.10.2006 - 30.9.2008  dr. Robert Brus  7.821 
53.  V4-0355  Raziskave populacijsko genetskih in rastiščnih značilnosti avtohtonega črnega topola (P. nigra L.) na obsežnih in poplavnih območjih ter usmeritve za njegovo ohranitev  1.10.2006 - 30.9.2008  dr. Gregor Božič  4.724 
54.  V4-0352  Škodljivi dejavniki za gozd v sodobnem času: metode spremljanja, ekološko modeliranje, vpliv gpspodarjenja ter načini ukrepanja  1.10.2006 - 30.9.2008  dr. Maja Jurc  6.590 
55.  V4-0344  Velika rastlinojeda divjad in razvojna dinamika gozdnih ekosistemov: preučevanje vplivov izbranih okoljskih in populacijskih parametrov ter gozdno-gojitvenih sistemov na zmožnost naravne obnove  1.10.2006 - 30.9.2008  dr. Klemen Jerina  1.695 
56.  V4-0981  Analiza in posodabljanje gozdarskega načrtovanja v Sloveniji  1.9.2004 - 30.11.2006  dr. Andrej Bončina  4.068 
57.  V4-0989  Graditev gozdne infrastrukture v novih zakonskih, ekonomskih in tehnoloških okvirih v Sloveniji  1.9.2004 - 30.11.2006  mag. Robert Robek  859 
58.  V4-0988  Konkurenčnost in posledice rabe novih tehnologij v zasebnih gozdovih ter ukrepi za povezovanje lastnikov gozdov  1.9.2004 - 30.11.2006  dr. Janez Krč  2.540 
59.  V4-0980  Populacijska dinamika divjega prašiča (Sus scrofa), vpliv notranjih in zunanjih dejavnikov nanjo in prognoza razvojnih trendov v Sloveniji  1.9.2004 - 30.11.2006  dr. Miha Adamič  4.086 
60.  V4-0987  Razvoj in preverjanje alternativnih modelov nege gozdov ob upoštevanju sodobnih tehnologij pridobivanja lesa  1.9.2004 - 30.11.2006  dr. Jurij Diaci  2.655 
61.  V4-0991  Vplivni dejavniki poškodb pri gozdnem delu in celoviti ukrepi za zmanjševanje posledic  1.9.2004 - 30.11.2006  dr. Mirko Medved  1.980 
62.  V4-0982  Učinkovitost dosedanjih instrumentov organiziranosti gozdarstva na gospodarjenje z gozdovi in predlogi za izboljšanje  1.9.2004 - 31.8.2006  dr. Iztok Winkler  980 
63.  V4-0444  Proučevanje vpliva dinamike naravne obnove na obliko rast mladja bukve  1.1.2002 - 30.1.2006  dr. Jurij Diaci  2.107 
64.  V4-0446  Tehnologija pridobivanja lesa in vplivi na gozdno okolje  1.1.2002 - 30.1.2006  dr. Boštjan Košir  5.394 
65.  V4-0445  Vloga divje češnje pri gospodarjenju z gozdovi  1.1.2002 - 30.1.2006  dr. Marijan Kotar  632 
66.  V4-0461  Postopki nadziranja in diagnosticiranja nekaterih nevarnih škodljivih organizmov ter študij populacij na različnih geografskih območjih  1.1.2002 - 31.10.2005  dr. Gregor Urek  4.167 
67.  L4-4450  Razvoj molekularnih in biokemijskih baz podatkov v gozdarstvu  1.7.2002 - 30.6.2005  dr. Hojka Kraigher  4.717 
68.  V4-0437  Krajinsko gozdarstvo: izhodišča mnogonamenskega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi  1.1.2002 - 28.2.2005  dr. Boštjan Anko  592 
69.  V4-0436  Proučevanje značilnosti populacijskih območij  1.1.2002 - 28.2.2005  dr. Miha Adamič  2.549 
70.  V4-0433  Razvoj metodologije za nadzor gozdov na sestojni, krajinski in regionalni ravni  1.1.2002 - 28.2.2005  dr. David Hladnik  433 
71.  L4-3184  Prebiralni gozdovi v Sloveniji: razširjenost, struktura, načrtovanje in gospodarjenje  1.7.2001 - 30.6.2004  dr. Andrej Bončina  2.172 
72.  V4-0431  Evalvacija ukrepov gozdne politike Republike Slovenije  1.1.2002 - 30.4.2004  dr. Milan Šinko  122 
73.  V4-0430  Optimalna organiziranost javne gozdarske službe  1.1.2002 - 30.4.2004  dr. Iztok Winkler  980 
74.  V4-0369  Izobraževalne potrebe in zasnova sistema permenantnega izobraževanja lastnikov gozdov  1.9.2000 - 30.9.2003  dr. Iztok Winkler  980 
75.  V4-0372  Izvor, proizvodnja in raba gozdnega reprodukcijskega materiala in ohranjanje gozdnih genskih virov  1.9.2000 - 30.9.2003  dr. Hojka Kraigher  3.086 
76.  V4-0371  Racionalizacija vzdrževanja gozdnih cest  1.9.2000 - 30.9.2003  dr. Igor Potočnik  738 
77.  V4-0368  Razvoj metodologije za ekonomsko vrednostenje funkcij gozda  1.9.2000 - 30.9.2003  dr. Marko Kovač  561 
78.  V4-0366  Škodljivci in bolezni v gozdovih Slovenije ter varstvo gozdov (Škodljivost biotskih in abiotskih dejavnikov v gozdu)  1.9.2000 - 30.9.2003  dr. Maja Jurc  3.622 
79.  V4-0367  Uvajanje certificiranja gozdov in lesnih izdelkov v Sloveniji  1.9.2000 - 30.9.2003  dr. Nikolaj Torelli  2.283 
80.  V4-0370  Varnost in zdravje pri delu v gozdu  1.9.2000 - 30.9.2003  dr. Mirko Medved  1.211 
81.  V4-0432  Zasnova gozdarskega načrtovanja v Sloveniji  1.1.2002 - 30.6.2003  dr. Andrej Bončina  1.828 
Raziskovalni in infrastrukturni programi ARRS (4) Legenda
št. Evidenčna št. Naziv Obdobje Vodja skupine Štev. publikacij
1.  P4-0059  Gozd, gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri  1.1.2015 - 31.12.2019  dr. Jurij Diaci  6.912 
2.  P4-0059  Gozd, gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri  1.1.2009 - 31.12.2014  dr. Jurij Diaci  6.254 
3.  P4-0059  Gozd, gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri  1.1.2004 - 31.12.2008  dr. Jurij Diaci  7.132 
4.  P0-0531-0481  Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri  1.1.1999 - 31.12.2003  dr. Marijan Kotar  7.033 
Zgodovina ogledov
Priljubljeno